خرید ویلا جنگلی

 • $۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی دید به جنگل در نوشهر

  نوشهر

  ویلا جنگلی در ونوش نوشهر. خرید ویلا ونوش جنگلی در شهر نوشهر استان مازندران.خرید ویلا نوشهر داخل ونوش

  v1452کد ملک ویلانوع ملک جنگلی دید به جنگلموقعیت 191زیربنا 3خواب
 • $۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا سیسنگان مستقل در نوشهر

  نوشهر

  ویلا نزدیک سیسنگان در شمال. خرید و فروش ویلا سیسنگان نوشهر در استان مازندران. فروش ویلا شهرکی نوشهر

  v1449کد ملک ویلانوع ملک سیسنگان مستقلموقعیت 120زیربنا 3خواب
 • $۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ونوش جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا ونوش جنگلی در نوشهر.ویلا جنگلی در ونوش نوشهر.خرید و فروش ویلا جنگلی در ونوش نوشهر در مازندران

  v1448کد ملک ویلانوع ملک ونوش جنگلیموقعیت 220زیربنا 3خواب
 • $۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا نخ شمال جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا جنگلی در نخ شمال نوشهر. ویلا جنگلی در نخ شمال نوشهر در استان مازندران. ویلا مستقل نخ شمال نوشهر

  v1444کد ملک ویلانوع ملک نخ شمال جنگلیموقعیت 350زیربنا 4خواب
 • $۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی مستقل در نوشهر

  نوشهر

  خرید ویلا جنگلی ارزان قیمت با دید به جنگل به همراه پروانه ساخت در شمال کشور منطقه توریستی ونوش نوشهر

  v1433کد ملک ویلانوع ملک جنگلی مستقلموقعیت 100زیربنا 2خواب
 • $۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی مستقل در نوشهر

  نوشهر

  خرید ویلا جنگلی مستقل در منطقه ونوش نوشهر با دید همزمان به جنگل و دریا با پروانه ساخت و پایان کار

  v1432کد ملک ویلانوع ملک جنگلی مستقلموقعیت 160زیربنا 3خواب
 • $۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی در چمستان

  چمستان

  فروش ویلا جنگلی نیم پیلوت در استان مازندران بین شهرهای آمل و چمستان، با پروانه ساخت و پایان کار

  v1425کد ملک ویلانوع ملک جنگلیموقعیت 140زیربنا 2خواب
 • $۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی مستقل در چمستان

  چمستان

  خرید ویلا جنگلی ارزان قیمت مبله شده با سند مالکیت در بین دو شهر آمل و چمستان در استان مازندران

  v1418کد ملک ویلانوع ملک جنگلی مستقلموقعیت 110زیربنا 2خواب
 • $۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی مستقل در چمستان

  چمستان

  فروش ویلا جنگلی ارزان قیمت در شمال کشور شهر چمستان،به همراه سند مالکیت، پروانه ساخت و پایان کار

  v1417کد ملک ویلانوع ملک جنگلی مستقلموقعیت 140زیربنا 3خواب
 • $۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی سمت کوه های جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا جنگلی ارزان قیمت فروشی، نوع بنا فلت و حیاط گل کاری شده ،ویلا سنددار مازندران در سیسنگان نوشهر

  v1414کد ملک ویلانوع ملک جنگلی سمت کوه های جنگلیموقعیت 100زیربنا 2خواب