خرید ویلا شهرکی

 • $۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  نوشهر

  ویلا شمال . خرید ویلا جنگلی لوکس نوساز ، داخل شهرکی جنگلی ، در نوشهر مازندران در شمال کشور

  v1783کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت جنگلموقعیت 200زیربنا 3خواب
 • $۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان

  چمستان

  ویلا شمال فروشی . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان مازندران در شمال کشور با بنای فلت و کامل مبله

  v1780کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت جنگلموقعیت 90زیربنا 2خواب
 • $۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت دریا در سرخرود

  سرخرود

  خرید ویلا شمال . خرید ویلا ساحلی داخل شهرک در شمال کشور استان مازندران در سرخرود با بنای دوبلکس

  v1779کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت دریاموقعیت 215زیربنا 4خواب
 • $۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  محمودآباد

  ویلا شمال . خرید ویلا شهرکی نوساز در محموداباد مازندران در شمال کشور سمت جنگل و دشت منطقه کلوده

  v1778کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت دشتموقعیت 120زیربنا 2خواب
 • $۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در محمودآباد

  محمودآباد

  ویلا شمال فروشی . خرید ویلا شهرکی سنددار سمت جنگل اطراف کلوده محموداباد در مازندران شمال کشور

  v1777کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 150زیربنا 3خواب
 • $۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا سمت جنگل و دشت در محمودآباد

  محمودآباد

  خرید ویلا شمال . خرید ویلا داخل شهرک سمت جنگل اطراف کلوده بین امل و محموداباد در مازندران شمال

  v1774کد ملک ویلانوع ملک سمت جنگل و دشتموقعیت 140زیربنا 2خواب
 • $۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا سمت چمنزار و دشت در محمودآباد

  محمودآباد

  ویلا شمال . خرید ویلا شهرکی نوساز در محموداباد مازندران در شمال کشور سمت جنگل و دشت منطقه کلوده

  v1773کد ملک ویلانوع ملک سمت چمنزار و دشتموقعیت 150زیربنا 2خواب
 • $۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا سمت جنگل و دشت در محمودآباد

  محمودآباد

  ویلا شمال . خرید ویلا شهرکی نوساز در محموداباد مازندران در شمال کشور سمت جنگل و دشت منطقه کلوده

  v1772کد ملک ویلانوع ملک سمت جنگل و دشتموقعیت 150زیربنا 3خواب
 • $۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  نوشهر

  ویلا شمال . فروش ویلا شهرکی جنگلی با بنای دوبلکس و نوساز در نوشهر مازندران در شمال ایران

  v1764کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت جنگلموقعیت 530زیربنا 4خواب
 • $۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت دشت در سرخرود

  سرخرود

  خرید ویلا شمال . خرید ویلا جنگلی مبله داخل شهرک در شمال کشور استان مازندران در سرخرود با بنای دوبلکس

  v1760کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت دشتموقعیت 170زیربنا 3خواب