خرید آپارتمان ساحلی

 • $۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان خط دریا سرخرود دید به دریا در سرخرود

  سرخرود

  آپارتمان سرخرود.خرید آپارتمان در سرخرود.آپارتمان ساحلی پلاک دوم در خط دریا سرخرود در استان مازندران

  a101کد ملک آپارتماننوع ملک خط دریا سرخرود دید به دریاموقعیت 83زیربنا 2خواب
 • $۱,۵۰۰تومان

  آپارتمان خط دریا سرخرود پلاک اول دریا در سرخرود

  سرخرود

  آپارتمان ساحلی پلاک اول در خط دریا سرخرود در استان مازندران. فروش آپارتمان ساحلی در خط دریا سرخرود

  a100کد ملک آپارتماننوع ملک خط دریا سرخرود پلاک اول دریاموقعیت 244زیربنا 3خواب
 • $۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان خط دریا سرخرود پلاک اول دریا در سرخرود

  سرخرود

  آپارتمان خط دریا پلاک اول در سرخرود استان مازندران. فروش آپارتمان ساحلی در خط دریا سرخرود.

  a99کد ملک آپارتماننوع ملک خط دریا سرخرود پلاک اول دریاموقعیت 400زیربنا 3خواب
 • $۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان درویش آباد ساحلی دید به دریا در سرخرود

  سرخرود

  آپارتمان ساحلی در منطقه ی درویش آباد سرخرود در استان مازندران. آپارتمان ساحلی در درویش آباد سرخرود

  a98کد ملک آپارتماننوع ملک درویش آباد ساحلی دید به دریاموقعیت 65زیربنا 1خواب
 • $۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان خط دریا سرخرود دید به دریا در سرخرود

  سرخرود

  آپارتمان ساحلی در خط دریا سرخرود در استان مازندران. فروش آپارتمان ساحلی در خط دریا سرخرود.

  a97کد ملک آپارتماننوع ملک خط دریا سرخرود دید به دریاموقعیت 120زیربنا 2خواب
 • $۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان خط دریا پلاک اول دریا سرخرود در سرخرود

  سرخرود

  آپارتمان خط دریا پلاک اول در سرخرود استان مازندران. فروش آپارتمان ساحلی در خط دریا سرخرود.

  a96کد ملک آپارتماننوع ملک خط دریا پلاک اول دریا سرخرودموقعیت 95زیربنا 2خواب
 • $۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان خط دریا ساحلی سرخرود در سرخرود

  سرخرود

  خرید آپارتمان ساحلی خط دریا سرخرود در استان مازندران. خرید و فروش آپارتمان ساحلی در خط دریا سرخرود

  a95کد ملک آپارتماننوع ملک خط دریا ساحلی سرخرودموقعیت 140زیربنا 3خواب
 • $۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان خط دریا پلاک دوم دریا در سرخرود

  سرخرود

  آپارتمان ساحلی در خط دریا سرخرود در استان مازندران. خرید و فروش آپارتمان ساحلی در خط دریا سرخرود

  a94کد ملک آپارتماننوع ملک خط دریا پلاک دوم دریاموقعیت 83زیربنا 2خواب
 • $۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی 24 متری در فریدونکنار

  فریدونکنار

  آپارتمان ساحلی در حوالی فریدونکنار در استان مازندران. خرید و فروش آپارتمان ساحلی در فریدونکنار

  a94کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلی 24 متریموقعیت 93زیربنا 2خواب
 • $۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان خط دریا ساحلی مستقل در سرخرود

  سرخرود

  آپارتمان ساحلی در خط دریا سرخرود در استان مازندران. خرید و فروش آپارتمان واقع در خط دریای سرخرود

  a93کد ملک آپارتماننوع ملک خط دریا ساحلی مستقلموقعیت 140زیربنا 3خواب