خرید ویلا جنگلی

 • $۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا سمت چمنزار و دشت در سرخرود

  سرخرود

  فروش ویلا جنگلی سرخرود . ویلا سمت دشت و چمنزارهای سرخرود مازندران با بنای دوبلکس و ند مالکیت تکبرگ

  v1962کد ملک ویلانوع ملک سمت چمنزار و دشتموقعیت 185زیربنا 2خواب
 • $۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا مستقل جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا جنگلی در نوشهر . خرید ویلا نوشهر . ویلا دوبلکس نوساز مستقل سمت جنگلهای شمال در نوشهر مازندران

  v1961کد ملک ویلانوع ملک مستقل جنگلیموقعیت 200زیربنا 3خواب
 • $۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا دید به دریا و جنگل در نوشهر

  نوشهر

  فروش ویلا جنگلی نوشهر . ویلا جنگلی با دید به دریا و جنگل . خرید ویلا در شمال با بنای دوبلکس نوساز

  v1960کد ملک ویلانوع ملک دید به دریا و جنگلموقعیت 266زیربنا 3خواب
 • $۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی شهرکی در چمستان

  چمستان

  خرید ویلا جنگلی چمستان . ویلا جنگلی حیاطدار داخل شهرکی و سمت جنگل در چمستان مازندران در شمال کشور

  v1959کد ملک ویلانوع ملک جنگلی شهرکیموقعیت 160زیربنا 2خواب
 • $۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا استخردار سمت دشت و شالیزار در سرخرود

  سرخرود

  خرید ویلا سرخرود . ویلا استخردار سمت دشت و شالیززار در سرخرود مازندران شمال با سند و مجوز ساخت

  v1956کد ملک ویلانوع ملک استخردار سمت دشت و شالیزارموقعیت 285زیربنا 3خواب
 • $۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا دید به جنگل و کوه در رویان

  رویان

  خرید ویلا جنگلی در رویان مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس نوساز و سند و پروانه ساخت

  v1953کد ملک ویلانوع ملک دید به جنگل و کوهموقعیت 200زیربنا 3خواب
 • $۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا سمت جنگل در چمستان

  چمستان

  خرید ویلا در چمستان . ویلا جنگلی دوبلکس . فروش ویلا با ویوی جنگلی و سند تکبرگ در چمستان مازندران

  v1952کد ملک ویلانوع ملک سمت جنگلموقعیت 160زیربنا 3خواب
 • $۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا دید به جنگل و کوه در چمستان

  چمستان

  فروش ویلا جنگلی در چمستان . ویلا مستقل نوساز در چمستان . خرید ویلا شمال در مازندران چمستان

  v1951کد ملک ویلانوع ملک دید به جنگل و کوهموقعیت 150زیربنا 2خواب
 • $۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا مستقل جنگلی در چمستان

  چمستان

  خرید ویلا شمال . ویلا جنگلی در چمستان . ویلا نوساز با سند ، سمت جنگلهای شمال در مازندران چمستان

  v1950کد ملک ویلانوع ملک مستقل جنگلیموقعیت 130زیربنا 2خواب
 • $۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا مستقل سمت جنگل در نوشهر

  نوشهر

  ویلا جنگلی نوشهر . فروش ویلا دوبلکس و نوساز سمت جنگل ، بصورت مستقل در نوشهر مازندران در شمال کشور

  v1949کد ملک ویلانوع ملک مستقل سمت جنگلموقعیت 211زیربنا 3خواب