خرید ویلا ساحلی

 • $۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا دید به دریا شهرکی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا ساحلی شهرکی نوشهر . ویلا سنددار داخل شهرک ساحلی با ویوی دریا در شمال مازندران شهر نوشهر

  v1909کد ملک ویلانوع ملک دید به دریا شهرکیموقعیت 250زیربنا 3خواب
 • $۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی و پلاک اول دریا در نوشهر

  نوشهر

  ویلا ساحلی نوشهر . خرید ویلا داخل شهرک ساحلی پلاک اول دریا و فول مبله در نوشهر مازندران در شمال

  v1907کد ملک ویلانوع ملک شهرکی و پلاک اول دریاموقعیت 200زیربنا 4خواب
 • $۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت دریا در محمودآباد

  محمودآباد

  ویلا ساحلی محمودآباد . خرید ویلا داخل شهرک ساحلی با سند و حیاط و بنای دوبلکس نوساز در محمودآباد شمال

  v1903کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت دریاموقعیت 240زیربنا 3خواب
 • $۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی سمت دریا در سرخرود

  سرخرود

  ویلا ساحلی لوکس سمت دریای خزر در سرخرود مازندران در شمال کشور با سند تکبرگ و بنای دوبلکس و حیاط زیبا

  v1897کد ملک ویلانوع ملک ساحلی سمت دریاموقعیت 180زیربنا 3خواب
 • $۶۵۰,۰۰۰,۰۰۶تومان

  ویلا مستقل سمت دریا در سرخرود

  سرخرود

  ویلا ساحلی در سرخرود مازندران . خرید ویلا در شمال . خرید ویلا ساحلی سرخرود. ویلا در شمال سرخرود

  v1884کد ملک ویلانوع ملک مستقل سمت دریاموقعیت 140زیربنا 3خواب
 • $۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی مبله سمت دریا در سرخرود

  سرخرود

  ویلا ساحلی سرخرود . خرید ویلا مازندران سرخرود . خرید ویلا سرخرود . ویلا شمال در سرخرود. ویلا سرخرود

  v1883کد ملک ویلانوع ملک ساحلی مبله سمت دریاموقعیت 118زیربنا 2خواب
 • $۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا مستقل سمت دریا در سرخرود

  سرخرود

  یلا ساحلی سمت دریا سرخرود . خرید ویلا ساحلی تریبلکس با سند ششدانگ سمت دریا در سرخرود مازندران شمال

  v1874کد ملک ویلانوع ملک مستقل سمت دریاموقعیت 300زیربنا 5خواب
 • $۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی سنددار مبله در سرخرود

  سرخرود

  ویلا ساحلی سمت دریا سرخرود . خرید و فروش ویلا ساحلی مبله با سند و بنای دوبلکس سرخرود مازندران درشمال

  v1870کد ملک ویلانوع ملک ساحلی سنددار مبلهموقعیت 140زیربنا 3خواب
 • $۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی سنددار در سرخرود

  سرخرود

  خرید و فروش ویلا شمال . ویلا ساحلی فروشی سنددار در سرخرود مازندران در شمال با بنای دوبلکس و سمت دریا

  v1860کد ملک ویلانوع ملک ساحلی سنددارموقعیت 180زیربنا 3خواب
 • $۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی شهرکی در سرخرود

  سرخرود

  ویلا شمال . فروش ویلا ساحلی مبله داخل شهرک با بنای دوبلکس و سند مالکیت در سرخرود مازندران در شمال

  v1859کد ملک ویلانوع ملک ساحلی شهرکیموقعیت 180زیربنا 3خواب