خرید آپارتمان ساحلی

 • $۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  فروش واحد در آپارتمان ساحلی با موقعیت جغرافیایی مناسب و چشم اندازی همه جانبه از کوه و دریا و جنگل

  a70کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 130زیربنا 2خواب
 • $۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  خرید و فروش آپارتمان ساحلی با سند تک برگ شش دانگ مالکیت در سرخرود با ویو به دریا سنددار

  a69کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 132زیربنا 2خواب
 • $۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  فروش آپارتمان ساحلی سمت ساحل در سرخرود در شمال کشور استان مازندران با سند مالکیت و مبله

  a68کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 115زیربنا 2خواب
 • $۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  فروش و معاوضه آپارتمان ساحلی در پلاک اول دریا و با ویو بینظیر به دریا در خط دریا سرخرود

  a67کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 130زیربنا 2خواب
 • $۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در محمودآباد

  محمودآباد

  فروش آپارتمان شهرکی ساحلی با سند تک برگ در داخل شهرک مروارید خزر در محمودآباد

  a66کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 90زیربنا 2خواب
 • $۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  خرید و فروش آپارتمان ساحلی با سند تک برگ شش دانگ مالکیت در خط دریای سرخرود با ویو به دریا سنددار

  a65کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 108زیربنا 2خواب
 • $۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  خرید و فروش آپارتمان ساحلی با سند تک برگ شش دانگ مالکیت در خط دریای سرخرود با ویو به دریا سنددار

  a64کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 125زیربنا 2خواب
 • $۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  خرید و فروش آپارتمان ساحلی با سند تک برگ شش دانگ مالکیت در خط دریای سرخرود در مجموعه نوساز ساحلی شیک

  a63کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 120زیربنا 2خواب
 • $۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  خرید و فروش آپارتمان ساحلی در خط دریای سرخرود مازندران با سند تک برگ شش دانگ بصورت ملبه باویوی دریا

  a62کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 74زیربنا 1خواب
 • $۴۰۲,۵۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  خرید و فروش آپارتمان ساحلی در خط دریای سرخرود با سند تک برگ شش دانگ واقع در پلاک یک دریا و لب ساحل

  a61کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 115زیربنا 2خواب