خرید ویلا شهرکی

 • $۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا سمت چمنزار و دشت در بابلسر

  بابلسر

  خرید ویلا شهرکی بابلسر . ویلا داخل شهرک صفائیه سمت دشت بابنای دوبلکس شیک در بابلسر مازندران در شمال

  v1965کد ملک ویلانوع ملک سمت چمنزار و دشتموقعیت 230زیربنا 4خواب
 • $۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت دشت در بابلسر

  بابلسر

  ویلا شهرکی در بابلسر . خرید ویلا بابلسر .ویلا دوبلکس سنددار داخل شهرک صفائیه در بابلسر مازندران شمال

  v1955کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت دشتموقعیت 170زیربنا 3خواب
 • $۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت دشت در بابلسر

  بابلسر

  خرید ویلا شهرکی در بابلسر . ویلا تریبلکس داخل شهرک صفائیه بابلسر سمت دشت وچمنزار با سند مالیکت شمال

  v1954کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت دشتموقعیت 250زیربنا 3خواب
 • $۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  نوشهر

  ویلا شهرکی نوشهر . خرید ویلا نوشهر . ویلا شهرکی جنگلی با ویوی دریا و جنگل در نوشهر مازندران شمال

  v1947کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت جنگلموقعیت 250زیربنا 3خواب
 • $۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت دشت در کلوده

  کلوده

  ویلا شهرکی کلوده . ویلا داخل شهرک سمت دشت و جنگل با سند تکبرگ در کلوده مازندران در شمال کشور

  v1944کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت دشتموقعیت 100زیربنا 2خواب
 • $۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  محمودآباد

  ویلا شهرمی در محمودآباد . خرید و فروش ویلا داخل شهرک دوبلکس و نوساز با حیاط و سند در محمودآباد شمال

  v1943کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت دشتموقعیت 180زیربنا 3خواب
 • $۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت دشت در سرخرود

  سرخرود

  ویلا شهرکی سرخرود . خرید ویلا در سرخرود . ویلا سنددار سمت دشت و چمنزار سرخرود در مازندران شمال

  v1941کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت دشتموقعیت 115زیربنا 2خواب
 • $۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا سمت چمنزار و دشت در بابلسر

  بابلسر

  ویلا شهرکی بابلسر . خرید و فروش ویلا در بابلسر . ویلا شهرکی سنددار ، دوبلکس و نوساز ، بابلسرمازندران

  v1938کد ملک ویلانوع ملک سمت چمنزار و دشتموقعیت 255زیربنا 4خواب
 • $۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در چمستان

  چمستان

  ویلا شهرکی چمستان . خرید ویلا داخل شهرک سمت جنگل با سند مالکیت ، در چمستان مازندران در شمال

  v1934کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 120زیربنا 2خواب
 • $۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت جنگل در رویان

  رویان

  ویلا شهرکی رویان . فروش ویلا سنددار داخل شهرک جنگلی با ویوی جنگل و دریا در رویان مازندران در شمال

  v1931کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت جنگلموقعیت 400زیربنا 4خواب