خرید آپارتمان ساحلی

 • $۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان دید به دریا ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  فروش آپارتمان ساحلی مبله در سرخ رود در استان مازندران در شمال کشور دو خوابه مستربا ویوی ساحل دریا

  a110کد ملک آپارتماننوع ملک دید به دریا ساحلیموقعیت 135زیربنا 2خواب
 • $۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان خط دریا ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  فروش آپارتمان ساحلی پلاک سوم در سرخ رود در استان مازندران در شمال کشور دو خوابه با ویوی ساحل دریا

  a109کد ملک آپارتماننوع ملک خط دریا ساحلیموقعیت 90زیربنا 2خواب
 • $۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی دید دریا در سرخرود

  سرخرود

  فروش آپارتمان ساحلی در سرخ رود در استان مازندران در شمال کشور دو خوابه مستر با چشم انداز زیبای ساحل

  a108کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلی دید دریاموقعیت 100زیربنا 2خواب
 • $۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  فروش آپارتمان ساحلی در سرخ رود در استان مازندران در شمال کشور دو خوابه مستر با چشم انداز زیبای ساحل

  a107کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 155زیربنا 2خواب
 • $۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  فروش آپارتمان ساحلی مبله در سرخرود در شمال کشور استان مازندران با قیمت مناسب و سند مالکیت تک برگ

  a106کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 87زیربنا 2خواب
 • $۳۶۵,۵۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  فروش آپارتمان ساحلی در سرخرود در شمال کشور استان مازندران در پلاک دوم از ساحل با استخر جکوزی مشاع

  a105کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 85زیربنا 2خواب
 • $۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  فروش آپارتمان ساحلی در سرخرود در شمال کشور استان مازندران در پلاک دوم ساحل با استخر جکوزی مشاع

  a104کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 80زیربنا 2خواب
 • $۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی مستقل در سرخرود

  سرخرود

  آپارتمان سرخرود. خرید آپارتمان در سرخرود. آپارتمان ساحلی در سرخرود. خرید آپارتمان ساحلی در شمال

  a103کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلی مستقلموقعیت 155زیربنا 3خواب
 • $۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان خط دریا ساحلی پلاک اول دریا در سرخرود

  سرخرود

  آپارتمان سرخرود. خرید آپارتمان در سرخرود. آپارتمان ساحلی در سرخرود. خرید آپارتمان ساحلی در شمال

  a102کد ملک آپارتماننوع ملک خط دریا ساحلی پلاک اول دریاموقعیت 373زیربنا 5خواب
 • $۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان خط دریا سرخرود دید به دریا در سرخرود

  سرخرود

  آپارتمان سرخرود.خرید آپارتمان در سرخرود.آپارتمان ساحلی پلاک دوم در خط دریا سرخرود در استان مازندران

  a101کد ملک آپارتماننوع ملک خط دریا سرخرود دید به دریاموقعیت 83زیربنا 2خواب