خرید ویلا ساحلی

 • $۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی مبله در سرخرود

  سرخرود

  خرید و فروش ویلا شمال . ویلا ساحلی فروشی در سرخرود مازندران در شمال با بنای دوبلکس و سمت دریای خزر

  v1826کد ملک ویلانوع ملک ساحلی مبلهموقعیت 167زیربنا 3خواب
 • $۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا مستقل سمت دریا در سرخرود

  سرخرود

  ویلا فروشی شمال . فروش ویلا ساحلی مبله با بنای نیم دوبلکس و سند مالکیت سمت دریای خزر سرخرود مازندران

  v1825کد ملک ویلانوع ملک مستقل سمت دریاموقعیت 140زیربنا 2خواب
 • $۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا مبله سمت دریا در سرخرود

  سرخرود

  خرید ویلا شمال . خرید ویلا ساحلی مبله و مستقل در شمال کشور استان مازندران در سرخرود با بنای دوبلکس

  v1824کد ملک ویلانوع ملک مبله سمت دریاموقعیت 118زیربنا 2خواب
 • $۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا مستقل ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  فروش ویلا شمال . فروش ویلا ساحلی مستقل در سرخرود مازندران در شمال ، با بنای دوبلکس و فول مبله و حیاط

  v1817کد ملک ویلانوع ملک مستقل ساحلیموقعیت 140زیربنا 3خواب
 • $۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی مستقل در سرخرود

  سرخرود

  ویلا شمال فروشی در سرخرود . ویلا ساحلی بصورت مستقل با بنای دوبلکس و مبله در سرخرود مازندران در شمال

  v1816کد ملک ویلانوع ملک ساحلی مستقلموقعیت 150زیربنا 2خواب
 • $۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا مستقل ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  خرید ویلا شمال . خرید ویلا ساحلی مستقل در شمال کشور استان مازندران در سرخرود با بنای دوبلکس

  v1814کد ملک ویلانوع ملک مستقل ساحلیموقعیت 180زیربنا 3خواب
 • $۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی مستقل در سرخرود

  سرخرود

  ویلا ساحلی شمال . خرید ویلا داخل شهرک ساحلی در سرخرود مازندران در شمال با بنای تریبلکس نوساز

  v1813کد ملک ویلانوع ملک ساحلی مستقلموقعیت 155زیربنا 3خواب
 • $۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی ساحلی در نوشهر

  نوشهر

  فروش ویلا در شمال . فروش ویلا ساحلی داخل شهرک در نوشهر مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس و سنددار

  v1801کد ملک ویلانوع ملک شهرکی ساحلیموقعیت 250زیربنا 3خواب
 • $۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  ویلا ساحلی فروشی در سرخ رود مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس ، داخل شهرک ساحلی ، کامل مبله

  v1791کد ملک ویلانوع ملک شهرکی ساحلیموقعیت 183زیربنا 3خواب
 • $۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی درویش آباد در سرخرود

  سرخرود

  خرید ویلا شمال . خرید ویلا ساحلی مستقل در شمال کشور استان مازندران در سرخرود با بنای دوبلکس

  v1790کد ملک ویلانوع ملک ساحلی درویش آبادموقعیت 180زیربنا 3خواب