خرید ویلا شمال

 • $۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی دوبلکس در شمال سرخرود

  شمال سرخرود

  فروش ویلا در شمال.فروش ویلای ساحلی دوبلکس داخل شهرک و با سند و نزدیک دریا و حیاطدار در شمال سرخرود

  v148کد ملک ویلانوع ملک ساحلی دوبلکسموقعیت 170زیربنا 2خواب
 • $۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا همکف با سند در شمال سرخرود

  شمال سرخرود

  فروش ویلا در شمال سرخرود.فروش ویلا فلت نوساز با سند و جواز و کنار روستا با ویوی دشت در شمال سرخرود

  v147کد ملک ویلانوع ملک همکف با سندموقعیت 95زیربنا 2خواب
 • $۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی دوبلکس در شمال سرخرود

  شمال سرخرود

  فروش ویلا دوبلکس در شمال سرخرود.فروش ویلا ساحلی دوبلکس با سند در 2 طبقه مجزا در شمال مازندران سرخرود

  v146کد ملک ویلانوع ملک ساحلی دوبلکسموقعیت 180زیربنا 3خواب
 • $۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی دید به دریا در شمال نوشهر

  شمال نوشهر

  فروش ویلا در شمال نوشهر. فروش ویلا دوبلکس جنگلی شهرکی با دید به دریا و ساحل در شمال مازندران نوشهر

  v145کد ملک ویلانوع ملک جنگلی دید به دریاموقعیت 170زیربنا 3خواب
 • $۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا دوبلکس جنگلی در شمال نوشهر

  شمال نوشهر

  فروش ویلا شهرکی در شمال نوشهر.فروش ویلای دوبلکس با دید به جنگل و شهرکی و آب برق گازدار در شمال نوشهر

  v144کد ملک ویلانوع ملک دوبلکس جنگلیموقعیت 150زیربنا 3خواب
 • $۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا نیم پیلوت جنگلی در شمال

  شمال

  فروش ویلا در شمال نوشهر.فروش ویلا نیم پیلوت با دید به جنگل و با مجوز و شهرکی در شمال مازندران نوشهر

  v143کد ملک ویلانوع ملک نیم پیلوت جنگلیموقعیت 135زیربنا 2خواب
 • $۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در شمال

  شمال

  فروش ویلا در شمال.فروش ویلای دوبلکس پای جنگل و کوه و با دید بینظیر به دریا و داخل شهرک در شمال نوشهر

  v142کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 165زیربنا 3خواب
 • $۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در شمال

  شمال

  فروش ویلا در شمال.فروش ویلای دوبلکس داخل مجتمع ویلایی و با مجوز ساخت و دید به جنگل در شمال،نوشهر

  v141کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 160زیربنا 3خواب
 • $۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا نیم دوبلکس با سند در شمال

  شمال

  فروش ویلای نیم دوبلکس نوساز با سند مالکیت و پروانه ساخت در شمال ، مازندران ، شهر ساحلی محمودآباد

  v132کد ملک ویلانوع ملک نیم دوبلکس با سندموقعیت 140زیربنا 3خواب
 • $۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا دوبلکس جنگلی شهرکی در شمال

  شمال

  فروش ویلا دویلکس داخل شهرک ، سند دار و با مجوز ساخت در شمال ، مازندران ، شهر ساحلی نوشهر

  v124کد ملک ویلانوع ملک دوبلکس جنگلی شهرکیموقعیت 260زیربنا 4خواب