خرید ویلا شمال

 • $۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی شهرکی در چمستان

  چمستان

  فروش ویلا نیم پیلوت مبله شهرکی با سند و نوساز جنگلی و داخل شهرک و گازدار در شمال مازندران چمستان

  v85کد ملک ویلانوع ملک جنگلی شهرکیموقعیت 110زیربنا 2خواب
 • $۶۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا فلت جنگلی در چمستان

  چمستان

  فروش ویلا در شمال چمستان.فروش ویلا فلت شهرکی با سند و ویوی جنگلی و داخل شهرک در شمال مازندران چمستان

  v84کد ملک ویلانوع ملک فلت جنگلیموقعیت 90زیربنا 2خواب
 • $۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا فلت سند دار در محمودآباد

  محمودآباد

  فروش ویلا فلت نوساز با سند شش دانگ ،مبله با زمین500متر مربع و پروانه ساخت در شمال مازندران محمودآباد

  v83کد ملک ویلانوع ملک فلت سند دارموقعیت 120زیربنا 2خواب
 • $۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا دوبلکس نوساز در محمودآباد

  محمودآباد

  فروش ویلا در شمال.فروش ویلا دوبلکس نوساز با جواز و سند و مبله در شمال مازندران شهر ساحلی محمودآباد

  v82کد ملک ویلانوع ملک دوبلکس نوسازموقعیت 140زیربنا 2خواب
 • $۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا فلت سنددار در آمل

  آمل

  فروش ویلا فلت در شمال.فروش ویلا فلت نوساز با پروانه و سند در شمال مازندران آمل ( آمل به سرخرود )

  v81کد ملک ویلانوع ملک فلت سنددارموقعیت 85زیربنا 2خواب
 • $۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا داخل شهرک جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  فروش ویلا در شمال نوشهر.فروش ویلا جنگلی دوبلکس مبله با جواز داخل شهرک با سند در شمال مازندران نوشهر

  v80کد ملک ویلانوع ملک داخل شهرک جنگلیموقعیت 190زیربنا 2خواب
 • $۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی داخل شهرک در نوشهر

  نوشهر

  فروش ویلا داخل شهرک در شمال.فروش ویلا شهرکی با سند و نزدیک ساحل با ویوی جنگلی در شمال مازندران نوشهر

  v79کد ملک ویلانوع ملک جنگلی داخل شهرکموقعیت 170زیربنا 3خواب
 • $۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا دوبلکس در محمودآباد

  محمودآباد

  فروش ویلا در شمال.فروش ویلا دوبلکس نوساز با فاصله 500 متری از دریا با پروانه ساخت در شمال محمودآباد

  v78کد ملک ویلانوع ملک دوبلکسموقعیت 120زیربنا 3خواب
 • $۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا داخل شهرک با سند در محمودآباد

  محمودآباد

  فروش ویلا دوبلکس در شمال.فروش ویلا دوبلکس نوساز داخل شهرک با نگهبانی و آب برق گاز در شمال محمودآباد

  v77کد ملک ویلانوع ملک داخل شهرک با سندموقعیت 120زیربنا 2خواب
 • $۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا داخل شهرک ساحلی در محمودآباد

  محمودآباد

  فروش ویلا ساحلی شمال.فروش ویلا دوبلکس نوساز دخل شهرک ساحلی با سند در شمال مازندران ساحل محمودآباد

  v76کد ملک ویلانوع ملک داخل شهرک ساحلیموقعیت 210زیربنا 3خواب