خرید زمین ویلایی

 • $۶۵,۲۵۰,۰۰۰تومان

  زمین ویلایی شهرکی در آمل

  آمل

  فروش زمین ویلایی جنگلی داخل شهرک و داخل بافت آمل،دور زمین دیوار،آب برق گاز،فروش نقد و اقساط و قسطی

  z35کد ملک زمیننوع ملک ویلایی شهرکیموقعیت 435زیربنا -خواب
 • $۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ویلایی روستایی در آمل

  آمل

  فروش زمین ویلایی داخل بافت با ویوی جنگلی اطراف آمل،تفکیک شده به4قطعه250متری،فروش یکجا یا قطعه ای

  z34کد ملک زمیننوع ملک ویلایی روستاییموقعیت 1000زیربنا -خواب
 • $۴۸,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ویلایی داخل بافت در آمل

  آمل

  فروش زمین ویلایی قطعه ای داخل بافت با سند مالکیت و آب برق گاز،با ویوی جنگلی و مناسب ویلا سازی در آمل

  z33کد ملک زمیننوع ملک ویلایی داخل بافتموقعیت 600زیربنا -خواب
 • $۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ویلایی جنگلی در آمل

  آمل

  فروش زمین ویلایی داخل شهرک جنگلی در آمل با2اتاق سرایداری،داخل بافت،درب ورودی زمین2عدد،آب برق گاز

  z30کد ملک زمیننوع ملک ویلایی جنگلیموقعیت 1000زیربنا -خواب
 • $۶۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ویلایی جنگلی در آمل

  آمل

  فروش زمین ویلایی قطعه ای شهرکی جنگلی داخل شهرک داخل بافت در آمل،با مرکبات و پروانه ساخت،آب برق گاز

  z26کد ملک زمیننوع ملک ویلایی جنگلیموقعیت 500زیربنا -خواب
 • $۳۶,۶۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ویلایی روستایی در آمل

  آمل

  فروش 2 قطعه زمین ویلایی شهرکی ویوی جنگلی داخل شهرک هر کدام305مترمربع در اطراف آمل،داخل بافت و با سند

  z23کد ملک زمیننوع ملک ویلایی روستاییموقعیت 305زیربنا -خواب
 • $۲۸,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ویلایی قطعه ای در آمل

  آمل

  فروش قطعه زمین ویلایی جنب شهرک داخل بافت در آمل با ویوی جنگلی،دور دیوار،آب برق گاز،مناسب ساخت ویلا

  z22کد ملک زمیننوع ملک ویلایی قطعه ایموقعیت 350زیربنا -خواب
 • $۵۷,۶۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ویلایی جنگلی در آمل

  آمل

  فروش زمین ویلایی داخل بافت در شمال آمل،دور زمین دیوار،آب برق گاز با ویوی جنگلی مناسب برای ساخت ویلا

  z21کد ملک زمیننوع ملک ویلایی جنگلیموقعیت 480زیربنا -خواب
 • $۲۴,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ویلایی داخل بافت در آمل

  آمل

  فروش زمین ویلایی قطعه ای در آمل و سند مالکیت داخل بافت،آب برق گاز،چسبیده به جنگل مناسب جهت ساخت ویلا

  z20کد ملک زمیننوع ملک ویلایی داخل بافتموقعیت 200زیربنا -خواب
 • $۴۲,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ویلایی شهرکی در چمستان

  چمستان

  فروش زمین ویلایی داخل شهرک با ابعاد عالی جهت ساخت ویلا آب برق با ویوی جنگلی زیبا در شمال چمستان

  z5کد ملک زمیننوع ملک ویلایی شهرکیموقعیت 210زیربنا -خواب