خرید ویلا جنگلی

 • $۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا فراشکلا جنگلی مستقل در چمستان

  چمستان

  ویلا مستقل در منطقه فراشکلا نوشهر در استان مازندران. خرید و فروش ویلا جنگلی فراشکلا نوشهر

  v1531کد ملک ویلانوع ملک فراشکلا جنگلی مستقلموقعیت 70زیربنا 2خواب
 • $۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا چلندر جنگلی مستقل در نوشهر

  نوشهر

  ویلا جنگلی مستقل در منطقه ی چلندر نوشهر در استان مازندران. ویلا مستقل سمت جنگل در منطقه چلندر نوشهر

  v1530کد ملک ویلانوع ملک چلندر جنگلی مستقلموقعیت 150زیربنا 3خواب
 • $۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ملکار جنگلی مستقل در نوشهر

  نوشهر

  ویلا جنگلی مستقل در منطقه ملکار نوشهر در استان مازندران. خرید ویلا جنگلی در ملکار نوشهر. ویلا نوشهر

  v1521کد ملک ویلانوع ملک ملکار جنگلی مستقلموقعیت 210زیربنا 3خواب
 • $۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا بنجکول جنگلی مستقل در نوشهر

  نوشهر

  ویلا جنگلی مستقل در منطقه ی بنجکول نوشهر در استان مازندران. ویلا مستقل جنگلی در منطقه بنجکول نوشهر

  v1520کد ملک ویلانوع ملک بنجکول جنگلی مستقلموقعیت 395زیربنا 4خواب
 • $۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا عالم کلا سمت جنگل مستقل در نوشهر

  نوشهر

  ویلا جنگلی مستقل در عالم کلا نزدیک شهر نوشهر در استان مازندران. خرید و فروش ویلا جنگلی در شهر نوشهر

  v1519کد ملک ویلانوع ملک عالم کلا سمت جنگل مستقلموقعیت 360زیربنا 4خواب
 • $۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا علمده جنگلی مستقل در محمودآباد

  محمودآباد

  ویلا جنگلی تریبلکس در منطقه علمده محمودآباد در استان مازندران. خرید و فروش ویلا جنگلی در محمودآباد

  v1518کد ملک ویلانوع ملک علمده جنگلی مستقل موقعیت 190زیربنا 3خواب
 • $۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا سیسنگان جنگلی مستقل در نوشهر

  نوشهر

  فروش ویلا جنگلی سیسنگان نوشهر با دید همزمان به دریا و جنگل در استان مازندران. فروش ویلا جنگلی نوشهر

  v1515کد ملک ویلانوع ملک سیسنگان جنگلی مستقلموقعیت 330زیربنا 3خواب
 • $۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا مستقل حوالی مناطق جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا فروشی در حوالی مناطق جنگلی نوشهر در استان مازندران. خرید و فروش ویلا جنگلی سمت نوشهر در شمال

  v1512کد ملک ویلانوع ملک مستقل حوالی مناطق جنگلی موقعیت 140زیربنا 2خواب
 • $۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا صلاح الدین کلا جنگلی مستقل در نوشهر

  نوشهر

  ویلا جنگلی مستقل در منطقه صلاح الدین کلا نوشهر در استان مازندران. خرید و فروش ویلا مستقل جنگلی نوشهر

  v1510کد ملک ویلانوع ملک صلاح الدین کلا جنگلی مستقلموقعیت 220زیربنا 3خواب
 • $۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا امیررود سمت جنگل در نوشهر

  نوشهر

  فروش ویلا جنگلی فلت در منطقه امیررود نوشهر در استان مازندران. ویلا جنگلی امیررود نوشهر در شمال کشور

  v1509کد ملک ویلانوع ملک امیررود سمت جنگلموقعیت 100زیربنا 2خواب