خرید زمین ویلایی

 • $۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ویلایی جنگلی در شمال

  شمال

  فروش قطعه زمین ویلایی چسبیده به جنگل داخل بافت با سند مالکیت در کنار روستائی در شمال مازندران آمل

  z56کد ملک زمیننوع ملک ویلایی جنگلیموقعیت 1,000زیربنا -خواب
 • $۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ویلایی داخل بافت در آمل

  آمل

  فروش قطعه زمین ویلایی جنگلی با کاربری مسکونی آمل،داخل بافت،سند مالکیت،زمین با درخت مرکبات،آب برق گاز

  z40کد ملک زمیننوع ملک ویلایی داخل بافتموقعیت 700زیربنا -خواب
 • $۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ویلایی روستایی در آمل

  آمل

  فروش زمین ویلایی شهرکی داخل بافت داخل شهرک،بمساحت3700مترمربع و قابل تفکیک و مناسب جهت ساخت ویلا

  z38کد ملک زمیننوع ملک ویلایی روستاییموقعیت 3،700زیربنا -خواب
 • $۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ویلایی داخل بافت در آمل

  آمل

  فروش زمین ویلایی با درخت مرکبات و داخل بافت در آمل بمساحت400متر مربع،چسبیده به جنگل،دارای آب،برق،گاز

  z37کد ملک زمیننوع ملک ویلایی داخل بافتموقعیت 400زیربنا -خواب
 • $۱۳۰,۵۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ویلایی شهرکی در آمل

  آمل

  فروش زمین ویلایی جنگلی داخل شهرک و داخل بافت آمل،دور زمین دیوار،آب برق گاز،فروش نقد و اقساط و قسطی

  z35کد ملک زمیننوع ملک ویلایی شهرکیموقعیت 435زیربنا -خواب
 • $۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ویلایی روستایی در آمل

  آمل

  فروش زمین ویلایی داخل بافت با ویوی جنگلی اطراف آمل،تفکیک شده به4قطعه250متری،فروش یکجا یا قطعه ای

  z34کد ملک زمیننوع ملک ویلایی روستاییموقعیت 1000زیربنا -خواب
 • $۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ویلایی داخل بافت در آمل

  آمل

  فروش زمین ویلایی قطعه ای داخل بافت با سند مالکیت و آب برق گاز،با ویوی جنگلی و مناسب ویلا سازی در آمل

  z33کد ملک زمیننوع ملک ویلایی داخل بافتموقعیت 600زیربنا -خواب
 • $۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ویلایی جنگلی در آمل

  آمل

  فروش زمین ویلایی داخل شهرک جنگلی در آمل با2اتاق سرایداری،داخل بافت،درب ورودی زمین2عدد،آب برق گاز

  z30کد ملک زمیننوع ملک ویلایی جنگلیموقعیت 1000زیربنا -خواب
 • $۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ویلایی جنگلی در آمل

  آمل

  فروش زمین ویلایی قطعه ای شهرکی جنگلی داخل شهرک داخل بافت در آمل،با مرکبات و پروانه ساخت،آب برق گاز

  z26کد ملک زمیننوع ملک ویلایی جنگلیموقعیت 500زیربنا -خواب
 • $۸۲,۳۵۰,۰۰۰تومان

  زمین ویلایی روستایی در آمل

  آمل

  فروش 2 قطعه زمین ویلایی شهرکی ویوی جنگلی داخل شهرک هر کدام305مترمربع در اطراف آمل،داخل بافت و با سند

  z23کد ملک زمیننوع ملک ویلایی روستاییموقعیت 305زیربنا -خواب