خرید ویلا شهرکی

 • $۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی شهرکی در سرخرود

  سرخرود

  ویلا شهرکی ساحلی سرخرود . ویلا فروشی در سرخرود . خرید ویلا داخل شهرک ساحلی سرخرود مازندران شمال

  v1911کد ملک ویلانوع ملک ساحلی شهرکیموقعیت 200زیربنا 3خواب
 • $۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  محمودآباد

  ویلا شهرکی محمودآباد . خرید و فروش ویلا نوساز داخل شهرک با سند ششدانگ در استان مازندران شمال کشور

  v1899کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت دشتموقعیت 135زیربنا 2خواب
 • $۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا سمت چمنزار و دشت در بابلسر

  بابلسر

  ویلا شهرکی بابلسر . خرید ویلا در بابلسر . ویلا فروشی در بابلسر مازندران داخل شهرک، دوبلکس و سند دار

  v1896کد ملک ویلانوع ملک سمت چمنزار و دشتموقعیت 300زیربنا 3خواب
 • $۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت دشت و جنگل در کلوده

  کلوده

  ویلا شهرکی در کلوده . خرید و فروش ویلا دوبلکس شهرکی سمت دشت با حیاط در کلوده مازندران در شمال کشور

  v1894کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت دشت و جنگلموقعیت 200زیربنا 2خواب
 • $۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت دشت در کلوده

  کلوده

  ویلا شهرکی سمت دشت کلوده. ویلا در شمال کلوده . خرید ویلا شهرکی حیاط دار قیمت ارزان کلوده مازندران

  v1893کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت دشتموقعیت 130زیربنا 2خواب
 • $۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی ارزان قیمت در محمودآباد

  محمودآباد

  ویلا شهرکی محموداباد . خرید ویلا در محموداباد مازندران . ویلا محموداباد . ویلا شهرکی شمال محموداباد

  v1888کد ملک ویلانوع ملک شهرکی ارزان قیمتموقعیت 120زیربنا 2خواب
 • $۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت دشت در بابلسر

  بابلسر

  ویلا شهرکی بابلسر . ویلا در بابلسر . خرید ویلا بابلسر . خرید ویلا شهرکی در شمال مازندران بابلسر

  v1887کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت دشتموقعیت 170زیربنا 3خواب
 • $۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت دشت در بابلسر

  بابلسر

  ویلا شهرکی بابلسر . خرید ویلا در بابلسر شمال . ویلا بابلسر . خرید ویلا مازندران بابلسر . ویلا شهرکی

  v1886کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت دشتموقعیت 250زیربنا 3خواب
 • $۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت دشت در سرخرود

  سرخرود

  ویلا شهرکی سمت دشت سرخرود . خرید و فروش ویلا در شمال . ویلا سرخرود . خرید ویلا در مازندران سرخرود

  v1885کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت دشتموقعیت 170زیربنا 3خواب
 • $۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا سمت چمنزار و دشت در محمودآباد

  محمودآباد

  ویلا شهرکی سمت چمنزار و دشت در محموداباد . شمال. در استان مازندران با نای دوبلکس نوساز و سند تکبرگ

  v1873کد ملک ویلانوع ملک سمت چمنزار و دشتموقعیت 170زیربنا 3خواب