خرید زمین شهرکی

 • $۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین جنگلی در محمودآباد

  محمودآباد

  قطعه زمین فروشی ارزان قیمت با فاصله کم از دریا و جاده اصلی در شهرکی مابین دو شهر محموداباد و سرخرود

  z124کد ملک زمیننوع ملک جنگلیموقعیت 300زیربنا -خواب
 • $۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  خرید زمین شهرکی جنگلی با موقعیت جغرافیایی فوق العاده و چشم انداز همزمان از جنگل و دریا در نوشهر

  z122کد ملک زمیننوع ملک جنگلیموقعیت 700زیربنا -خواب
 • $۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین جنگلی در رویان

  رویان

  قطعه زمین شهرکی سمت جنگلهای شمال با ویوی همزمان از جنگل و دریا، در جاده آب پری به ونوش شهر رویان

  z121کد ملک زمیننوع ملک جنگلیموقعیت 800زیربنا -خواب
 • $۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  زمین ساحلی مناسب خرید جهت سرمایه گذاری و ساخت ویلا در منطقه چلندر نوشهر چسبیده به دریا و جاده اصلی

  z117کد ملک زمیننوع ملک جنگلیموقعیت 10000زیربنا -خواب
 • $۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  قطعه زمین فروشی در شهرکی لوکس چسبیده به جنگل و با دیدی توامان به جنگل و دریا

  z115کد ملک زمیننوع ملک جنگلیموقعیت 400 تا 600زیربنا -خواب
 • $۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین جنگلی در سرخرود

  سرخرود

  فروش قطعه زمین شهرکی جنگلی ما بین دو شهر ساحلی توریستی سرخرود و محمودآباد با سند و جواز ساخت

  z113کد ملک زمیننوع ملک جنگلیموقعیت 250زیربنا -خواب
 • $۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  فروش قطعه زمین در شهرکی چسبیده به جنگل در منطقه معروف ونوش نوشهر به همراه سند و جواز ساخت

  z112کد ملک زمیننوع ملک جنگلیموقعیت 1050زیربنا -خواب
 • $۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  زمین فروشی به صورت قواره ای در شهرکی جنگلی با نگهبانی دایمی در منطقه ونوش در نوشهر با سند و جواز

  z110کد ملک زمیننوع ملک جنگلیموقعیت 380زیربنا -خواب
 • $۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  زمین مناسب خرید برای ویلاسازان و سرمایه گذاران در شهرک ساحلی در منطقه درویش آباد سرخرود مازندران

  z100کد ملک زمیننوع ملک ساحلیموقعیت 720زیربنا 0خواب
 • $۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  خرید قطعه زمین پلاک شهرکی در آویدر نوشهر با سند تک برگ شش دانگ نزدیک دریا و نوار ساحلی و با ویو جنگل

  z95کد ملک زمیننوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 351زیربنا خواب