خرید ویلا جنگلی

 • $۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا جنگلی نوشهر با سند مالکیت و قیمت مناسب در بافت شهرکی و ویلایی با ویوی منطقه ونوش نزدیک به ساحل

  v826کد ملک ویلانوع ملک جنگلیموقعیت 220زیربنا 2خواب
 • $۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی در نوشهر

  نوشهر

  خرید ویلا جنگلی نوشهر در ونوش داخل شهرکی ویلایی نشین با امنیت بالا ونگهبانی با قیمت مناسب نزدیک ساحل

  v820کد ملک ویلانوع ملک شهرکیموقعیت 300زیربنا 3خواب
 • $۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی در نوشهر

  نوشهر

  خرید ویلا جنگلی در نوشهر شمال با سند و قیمت مناسب و پرداخت نقدو اقساطی در منطقه ونوش شمال شیک و لوکس

  v819کد ملک ویلانوع ملک شهرکیموقعیت 230زیربنا 3خواب
 • $۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا جنگلی نوشهر با سند تک برگ در منطقه ی نخ شمال در محیطی ویلایی نشین و امن با پرداخت نقد و اقساطی

  v818کد ملک ویلانوع ملک شهرکیموقعیت 385زیربنا 3خواب
 • $۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی در چمستان

  چمستان

  ویلا جنگلی چمستان در شمال بصورت چهار دیواری و مستقل با حیاط بزرگ شیک وپرداخت نقد و اقساطی طولانی مدت

  V802کد ملک ویلانوع ملک جنگلیموقعیت 90زیربنا 2خواب
 • $۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی در چمستان

  چمستان

  ویلا شمال در چمستان در شهرکی ویلایی نشین زیبا با سند تکبرگ مالکیت و بنای نوساز شیک لوکس نقد و اقساطی

  v801کد ملک ویلانوع ملک شهرکیموقعیت 150زیربنا 2خواب
 • $۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی در چمستان

  چمستان

  ویلای جنگلی در شمال چمستان در بافتی ویلایی نشین با پرداخت شرایطی طولانی مدت و بنای نوساز کلید نخورده

  v800کد ملک ویلانوع ملک جنگلیموقعیت 110زیربنا 2خواب
 • $۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی در چمستان

  چمستان

  ویلا جنگلی چمستان با ویوی جنگلی ییلاقی و پرداخت نقد و اقساطی بلند مدت و طولانی مستقل چهاردیواری شمال

  v769کد ملک ویلانوع ملک جنگلیموقعیت 140زیربنا 2خواب
 • $۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی در چمستان

  چمستان

  ویلا در چمستان با استخر بزرگ و شیک دارای ویوی جنگلی زیبا و سند تک برگ و پرداخت نقد و اقساطی بلند مدت

  v768کد ملک ویلانوع ملک جنگلیموقعیت 190زیربنا 3خواب
 • $۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی در چمستان

  چمستان

  ویلا جنگلی چمستان در شهرکی با نگهبانی با زمین زیاد و حیاط بزرگ و سند تک برگ با ساخت شیک مهندسی اقساط

  v755کد ملک ویلانوع ملک شهرکیموقعیت 150زیربنا 3خواب