خرید ویلا ساحلی

 • $۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا نوشهر ساحلی لب دریا پلاک اول ساحل با زمین بزرگ و بنای لوکس با سند تک برگ در قسمت ساحلی نوشهر

  v495کد ملک ویلانوع ملک ساحلیموقعیت 250زیربنا 7خواب
 • $۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا نوشهر لب آب در پلاک اول دریا قسمت ساحلی نوشهر و سند تک برگ و ویو جنگل و دریا در ساحل نوشهر شمال

  v493کد ملک ویلانوع ملک ساحلیموقعیت 600زیربنا 5خواب
 • $۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  ویلا ساحلی سرخرود با قیمت مناسب و ویو دریا در شمال با قیمت مناسب دید دریا نزدیک به ساحل سرخرود شمال

  v484کد ملک ویلانوع ملک ساحلیموقعیت 160زیربنا 2خواب
 • $۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  ویلا ساحلی سرخرود سند دار با قیمت مناسب و نزدیک ساحل و دریا نوساز در سرخرود ارزان قیمت ساحلی در شمال

  v482کد ملک ویلانوع ملک ساحلیموقعیت 150زیربنا 3خواب
 • $۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  خرید ویلا ساحلی سرخرود در شهرک ساحلی با نگهبانی دایمی شبانه روزی و سند تک برگ شش دانگ ویلا در شمال

  v476کد ملک ویلانوع ملک ساحلیموقعیت 220زیربنا 4خواب
 • $۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  ویلا ساحلی سرخرود داخل شهرکی ساحلی با نگهبانی دایمی و سند شش دانگ بین محمودآباد و بابلسر

  v475کد ملک ویلانوع ملک ساحلیموقعیت 160زیربنا 3خواب
 • $۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  ویلا ساحلی سرخرود با زمین بزرگ و سند تک برگ نزدیک به دریا و ساحل بنای دوبلکس 3 خوابه در شمال سرخرود

  v474کد ملک ویلانوع ملک ساحلیموقعیت 150زیربنا 3خواب
 • $۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی در محمودآباد

  محمودآباد

  ویلا ساحلی محمودآباد داخل شهرکی با نگهبانی با سند مالکیت تک برگ شش دانگ لب ساحل در محمودآباد شمال

  v472کد ملک ویلانوع ملک ساحلیموقعیت 230زیربنا 4خواب
 • $۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  ویلا ساحلی در سرخرود استخر دار و سند دار با سند مالکیت تک برگ شش دانگ قیمت مناسب نزدیک دریا سرخرود

  v470کد ملک ویلانوع ملک ساحلیموقعیت 240زیربنا 3خواب
 • $۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  ویلا ساحلی سرخرود در استان مازندران در شمال کشور با قیمت مناسب و سمت ساحلی سرخرود با سند و نگهبانی

  v469کد ملک ویلانوع ملک ساحلیموقعیت 240زیربنا 3خواب