خرید زمین قطعه ای

 • $۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰تومان

  زمین قطعه ای شهرکی در صلاح الدین کلا نوشهر

  صلاح الدین کلا نوشهر

  فروش زمین جنگلی قطعه ای قواره ای داخل بافت سند دار داخل شهرک ویلایی در شمال صلاح الدین کلا نوشهر

  z63کد ملک زمیننوع ملک قطعه ای شهرکیموقعیت 250زیربنا -خواب
 • $۶۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین قطعه ای جنگلی در آمل

  آمل

  فروش یک قطعه زمین خوش قواره سند دار و آب برق گاز دار داخل بافت مناسب ساخت ویلا در روستایی اطراف آمل

  Z55کد ملک زمیننوع ملک قطعه ای جنگلیموقعیت 260زیربنا -خواب
 • $۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین قطعه ای جنگلی در چمستان

  چمستان

  زمین ویلایی قطعه ای با کاربری مسکونی و سند مالکیت،داخل بافت بمتراژ500متر در روستائی بین آمل و چمستان

  z52کد ملک زمیننوع ملک قطعه ای جنگلیموقعیت 500زیربنا -خواب
 • $۱۰۸,۴۰۰,۰۰۰تومان

  زمین قطعه ای داخل بافت در چمستان

  چمستان

  فروش 12 قطعه زمین شهرکی جنگلی سنددار(از 271متر تا 360متر)با آب برق گاز و داخل شهرک بین آمل و چمستان.

  z51کد ملک زمیننوع ملک قطعه ای داخل بافتموقعیت 271زیربنا -خواب
 • $۸۴,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین قطعه ای داخل بافت در سرخرود

  سرخرود

  فروش زمین قطعه ای داخل شهرک با سند مالکیت و گازدار،نزدیک دریا و داخل بافت،جواز ساخت بین آمل و سرخرود

  z45کد ملک زمیننوع ملک قطعه ای داخل بافتموقعیت 280زیربنا -خواب
 • $۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین قطعه ای سنددار در سرخرود

  سرخرود

  فروش قطعه زمین ویلایی شهرکی و داخل شهرک و داخل بافت با سند مالکیت و آب،برق،گاز،نزدیک دریا در سرخرود

  z44کد ملک زمیننوع ملک قطعه ای سنددارموقعیت 200زیربنا -خواب