خرید زمین قطعه ای

 • $۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین داخل شهرک با سند در شمال

  شمال

  فروش قطعه زمین قواره ای داخل بافت مسکونی و داخل شهرک با سند مالکیت و 1500متری ساحل در شمال،محمودآباد

  z78کد ملک زمیننوع ملک داخل شهرک با سندموقعیت 250زیربنا -خواب
 • $۸۴,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین شهرکی جنگلی در محمودآباد

  محمودآباد

  فروش زمین در محمودآباد شمال.فروش قطعه زمین سنددار داخل بافت با مجوز و داخل شهرک در شمال محموداباد

  v77کد ملک زمیننوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 200زیربنا -خواب
 • $۹۹,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین شهرکی جنگلی در محمودآباد

  محمودآباد

  فروش زمین قطعه قواره ای داخل شهرک ویلایی با سند،رو به دشت و شالیزار داخل بافت، جواز در شمال محمواباد

  z75کد ملک زمیننوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 220زیربنا -خواب
 • $۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین شهرکی جنگلی با سند در نوشهر

  نوشهر

  فروش قطعه زمین ویلایی قواره ای داخل شهرک و کنار جنگل با سند و مجوز ساخت در شمال ، مازندران ، نوشهر

  z71کد ملک زمیننوع ملک شهرکی جنگلی با سندموقعیت 400زیربنا -خواب
 • $۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین شهرکی جنگلی سنددار در نوشهر

  نوشهر

  فروش قطعه زمین ویلایی داخل شهرک و کنار جنگل با ویوی جنگل با سند و مجوز ساخت در شمال ،مازندران ،نوشهر

  z69کد ملک زمیننوع ملک شهرکی جنگلی سنددارموقعیت 320زیربنا -خواب
 • $۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین شهرکی ویلایی با سند در محمودآباد

  محمودآباد

  فروش زمین شهرکی با سند مالکیت و داخل بافت و داخل شهرک با جواز ساخت ویلا در شمال،مازندران محمودآباد

  z67کد ملک زمیننوع ملک شهرکی ویلایی با سندموقعیت 200زیربنا -خواب
 • $۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین شهرکی با سند جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  فروش قطعه زمین قواره ای شهرکی با ویوی جنگل و نزدیک دریا داخل شهرک و داخل بافت در شمال مازندران نوشهر

  z66کد ملک زمیننوع ملک شهرکی با سند جنگلیموقعیت 200زیربنا -خواب
 • $۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین قطعه ای سنددار در محمودآباد

  محمودآباد

  فروش زمین قطعه ای قسطی با سند و داخل بافت،با فاصله 800متری از ساحل و دریا در شمال مازندران محمودآباد

  z64کد ملک زمیننوع ملک قطعه ای سنددارموقعیت 200زیربنا -خواب
 • $۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰تومان

  زمین قطعه ای شهرکی در صلاح الدین کلا نوشهر

  صلاح الدین کلا نوشهر

  فروش زمین جنگلی قطعه ای قواره ای داخل بافت سند دار داخل شهرک ویلایی در شمال صلاح الدین کلا نوشهر

  z63کد ملک زمیننوع ملک قطعه ای شهرکیموقعیت 250زیربنا -خواب
 • $۶۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین قطعه ای جنگلی در آمل

  آمل

  فروش یک قطعه زمین خوش قواره سند دار و آب برق گاز دار داخل بافت مناسب ساخت ویلا در روستایی اطراف آمل

  Z55کد ملک زمیننوع ملک قطعه ای جنگلیموقعیت 260زیربنا -خواب