خرید ویلا جنگلی

 • $۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا صلاح الدین کلا جنگلی مستقل در نوشهر

  نوشهر

  ویلا جنگلی مستقل در منطقه صلاح الدین کلا نوشهر در استان مازندران. خرید و فروش ویلا مستقل جنگلی نوشهر

  v1510کد ملک ویلانوع ملک صلاح الدین کلا جنگلی مستقلموقعیت 220زیربنا 3خواب
 • $۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا امیررود سمت جنگل در نوشهر

  نوشهر

  فروش ویلا جنگلی فلت در منطقه امیررود نوشهر در استان مازندران. ویلا جنگلی امیررود نوشهر در شمال کشور

  v1509کد ملک ویلانوع ملک امیررود سمت جنگلموقعیت 100زیربنا 2خواب
 • $۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا صلاح الدین کلا جنگلی مستقل در نوشهر

  نوشهر

  ویلا جنگلی در منطقه صلاح الدین کلا نوشهر در استان مازندران. خرید و فروش ویلا جنگلی مستقل در نوشهر

  v1508کد ملک ویلانوع ملک صلاح الدین کلا جنگلی مستقلموقعیت 190زیربنا 3خواب
 • $۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا بنجکول جنگلی مستقل در رویان

  رویان

  ویلا جنگلی بنجکول در رویان در استان مازندران. ویلا بنجکول جنگلی فروشی در رویان. ویلا جنگلی در رویان

  v1506کد ملک ویلانوع ملک بنجکول جنگلی مستقلموقعیت 230زیربنا 4خواب
 • $۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ونوش جنگلی مستقل در نوشهر

  نوشهر

  خرید و فروش ویلا جنگلی ونوش نزدیک شهر نوشهر در استان مازندران. ویلا مستقل سمت جنگل در ونوش نوشهر.

  v1505کد ملک ویلانوع ملک ونوش جنگلی مستقلموقعیت 200زیربنا 3خواب
 • $۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا صفاییه مستقل سمت جنگل در بابلسر

  بابلسر

  ویلا جنگلی مستقل در صفاییه بابلسر در استان مازندران. خرید و فروش ویلا نوساز در منطقه ی صفاییه بابلسر

  v1504کد ملک ویلانوع ملک صفاییه مستقل سمت جنگل موقعیت 235زیربنا 3خواب
 • $۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا لتینگان جنگلی با دید دریا و جنگل در نوشهر

  نوشهر

  ویلا جنگلی مستقل در لتینگان نوشهر در استان مازندران. خرید و فروش ویلا مستقل سمت جنگل لتینگان نوشهر

  v1495کد ملک ویلانوع ملک لتینگان جنگلی با دید دریا و جنگلموقعیت 180زیربنا 2خواب
 • $۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ونوش جنگلی مستقل در نوشهر

  نوشهر

  ویلا جنگلی ونوش نوشهر در استان مازندران. ویلا مستقل سمت جنگلی ونوش نوشهر. ویلا جنگلی سنددار در نوشهر

  v1494کد ملک ویلانوع ملک ونوش جنگلی مستقلموقعیت 280زیربنا 3خواب
 • $۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا آویدر جنگلی مستقل در نوشهر

  نوشهر

  ویلا جنگلی آویدر نوشهر در استان مازندران.خرید و فروش ویلا جنگلی نزدیک شهر نوشهر. ویلا جنگلی نوشهر

  v1492کد ملک ویلانوع ملک آویدر جنگلی مستقلموقعیت 205زیربنا 3خواب
 • $۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا آویدر جنگلی مستقل در نوشهر

  نوشهر

  ویلا جنگلی فروشی در آویدر نوشهر در استان مازندران. ویلا مستقل سمت جنگل در آویدر نوشهر. ویلا نوشهر

  v1490کد ملک ویلانوع ملک آویدر جنگلی مستقلموقعیت 230زیربنا 3خواب