خرید ویلا شهرکی

 • $۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی حاجی کلا سرخرود در سرخرود

  سرخرود

  ویلا سرخرود. ویلا شهرکی با نگهبانی دائمی در سرخرود. فروش ویلا داخل شهرکی برند قدیمی چسبیده به سرخرود

  v1568کد ملک ویلانوع ملک شهرکی حاجی کلا سرخرودموقعیت 300زیربنا 5خواب
 • $۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا نخ شمال شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا نوشهر.ویلا شهرکی نوشهر.خرید ویلا شهرکی در نوشهر. خرید ویلا شهرکی جنگلی در منطقه نخ شمال نوشهر

  v1565کد ملک ویلانوع ملک نخ شمال شهرکی جنگلیموقعیت 250زیربنا 4خواب
 • $۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا نخ شمال شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا نوشهر.خرید ویلا شهرکی نخ شمال در نوشهر.خرید و فروش ویلا شهرکی جنگلی استخردار در نوشهر مازندران

  v1564کد ملک ویلانوع ملک نخ شمال شهرکی جنگلیموقعیت 450زیربنا 4خواب
 • $۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا نخ شمال شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا نوشهر. خرید ویلا نوشهر. خرید ویلا شهرکی در نوشهر. خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر. ویلا در نوشهر

  v1563کد ملک ویلانوع ملک نخ شمال شهرکی جنگلیموقعیت 120زیربنا 2خواب
 • $۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا روبروی خزرشهر شهرکی در سمت جنوبی در بابلسر

  بابلسر

  خرید ویلا شهرکی جنب خزرشهر در بابلسر . ویلا شهرکی سمت جنگل در استان مازندران شهر بابلسر. ویلا بابلسر

  v1560کد ملک ویلانوع ملک روبروی خزرشهر شهرکی در سمت جنوبی موقعیت 250زیربنا 3خواب
 • $۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی سمت جنوبی در محمودآباد

  محمودآباد

  ویلا شهرکی جنگلی در سمت جنوبی محمودآباد در استان مازندران. ویلا سمت جنگل و دشت بین دو شهر محموداباد

  v1553کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلی سمت جنوبیموقعیت 130زیربنا 3خواب
 • $۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ملکار شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  خرید و فروش ویلا شهرکی ملکار نزدیک شهر نوشهر در استان مازندران. ویلا شهرکی سمت جنگل در ملکار نوشهر

  v1552کد ملک ویلانوع ملک ملکار شهرکی جنگلیموقعیت 175زیربنا 3خواب
 • $۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا بنجکول شهرکی جنگلی در رویان

  رویان

  ویلا شهرکی جنگلی تریبلکس در بنجکول رویان. ویلا شهرکی سمت جنگل در منطقه بنجکول شهر رویان مازندران.

  v1550کد ملک ویلانوع ملک بنجکول شهرکی جنگلیموقعیت 550زیربنا 5خواب
 • $۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا دریاسر سمت جنوبی جنگلی در محمودآباد

  محمودآباد

  ویلا شهرکی دریاسر در سمت جنوبی محمودآباد در استان مازندران. ویلا شهرکی روبروی شهرک قصر محمودآباد

  v1549کد ملک ویلانوع ملک دریاسر سمت جنوبی جنگلیموقعیت 250زیربنا 3خواب
 • $۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت جنگل در سرخرود

  سرخرود

  ویلا شهرکی سمت جنوبی جاده سرخرود به محمودآباد در استان مازندران. فروش ویلا شهرکی در سمت جنوبی سرخرود

  v1545کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت جنگلموقعیت 240زیربنا 3خواب