خرید ویلا شهرکی

 • $۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی در چمستان

  چمستان

  ویلا شهرکی چمستان با ویوی جنگلی در بافت ویلایی با شرایط پرداخت نقد و اقساطی بلند مدت و طولانی درشمال

  v773کد ملک ویلانوع ملک شهرکیموقعیت 170زیربنا 3خواب
 • $۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی در چمستان

  چمستان

  ویلا شهرکی چمستان با ویوی جنگلی و نوساز شیک با قیمت مناسب و شرایط پرداخت نقد و اقساطی ماهانه در شمال

  v772کد ملک ویلانوع ملک شهرکیموقعیت 200زیربنا 3خواب
 • $۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی در چمستان

  چمستان

  ویلا شهرکی چمستان با سند تک برگ و استخر بزرگ و شیک با شرایط پرداخت نقد و اقساطی در شمال با ویوی جنگل

  v771کد ملک ویلانوع ملک شهرکیموقعیت 205زیربنا 3خواب
 • $۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی در کلوده

  کلوده

  ویلا شهرکی کلوده با قیمت ارزان و مناسب و بنای نیم پیلوت در بافت ویلایی با پرداخت نقد و اقساطی درشمال

  v770کد ملک ویلانوع ملک شهرکیموقعیت 120زیربنا 2خواب
 • $۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی در چمستان

  چمستان

  ویلا در چمستان داخل شهرکی با نگهبانی دایمی و پرداخت نقد و اقساطی و طولانی مدت با ویوی جنگلی در شمال

  v767کد ملک ویلانوع ملک شهرکیموقعیت 190زیربنا 3خواب
 • $۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی در چمستان

  چمستان

  ویلا شهرکی چمستان سند دار و قیمت مناسب با شرایط پرداخت اقساط و طولانی مدت باویوی جنگلی شمال نوسازشیک

  v766کد ملک ویلانوع ملک شهرکیموقعیت 200زیربنا 3خواب
 • $۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی در چمستان

  چمستان

  ویلا شهرکی چمستان با سند تک برگ و منطقه جنگلی با قیمت مناسب و بنای نوسازشیک پرداخت نقد و اقساطی شمال

  v765کد ملک ویلانوع ملک شهرکیموقعیت 180زیربنا 2خواب
 • $۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی در محمودآباد

  محمودآباد

  ویلا شهرکی محمودآباد با سند تکبرگ و شرایط پرداخت نقد و اقساطی در شمال نزدیک به ساحل با نگهبانی دایمی

  v764کد ملک ویلانوع ملک شهرکیموقعیت 230زیربنا 4خواب
 • $۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی در محمودآباد

  محمودآباد

  ویلا شهرکی در محمودآباد نوساز شیک با سند تک برگ نزدیک به ساحل شمال با پرداخت نقد و اقساطی با نگهبانی

  v763کد ملک ویلانوع ملک شهرکیموقعیت 270زیربنا 4خواب
 • $۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا شهرکی نوشهر با سند تک برگ و ویوی جنگلی منطقه نخ شمال با نگهبانی و پرداخت نقدواقساطی جنب سیسنگان

  v761کد ملک ویلانوع ملک شهرکیموقعیت 200زیربنا 3خواب