خرید ویلا شهرکی

 • $۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی در نوشهر

  نوشهر

  ویلای جنگلی داخل شهرک با ویوی جنگل و پروانه و مجوز ساخت در نوشهر با قیمت مناسب 3 خوابه و دوبلکس شیک

  v565کد ملک ویلانوع ملک شهرکیموقعیت 200زیربنا 3خواب
 • $۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرک جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا شهرکی در نوشهر با سند شش دانگ قیمت مناسب برای خرید جنگلی شهرکی در نوشهر بنای دوبلکس نوساز ارزان

  v564کد ملک ویلانوع ملک شهرک جنگلیموقعیت 170زیربنا 2خواب
 • $۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرک جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  خرید ویلا در نوشهر داخل شهرکی با ویوی جنگلی و سند شش دانگ تک برگ نزدیک ساحل و قیمت مناسب نوشهر جنگلی

  v563کد ملک ویلانوع ملک شهرک جنگلیموقعیت 200زیربنا 3خواب
 • $۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی در محمودآباد

  محمودآباد

  ویلا شهرکی در محمودآباد با قیمت مناسب و سند تک برگ در شهرکی با نگهبانی دایمی شبانه روزی و نوساز همکف

  v561کد ملک ویلانوع ملک شهرکیموقعیت 96زیربنا 2خواب
 • $۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی در محمودآباد

  محمودآباد

  ویلا در محمودآباد داخل شهرک با قیمت مناسب و نزدیک دریا با سند تک برگ شش دانگ بنای دوبلکس داخل شهرکی

  v551کد ملک ویلانوع ملک شهرکیموقعیت 160زیربنا 2خواب
 • $۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی در نوشهر

  نوشهر

  ویلای شهرکی در نوشهر با سند تک برگ و 4 خوابه دوبلکس نزدیک به منطقه جنگلی سیسنگان در نوشهر با نگهبانی

  v550کد ملک ویلانوع ملک شهرکیموقعیت 250زیربنا 4خواب
 • $۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا شهرکی نوشهر با سند تک برگ شش دانگ 4 خوابه در منطقه جنگلی نوشهر نزدیک سیسنگان نوساز و قیمت مناسب

  v549کد ملک ویلانوع ملک شهرکیموقعیت 260زیربنا 4خواب
 • $۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرک جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا در شهرک جنگلی در نوشهر با سند تک برگ شش دانگ و ویوی جنگلی و بنای دوبلکس 4 خوابه نوساز در چلندر

  v548کد ملک ویلانوع ملک شهرک جنگلیموقعیت 200زیربنا 4خواب
 • $۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرک جنگلی در چمستان

  چمستان

  خرید ویلای شهرکی در چمستان با سند تک برگ شش دانگ و بنای فلت 2 خوابه نوساز در شمال قیمت مناسب و ارزان

  v547کد ملک ویلانوع ملک شهرک جنگلیموقعیت 110زیربنا 2خواب
 • $۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرک جنگلی در چمستان

  چمستان

  ویلای نوساز سند دار با قیمت مناسب در چمستان با مجوز ساخت و پایان کار نزدیک دریا در شهرکی زیبای جنگلی

  v546کد ملک ویلانوع ملک شهرک جنگلیموقعیت 230زیربنا 4خواب