خرید ویلا شهرکی

 • $۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی در نوشهر

  نوشهر

  خرید ویلا نوشهر داخل شهرکی با نگهبانی و ویوی جنگلی ونوش بین سیسنگان و چلک و چلندر در شمال نقد اقساطی

  V739کد ملک ویلانوع ملک شهرکیموقعیت 500زیربنا 4خواب
 • $۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا نوشهر شهرکی با نگهبانی دایمی با قیمت مناسب و پرداخت نقد و اقساطی نوساز شیک و لوکس در شمال نوشهر

  V738کد ملک ویلانوع ملک شهرکیموقعیت 200زیربنا 4خواب
 • $۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا شهرکی در نوشهر وازیوار نزدیک به سیسنگان و قبل چلک و چلندر با ویوی جنگلی و قیمت مناسب نقد واقساط

  v733کد ملک ویلانوع ملک جنگلیموقعیت 220زیربنا 4خواب
 • $۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی در محمودآباد

  محمودآباد

  ویلا شهرکی محمودآباد با سند تک برگ و قیمت مناسب نزدیک ساحل با پرداخت نقد و اقساطی در شمال دوبلکس شیک

  v730کد ملک ویلانوع ملک شهرکیموقعیت 178زیربنا 3خواب
 • $۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در محمودآباد

  محمودآباد

  ویلا شهرکی محمودآباد با سند تک برگ و قیمت مناسب نزدیک به دریا دوبلکس 3خوابه پرداخت نقد و اقساطی شمال

  v729کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 180زیربنا 3خواب
 • $۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا شهرکی نوشهر با سند و ویوی جنگلی در نزدیکی ساحل شمال و دریای سیسنگان بین رویان و لتینگان و چلندر

  v728کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 190زیربنا 3خواب
 • $۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا شهرکی جنگلی نوشهر با سند تک برگ و قیمت مناسب با پرداخت نقد و اقساطی در شمال نوساخت شیک سیسنگان

  V722کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 220زیربنا 4خواب
 • $۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی در سرخرود

  سرخرود

  خرید ویلا شهرکی سرخرود با سند مالکیت با ساخت زیبا و شیک نزدیک به ساحل و دریای سرخرود و خط دریا شمال

  v719کد ملک ویلانوع ملک شهرکیموقعیت 200زیربنا 4خواب
 • $۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا در شهرکی امن و ارام در نوشهر با ساخت شیک و لوکس و سند تک برگ نزدیک دریای شمال و سیسنگان نوشهر

  V699کد ملک ویلانوع ملک شهرکیموقعیت 200زیربنا 3خواب
 • $۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا شهرکی نوشهر با سند تک برگ بنای دوبلکس شیک استخردار و ویوی جنگلی با قیمت مناسب با حیاط بزرگ شمال

  v698کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 550زیربنا 5خواب