خرید ویلا ساحلی

 • $۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا داخل شهرک ساحلی در محمودآباد

  محمودآباد

  فروش ویلا دوبلکس نوساز داخل شهرک ساحلی با سند مالکیت ، در شمال ، مازندران ، شهر ساحلی محمودآباد

  v135کد ملک ویلانوع ملک داخل شهرک ساحلیموقعیت 230زیربنا 3خواب
 • $۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا داخل شهرک ساحلی در محمودآباد

  محمودآباد

  فروش ویلا ساحلی دوبلکس داخل شهرک با سند و پروانه ساخت در شمال ، مازندران ، شهر ساحلی محمودآباد

  v134کد ملک ویلانوع ملک داخل شهرک ساحلیموقعیت 160زیربنا 3خواب
 • $۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا داخل شهرک سنددار در سرخرود

  سرخرود

  فروش ویلا ساحلی دوبلکس داخل شهرک ویلایی و منطقه توریستی ، با سند ، در شمال ، مازندران ، سرخرود

  v130کد ملک ویلانوع ملک داخل شهرک سنددارموقعیت 150زیربنا 4خواب
 • $۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی با سند در سرخرود

  سرخرود

  فروش ویلا ساحلی داخل شهرک ، نوساز با سند و جواز ساخت ویلا و پایان کار ، در شمال ، مازندران ، سرخرود

  v129کد ملک ویلانوع ملک ساحلی با سندموقعیت 160زیربنا 4خواب
 • $۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی شهرکی در سرخرود

  سرخرود

  فروش ویلا دوبلکس ساحلی شهرکی با سند و پروانه ساخت ویلا در شمال ، مازندران ، شهر ساحلی سرخرود

  v128کد ملک ویلانوع ملک ساحلی شهرکیموقعیت 190زیربنا 3خواب
 • $۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی ساحلی در نوشهر

  نوشهر

  فروش ویلا شهرکی ساحلی دوبلکس و پلاک اول ساحل با سند مالکیت شش دانگ در مازندران شهر ساحلی نوشهر

  v103کد ملک ویلانوع ملک شهرکی ساحلیموقعیت 160زیربنا 3خواب
 • $۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی ساحلی در نوشهر

  نوشهر

  فروش ویلا ساحلی دوبلکس داخل شهرک و نوساز با ویوی دریا و جنگل سند و پایان کار در شمال مازندران نوشهر

  v98کد ملک ویلانوع ملک شهرکی ساحلیموقعیت 400زیربنا 4خواب
 • $۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی دوبلکس در سرخرود

  سرخرود

  فروش ویلا شهرکی دوبلکس ساحلی با سند و پروانه و پایان کار سمت ساحل در شمال مازندران شهر ساحلی سرخرود

  v93کد ملک ویلانوع ملک ساحلی دوبلکسموقعیت 220زیربنا 4خواب
 • $۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا داخل شهرک با سند در نوشهر

  نوشهر

  فروش ویلا دوبلکس شهرکی با سند و نوساز و داخل شهرک و نزدیک ساحل و جنگل در شمال مازندران اطراف نوشهر

  v88کد ملک ویلانوع ملک داخل شهرک با سندموقعیت 180زیربنا 2خواب
 • $۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا دوبلکس با سند در نوشهر

  نوشهر

  فروش ویلا دوبلکس داخل شهرک نزدیک دریا و جنگل با سند و پایان کار و نوساز در شمال مازندران نوشهر

  v87کد ملک ویلانوع ملک دوبلکس با سندموقعیت 160زیربنا 2خواب