خرید زمین شهرکی

 • $۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین جنگلی در رویان

  رویان

  قطعه زمین فروشی با موقعیت جغرافیایی فوق العاده در بنجکول رویان با سند مالکیت تک برگ و جواز ساخت

  z131کد ملک زمیننوع ملک جنگلیموقعیت 300زیربنا -خواب
 • $۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  فروش قطعه زمین شهرکی جنگلی با دید به جنگل و داخل بافت آماده ساخت ویلا در منطقه ونوش نوشهر

  z130کد ملک زمیننوع ملک جنگلیموقعیت 500زیربنا -خواب
 • $۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  قطعه زمین شهرکی واقع شده در پای کوه با دید همزمان به دریا و جنگل در منطقه زیبا و معروف ونوش نوشهر

  z129کد ملک زمیننوع ملک جنگلیموقعیت 850زیربنا -خواب
 • $۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  قطعه زمین فروشی در شهرکی چسبیده به جنگل و با دید همزمان به جنگل و دریا در منطقه ونوش نوشهر

  z128کد ملک زمیننوع ملک جنگلیموقعیت 250زیربنا -خواب
 • $۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  قطعه زمین فروشی در شهرکی رو به جنگل با سند مالکیت تک برگ، در نوشهر بین پارک جنگلی سیسنگان و رویان

  z126کد ملک زمیننوع ملک جنگلیموقعیت 418زیربنا -خواب
 • $۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  خرید قطعه زمین جنگلی شهرکی ارزان قیمت با موقعیت جغرافیایی عالی و دید به جنگل در منطقه ملکار نوشهر

  z125کد ملک زمیننوع ملک جنگلیموقعیت 250زیربنا -خواب
 • $۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین جنگلی در محمودآباد

  محمودآباد

  قطعه زمین فروشی ارزان قیمت با فاصله کم از دریا و جاده اصلی در شهرکی مابین دو شهر محموداباد و سرخرود

  z124کد ملک زمیننوع ملک جنگلیموقعیت 300زیربنا -خواب
 • $۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  خرید زمین شهرکی جنگلی با موقعیت جغرافیایی فوق العاده و چشم انداز همزمان از جنگل و دریا در نوشهر

  z122کد ملک زمیننوع ملک جنگلیموقعیت 700زیربنا -خواب
 • $۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین جنگلی در رویان

  رویان

  قطعه زمین شهرکی سمت جنگلهای شمال با ویوی همزمان از جنگل و دریا، در جاده آب پری به ونوش شهر رویان

  z121کد ملک زمیننوع ملک جنگلیموقعیت 800زیربنا -خواب
 • $۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  زمین ساحلی مناسب خرید جهت سرمایه گذاری و ساخت ویلا در منطقه چلندر نوشهر چسبیده به دریا و جاده اصلی

  z117کد ملک زمیننوع ملک جنگلیموقعیت 10000زیربنا -خواب