خرید ویلا شهرکی

 • $۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر با سند تک برگ شش دانگ و ویوی جنگلی و نزدیک دریا و ساحل پرداخت نقد و اقساطی

  v1080کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 270زیربنا 3خواب
 • $۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی در چمستان

  چمستان

  ویلا شهرکی با سند شش دانگ تک برگ و ویوی جنگلی و قیمت ارزان مناسب با شرایط پرداخت نقد اقساطی بلند مدت

  V1079کد ملک ویلانوع ملک شهرکیموقعیت 170زیربنا 3خواب
 • $۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی در چمستان

  چمستان

  ویلا شهرکی در چمستان با سند شش دانگ و بنای نوساز شیک انشعابات کامل با نگهبانی و شرایط اقساطی بلندمدت

  v1078کد ملک ویلانوع ملک شهرکیموقعیت 140زیربنا 3خواب
 • $۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی در محمودآباد

  محمودآباد

  ویلا شهرکی در محمود آباد با سند شش دانگ و پرداخت نقد و اقساطی شرایطی نزدیک دریا و نوار ساحلی و نوساز

  v1077کد ملک ویلانوع ملک شهرکیموقعیت 210زیربنا 3خواب
 • $۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا شهرکی جنگلی با سند شش دانگ در ونوش نوشهر با ویوی جنگلی و نزدیک دریا و نوار ساحلی پرداخت شرایطی

  v1076کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 350زیربنا 3خواب
 • $۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی در سرخرود

  سرخرود

  ویلا شهرکی سند دار در سرخرود با بنای شیک دوبلکس نوساز در مجموعه کاملا ویلایی نشین امن دنج با نگهبانی

  v1066کد ملک ویلانوع ملک شهرکیموقعیت 250زیربنا 3خواب
 • $۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا شهرکی جنگلی با ویوی دریا و ساحل در نوشهر با سند و حیاط بزرگ و زمین زیاد ویلایی بنای تریبلکس شیک

  v1059کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 50زیربنا 4خواب
 • $۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا شهرکی جنگلی استخردار با سند و ویوی جنگلی ونوش نزدیک دریا و جنگل و جاده اصلی با زمین و حیاط بزرگ

  v1058کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 600زیربنا 4خواب
 • $۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی در محمودآباد

  محمودآباد

  ویلا شهرکی در محموداباد با سند شش دانگ و پرداخت نقد و اقساطی شرایطی نزدیک دریا و نوار ساحلی در شمال

  v1054کد ملک ویلانوع ملک شهرکیموقعیت 150زیربنا 3خواب
 • $۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی در محمودآباد

  محمودآباد

  ویلا شهرکی در محمودآباد با سند شش دانگ با حیاط بزرگ و زمین زیاد ویلایی باپرداخت نقد و اقساطی در شمال

  v1053کد ملک ویلانوع ملک شهرکیموقعیت 150زیربنا 3خواب