خرید ویلا جنگلی

 • $۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در محمودآباد

  محمودآباد

  فروش ویلا داخل شهرک با سند مالکیت و نوساز و شهرک با نگهبانی و دوبلکس در شمال ، مازندران ، محموداباد

  v218کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 180زیربنا 3خواب
 • $۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا دوبلکس جنگلی در محمودآباد

  محمودآباد

  فروش ویلای جنگلی در محمودآباد.فروش ویلا سمت دشت و جنگل و پروانه ساخت و نقد و اقساط در شمال،محموداباد

  v215کد ملک ویلانوع ملک دوبلکس جنگلیموقعیت 140زیربنا 2خواب
 • $۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در محمودآباد

  محمودآباد

  فروش ویلای داخل شهرک ویوی جنگل و دوبلکس با سند ششدانگ و نوساز و 3 خواب در شمال محمودآباد مازندران

  v172کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 200زیربنا 3خواب
 • $۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا دوبلکس جنگلی در محمودآباد

  محمودآباد

  فروش ویلا جنگلی دوبلکس با سند مالکیت و دید به دشت و جنگل و نوساز داخل کوچه ویلایی در محمودآباد شمال

  v171کد ملک ویلانوع ملک دوبلکس جنگلیموقعیت 162زیربنا 3خواب
 • $۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا دوبلکس با سند در محمودآباد

  محمودآباد

  فروش ویلا در محمودآباد. فروش ویلا دوبلکس سمت جنگل با سند مالکیت و داخل کوچه ویلایی در شمال محموداباد

  v168کد ملک ویلانوع ملک دوبلکس با سندموقعیت 140زیربنا 2خواب
 • $۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا دوبلکس جنگلی در شمال نوشهر

  شمال نوشهر

  فروش ویلا دوبلکس در شمال نوشهر.فروش ویلا شهرکی جنگلی داخل شهرک با نگهبانی و نوساز در شمال نوشهر

  v158کد ملک ویلانوع ملک دوبلکس جنگلیموقعیت 190زیربنا 3خواب
 • $۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا دوبلکس جنگلی در شمال نوشهر

  شمال نوشهر

  فروش ویلا در شمال نوشهر.فروش ویلا دوبلکس داخل شهرک ویلایی جنگلی با دید به جنگل و کوه در شمال نوشهر

  v157کد ملک ویلانوع ملک دوبلکس جنگلیموقعیت 160زیربنا 3خواب
 • $۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی شهرکی در شمال

  شمال

  فروش ویلا در نوشهر.فروش ویلا دوبلکس مبله شهرکی نوساز با ویوی جنگلی در شمال مازندران بین نور و نوشهر

  v125کد ملک ویلانوع ملک جنگلی شهرکیموقعیت 183زیربنا 4خواب
 • $۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  فروش ویلا جنگلی دوبلکس نو ساز داخل شهرک بین جنگل سی سنگان و شهر ساحلی نوشهر

  v106کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 400زیربنا 3خواب
 • $۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  فروش ویلا شهرکی دوبلکس جنگلی با سند مالکیت شش دانگ در مازندران شهر ساحلی نوشهر

  v104کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 400زیربنا 4خواب