خرید ویلا ساحلی

 • $۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی سمت دریا در محمودآباد

  محمودآباد

  خرید و فروش ویلا ساحلی در محموداباد . ویلا ساحلی با سند تکبرگ و بنای دوبلکس در محمودآباد مازندران

  v1968کد ملک ویلانوع ملک ساحلی سمت دریاموقعیت 172زیربنا 3خواب
 • $۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی مستقل در سرخرود

  سرخرود

  ویلا ساحلی سرخرود . خرید ویلا سرخرود . ویلا ساحلی سنددار با بنای دوبلکس و نوساز در سرخرود مازندران

  v1964کد ملک ویلانوع ملک ساحلی مستقلموقعیت 120زیربنا 2خواب
 • $۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی مستقل سمت دریا در سرخرود

  سرخرود

  خرید و فروش ویلا ساحلی سرخرود . ویلا ساحلی مستقل با بنای دوبلکس و سند مالکیت سرخرود مازندران در شمال

  v1963کد ملک ویلانوع ملک ساحلی مستقل سمت دریاموقعیت 115زیربنا 2خواب
 • $۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی مستقل در سرخرود

  سرخرود

  ویلا ساحلی در سرخرود . خرید ویلا ساحلی سنددار در سرخرود مازندران با بنای دوبلکس و نوساز در شمال کشور

  v1958کد ملک ویلانوع ملک ساحلی مستقلموقعیت 150زیربنا 3خواب
 • $۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  خرید ویلا در سرخرود . ویلا ساحلی شهرکی سمت دریا سرخرود مازندران . ویلا سنددار با بنای دوبلکس سرخرود

  v1957کد ملک ویلانوع ملک شهرکی ساحلیموقعیت 200زیربنا 3خواب
 • $۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی سمت دریا در محمودآباد

  محمودآباد

  ویلا ساحلی محموداباد . ویلا سمت دریا . خرید ویلا ساحلی دوبلکس و نوساز محموداباد مازندران در شمال

  v1942کد ملک ویلانوع ملک ساحلی سمت دریاموقعیت 180زیربنا 3خواب
 • $۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا مستقل سمت دریا در سرخرود

  سرخرود

  ویلا ساحلی سرخرود . خرید ویلا سمت دریا با حیاط و بنای دوبلکس و سند مالکیت در سرخرود مازندران در شمال

  v1930کد ملک ویلانوع ملک مستقل سمت دریاموقعیت 180زیربنا 3خواب
 • $۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا خط دریا ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  ویلا ساحلی سرخرود . ویلا ساحلی در منطقه خط دریا سرخرود با سند و بنای دوبلکس سمت دریا شمال مازندران

  v1929کد ملک ویلانوع ملک خط دریا ساحلیموقعیت 200زیربنا 3خواب
 • $۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا قیمت مناسب سمت دریا در محمودآباد

  محمودآباد

  ویلا تریبلکس ساحلی محمودآباد . خرید ویلا در محموداباد مازندران با سند مالکیت و سمت دریا و قیمت مناسب

  v1928کد ملک ویلانوع ملک قیمت مناسب سمت دریاموقعیت 170زیربنا 4خواب
 • $۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی سنددار در سرخرود

  سرخرود

  ویلا ساحلی سرخرود مازندران . خرید ویلا در سرخرود . ویلا سمت ساحل با سند در سرخرود مازندران در شمال

  v1912کد ملک ویلانوع ملک ساحلی سنددارموقعیت 150زیربنا 3خواب