خرید آپارتمان ساحلی

 • $۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان منطقه خط دریا در سرخرود

  سرخرود

  آپارتمان ساحلی فروشی در شمال کشور در استان مازندران شهرستان سرخرود با سند مالکیت طبقه 6 و 2 خوابه

  a121کد ملک آپارتماننوع ملک منطقه خط دریاموقعیت 85زیربنا 2خواب
 • $۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا منطقه خط دریا در سرخرود

  سرخرود

  خرید آپارتمان ساحلی ، طبقه 4 ، با سند ششدانگ رو به دریا در سرخرود مازندران در شمال کشور

  a120کد ملک ویلانوع ملک منطقه خط دریاموقعیت 100زیربنا 2خواب
 • $۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان پلاک اول دریا در سرخرود

  سرخرود

  خرید آپارتمان ساحلی ، طبقه 11 ، با سند ششدانگ و جکوزی رو به دریا در سرخرود مازندران در شمال کشور

  a119کد ملک آپارتماننوع ملک پلاک اول دریاموقعیت 240زیربنا 3خواب
 • $۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان منطقه خط دریا در سرخرود

  سرخرود

  آپارتمان ساحلی فروشی در شمال کشور در استان مازندران سرخرود با سند مالکیت ، مبله، طبقه 9 و تراس

  a118کد ملک آپارتماننوع ملک منطقه خط دریاموقعیت 85زیربنا 2خواب
 • $۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان پلاک دوم ساحل در سرخرود

  سرخرود

  آپارتمان ساحلی فروشی در شمال کشور در استان مازندران سرخرود با سند مالکیت ، مبله، طبقه 5 و 2 خوابه

  a117کد ملک آپارتماننوع ملک پلاک دوم ساحلموقعیت 108زیربنا 2خواب
 • $۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان سمت خط دریا در سرخرود

  سرخرود

  آپارتمان ساحلی فروشی در شمال کشور در استان مازندران شهرستان سرخرود با سند مالکیت طبقه 5 و 2 خوابه

  a116کد ملک آپارتماننوع ملک سمت خط دریاموقعیت 120زیربنا 2خواب
 • $۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان دید به دریا ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  آپارتمان ساحلی فروشی در شمال کشور در سرخرود مازندران و در پلاک اول سمت ساحل سند مالکیت 3 خوابه

  a115کد ملک آپارتماننوع ملک دید به دریا ساحلیموقعیت 170زیربنا 3خواب
 • $۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان پلاک دوم ساحل در سرخرود

  سرخرود

  آپارتمان ساحلی فروشی در شمال کشور در استان مازندران شهرستان سرخرود در پلاک دوم از سمت ساحل 2 خوابه

  a114کد ملک آپارتماننوع ملک پلاک دوم ساحل موقعیت 80زیربنا 2خواب
 • $۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان دید به ساحل در سرخرود

  سرخرود

  آپارتمان ساحلی فروشی در سرخرود مازندران در شمال کشور ، سند مالکیت ، پلاک اول ساحل ، 2 خوابه ، مبله

  a113کد ملک آپارتماننوع ملک دید به ساحلموقعیت 120زیربنا 2خواب
 • $۱,۰۵۱,۳۵۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان چسبیده به دریا در سرخرود

  سرخرود

  فروش آپارتمان ساحلی در شمال کشور شهرستان سرخرود مازندران با سند تکبرگ، در پلاک اول سمت دریا، مبله

  a112کد ملک آپارتماننوع ملک چسبیده به دریاموقعیت 163زیربنا 3خواب