خرید ویلا جنگلی

 • $۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا مستقل جنگلی در چمستان

  چمستان

  خرید ویلا جنگلی دوبلکس در شمال کشور در چمستان استان مازندران بصورت مستقل با بنای نوساز و دوبلکس

  v1769کد ملک ویلانوع ملک مستقل جنگلیموقعیت 220زیربنا 4خواب
 • $۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در چمستان

  چمستان

  ویلا فروشی شمال . خرید ویلا جنگلی داخل شهرک با بنای نیم دوبلکس نوساز در چمستان مازندران در شمال کشور

  v1768کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 120زیربنا 2خواب
 • $۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان

  چمستان

  خرید ویلا شمال . خرید ویلا جنگلی داخل شهرک در شمال کشور استان مازندران شهرستان چمستان بنا نیم پیلوت

  v1767کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت جنگلموقعیت 150زیربنا 2خواب
 • $۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا مستقل جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  فروش ویلا در شمال . خرید ویلا جنگلی مستقل در نوشهر استان مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس نوساز

  v1766کد ملک ویلانوع ملک مستقل جنگلیموقعیت 250زیربنا 3خواب
 • $۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا مستقل جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا شمال فروشی . خرید ویلا جنگلی با بنای دوبلکس و نوساز نزدیک جنگل سیسنگان نوشهر مازندران در شمال

  v1765کد ملک ویلانوع ملک مستقل جنگلیموقعیت 180زیربنا 3خواب
 • $۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا سمت چمنزار و دشت در محمودآباد

  محمودآباد

  ویلا نوساز فروشی سمت جنگل منطقه کلوده با بنای فلت در محمودآباد استان مازندران در شمال کشور و 3 خوابه

  v1748کد ملک ویلانوع ملک سمت چمنزار و دشتموقعیت 110زیربنا 2خواب
 • $۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا مستقل سمت جنگل در نوشهر

  نوشهر

  ویلا جنگلی فروشی در شمال کشور . استان مازندران شهرستان نوشهر با ویوی جنگلی . دوبلکس . نوساز . سنددار

  v1737کد ملک ویلانوع ملک مستقل سمت جنگلموقعیت 256زیربنا 4خواب
 • $۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا مستقل جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  فروش ویلا در شمال . فروش ویلا جنگلی مستقل در نوشهر مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس و نوساز

  v1736کد ملک ویلانوع ملک مستقل جنگلیموقعیت 312زیربنا 4خواب
 • $۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا مستقل جنگلی در چمستان

  چمستان

  فروش ویلا در شمال . فروش ویلا جنگلی در چمستان مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس و نوساز و مستقل

  v1731کد ملک ویلانوع ملک مستقل جنگلیموقعیت 200زیربنا 2خواب
 • $۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا مستقل جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  خرید ویلا جنگلی دوبلکس در شمال کشور در نوشهر استان مازندران بصورت مستقل در منطقه ونوش با بنای نوساز

  v1724کد ملک ویلانوع ملک مستقل جنگلیموقعیت 270زیربنا 3خواب