خرید ویلا شهرکی

 • $۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان

  چمستان

  خرید ویلا داخل شهرک جنگلی با دید عالی به جنگل و بنای نیم دوبلکس نوساز در چمستان مازندران در شمال

  v1995کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت جنگلموقعیت 150زیربنا 3خواب
 • $۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرک ساحلی در بابلسر

  بابلسر

  ویلا داخل شهرک ساحلی در بابلسر . خرید ویلا بابلسر . فروش ویلا سنددار نوساز سمت دریا شمال در بابلسر

  v1994کد ملک ویلانوع ملک شهرک ساحلیموقعیت 190زیربنا 3خواب
 • $۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا داخل شهرک جنگلی در چمستان

  چمستان

  خرید ویلا شهرکی در چمستان.ویلا در چمستان. ویلا با دید به جنگل و بنای تریبلکس در شمال مازندران چمستان

  v1991کد ملک ویلانوع ملک داخل شهرک جنگلیموقعیت 330زیربنا 3خواب
 • $۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا استخردار سمت دشت و شالیزار در محمودآباد

  محمودآباد

  خرید ویلا شهرکی محمودآباد . ویلا استخردار لوکس . خرید و فروش ویلا مدرن شهرکی در محمودآباد مازندران

  v1988کد ملک ویلانوع ملک استخردار سمت دشت و شالیزارموقعیت 220زیربنا 3خواب
 • $۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا دید به دریا و جنگل در نوشهر

  نوشهر

  ویلا شهرکی نوشهر . خرید و فروش ویلا داخل شهرک جنگلی با سند و دید به دریا و جنگل در نوشهر مازندران

  v1987کد ملک ویلانوع ملک دید به دریا و جنگلموقعیت 165زیربنا 3خواب
 • $۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان

  چمستان

  ویلا شهرکی در چمستان . خرید ویلا در چمستان . ویلا سنددار شهرکی سمت جنگل شمال در چمستان مازندران

  v1986کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت جنگلموقعیت 150زیربنا 3خواب
 • $۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا سمت چمنزار و دشت در بابلسر

  بابلسر

  خرید و فروش ویلا بابلسر . ویلا دوبلکس داخل شهرک سمت دشت و شالیزارهای بابلسر استان مازندران با سند

  v1983کد ملک ویلانوع ملک سمت چمنزار و دشتموقعیت 220زیربنا 3خواب
 • $۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا دید به دریا و جنگل در نوشهر

  نوشهر

  ویلا نوشهر . ویلا فروشی در نوشهر . خرید ویلا جنگلی دوبلکس با ویوی جنگل و دریا در نوشهر مازندران شمال

  v1981کد ملک ویلانوع ملک دید به دریا و جنگلموقعیت 250زیربنا 4خواب
 • $۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت دشت در سرخرود

  سرخرود

  فروش ویلا سرخرود . ویلا شهرکی در سرخرود . خرید ویلا شمال در سرخرود . ویلا سنددار نوساز در سرخرود

  v1976کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت دشتموقعیت 120زیربنا 2خواب
 • $۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان

  چمستان

  فروش ویلا شهرکی چمستان . ویلا داخل شهرک جنگلی سمت شمال چمستان . ویلا با ویوی جنگل در مازندران چمستان

  v1974کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت جنگلموقعیت 140زیربنا 3خواب