خرید زمین قطعه ای

 • $۳۹,۲۰۰,۰۰۰تومان

  زمین قطعه ای داخل بافت در سرخرود

  سرخرود

  فروش زمین قطعه ای داخل شهرک با سند مالکیت و گازدار،نزدیک دریا و داخل بافت،جواز ساخت بین آمل و سرخرود

  z45کد ملک زمیننوع ملک قطعه ای داخل بافتموقعیت 280زیربنا -خواب
 • $۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین قطعه ای سنددار در سرخرود

  سرخرود

  فروش قطعه زمین ویلایی شهرکی و داخل شهرک و داخل بافت با سند مالکیت و آب،برق،گاز،نزدیک دریا در سرخرود

  z44کد ملک زمیننوع ملک قطعه ای سنددارموقعیت 200زیربنا -خواب