خرید ویلا ساحلی

 • $۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا مبله سمت دریا در سرخرود

  سرخرود

  خرید ویلا ساحلی مبله با بنای تریبلکس و سند مالکیت در شمال کشور استان مازندران سرخرود . 3 خوابه

  v1742کد ملک ویلانوع ملک مبله سمت دریاموقعیت 180زیربنا 3خواب
 • $۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا مستقل سمت دریا در سرخرود

  سرخرود

  ویلا ساحلی فروشی مستقل با بنای دوبلکس و سند مالکیت در سرخرود مازندران در شمال کشور 3 خوابه مستر

  v1739کد ملک ویلانوع ملک مستقل سمت دریاموقعیت 180زیربنا 3خواب
 • $۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا مستقل ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  فروش ویلا ساحلی دوبلکس و نوساز در سرخرود استان مازندران در شمال کشور با سند مالکیت و بصورت مستقل

  v1728کد ملک ویلانوع ملک مستقل ساحلیموقعیت 240زیربنا 4خواب
 • $۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا مستقل سمت دریا در سرخرود

  سرخرود

  خرید ویلا ساحلی مستقل در سرخرود مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس و سند مالکیت و تراس رو به دریا

  v1727کد ملک ویلانوع ملک مستقل سمت دریاموقعیت 185زیربنا 3خواب
 • $۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا داخل شهرک ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  ویلا ساحلی فروشی داخل شهرک با بنای دوبلکس و سند مالکیت در سرخرود مازندران در شمال کشور 3 خوابه مستر

  v1722کد ملک ویلانوع ملک داخل شهرک ساحلیموقعیت 191زیربنا 3خواب
 • $۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا مستقل سمت دریا در سرخرود

  سرخرود

  خرید ویلا ساحلی مستقل در سرخرود مازندران در شمال کشور با بنای تریبلکس و سند مالکیت و تراس رو به دریا

  v1720کد ملک ویلانوع ملک مستقل سمت دریاموقعیت 165زیربنا 3خواب
 • $۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا مبله سمت دریا در سرخرود

  سرخرود

  خرید ویلا شهرکی نوساز و سند دار سمت دریای خزر در سرخرود مازندران در شمال کشور مبله و بنای دوبلکس

  v1719کد ملک ویلانوع ملک مبله سمت دریاموقعیت 220زیربنا 3خواب
 • $۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  ویلا ساحلی داخل شهرک در سرخرود مازندران در شمال کشور با بنای فلت و سند تک برگ و حیاط محوطه سازی

  v1718کد ملک ویلانوع ملک شهرکی ساحلیموقعیت 150زیربنا 3خواب
 • $۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  ویلا شمال فروشی در سرخرود مازندران با بنای دوبلکس و مبله و سند تک برگ سمت دریای خزر

  v1717کد ملک ویلانوع ملک شهرکی ساحلیموقعیت 300زیربنا 4خواب
 • $۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  خرید ویلا ساحلی داخل شهرک با بنای دوبلکس و سند مالکیت در شمال کشور استان مازندران سرخرود

  v1716کد ملک ویلانوع ملک شهرکی ساحلیموقعیت 160زیربنا 3خواب