خرید ویلا شهرکی

 • $۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی در ایزدشهر

  ایزدشهر

  ویلا شهرکی ایزدشهر با نگهبانی شهرکی شبانه روزی نزدیک به نور و محمودآباد باسند تک برگ شش دانگ ایزدشهر

  V639کد ملک ویلانوع ملک شهرکیموقعیت 210زیربنا 3خواب
 • $۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی در کلوده

  کلوده

  خرید ویلا در کلوده داخل شهرک با نگهبانی و سند تک برگ شش دانگ ویوی جنگلی با ساخت زیبای دوبلکس در شمال

  v636کد ملک ویلانوع ملک شهرکیموقعیت 150زیربنا 3خواب
 • $۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرک جنگلی در کلوده

  کلوده

  خرید ویلا کلوده با قیمت مناسب و ارزان شرایط پرداخت اقساط و بلند مدت داخل شهرک با پروانه ساخت در شمال

  v634کد ملک ویلانوع ملک شهرک جنگلیموقعیت 115زیربنا 2خواب
 • $۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرک جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  خرید ویلا همکف در نوشهر با سند شش دانگ و نگهبانی دایمی ویوی جنگلی و قیمت ارزان و مناسب پرداخت اقساطی

  v633کد ملک ویلانوع ملک شهرک جنگلیموقعیت 100زیربنا 2خواب
 • $۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی در کلوده

  کلوده

  خرید ویلا در کلوده داخل شهرک با نگهبانی شرایط پرداخت نقد و اقساط در تمام مناطق کلوده در شمال زیرقیمت

  v630کد ملک ویلانوع ملک شهرکیموقعیت 85زیربنا 2خواب
 • $۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرک جنگلی در کلوده

  کلوده

  خرید ویلا شهرکی کلوده با قیمت مناسب و ارزان قیمت در شمال بین آمل و محمودآباد با ویو جنگل نقد و اقساط

  v629کد ملک ویلانوع ملک شهرک جنگلیموقعیت 90زیربنا 2خواب
 • $۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی در کلوده

  کلوده

  خرید ویلا شهرکی کلوده بین آمل و محمودآباد با نگهبانی و پروانه ی ساخت و پایان کار اقساط زیر قیمت شمال

  v628کد ملک ویلانوع ملک شهرکیموقعیت 100زیربنا 2خواب
 • $۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی در چمستان

  چمستان

  ویلا شهرکی در چمستان با سند تک برگ شش دانگ و نگهبانی دایمی شبانه روزی در شمال باتراس بزرگ و ویو زیبا

  v626کد ملک ویلانوع ملک شهرکیموقعیت 200زیربنا 4خواب
 • $۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی در کلوده

  کلوده

  فروش ویلا شهرکی در کلوده شمال ارزان با نگهبانی و تراس بزرگ با چشم انداز و ویوی زیبا به دشت و شالیزار

  v625کد ملک ویلانوع ملک شهرکیموقعیت 135زیربنا 2خواب
 • $۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا شهرکی در نوشهر با ویوی جنگل و کوه و سند تک برگ شش دانگ نزدیک دریا در انارور نزدیک چلک و سیسنگان

  v624کد ملک ویلانوع ملک شهرکیموقعیت 280زیربنا 4خواب