خرید زمین ساحلی

 • $۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین قسطی با سند در سرخرود

  سرخرود

  فروش قطعه زمین قواره ای ساحلی با سند مالکیت تک برگ،دید دریا، بصورت نقد اقساط در شمال،مازندران،سرخرود

  z74کد ملک زمیننوع ملک قسطی با سندموقعیت 200زیربنا -خواب
 • $۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین شهرکی ساحلی در نوشهر

  نوشهر

  فروش قطعه زمین ساحلی شهرکی با سند مالکیت و مجوز ساخت ویلا ، در شمال ، مازندران ، شهر ساحلی نوشهر

  z73کد ملک زمیننوع ملک شهرکی ساحلیموقعیت 300زیربنا -خواب
 • $۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین داخل شهرک ساحلی در نوشهر

  نوشهر

  فروش زمین ساحلی با سند مالکیت ، داخل شهرک و داخل بافت در شمال ، مازندران ، شهرستان ساحلی نوشهر

  z72کد ملک زمیننوع ملک داخل شهرک ساحلیموقعیت 500زیربنا -خواب
 • $۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ساحلی شهرکی در نوشهر

  نوشهر

  فروش قطعه زمین ساحلی داخل شهرک ساحلی با سند ششدانگ و داخل بافت با ویوی دریا در شمال مازندران نوشهر

  z68کد ملک زمیننوع ملک ساحلی شهرکیموقعیت 300زیربنا -خواب
 • $۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ساحلی ویلایی در نوشهر

  نوشهر

  فروش زمین ساحلی با موقعیت تجاری مسکونی با سند با ویوی دریا با جواز ساخت ویلا در شمال،مازندران نوشهر

  z65کد ملک زمیننوع ملک ساحلی ویلاییموقعیت 300زیربنا -خواب
 • $۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ساحلی هکتاری در بابلسر

  بابلسر

  فروش زمین ساحلی هکتاری لب دریا سند مالکیت و داخل بافت ،مناسب ساخت شهرک،قیمت 6میلیارد ت ،شمال،بابلسر

  z61کد ملک زمیننوع ملک ساحلی هکتاریموقعیت 20,000زیربنا -خواب
 • $۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ساحلی شهرکی در سرخرود

  سرخرود

  فروش زمین ساحلی با ویوی دریا پلاک دوم ساحل با سند ،داخل شهرک ویلایی در شمال مازندران ساحل شهر سرخرود

  z60کد ملک زمیننوع ملک ساحلی شهرکیموقعیت 140زیربنا -خواب
 • $۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ساحلی لب دریا در شمال

  شمال

  فروش زمین ساحلی با ویوی دریا و ساحل و داخل بافت با سند و پروانه ساخت ویلا در شمال مازندران سرخرود

  z59کد ملک زمیننوع ملک ساحلی لب دریاموقعیت 120زیربنا -خواب
 • $۲۰۲,۸۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ساحلی سنددار در سرخرود

  سرخرود

  فروش قطعه زمین ساحلی کنار دریا با سند،داخل بافت،فاصله 50 متری ساحل در شمال مازندران ساحل شهر سرخرود

  z58کد ملک زمیننوع ملک ساحلی سنددارموقعیت 156زیربنا -خواب