خرید ویلا ساحلی

 • $۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی شهرکی در سرخرود

  سرخرود

  خرید ویلا ساحلی داخل شهرک در سرخرود با بنای دوبلکس دارای چهار خواب و سند مالکیت و حیاط بزرگ

  v1627کد ملک ویلانوع ملک ساحلی شهرکیموقعیت 300زیربنا 4خواب
 • $۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی استخردار در سرخرود

  سرخرود

  خرید ویلا استخردار سمت ساحل با بنای دوبلکس دارای سه اتاق خواب که دو خوابش مستر و سند مالکیت میباشد

  v1626کد ملک ویلانوع ملک ساحلی استخردارموقعیت 300زیربنا 3خواب
 • $۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا دوبلکس ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  خرید ویلا ساحلی در سرخرود شمال کشور با بنای دوبلکس دارای دو خواب وسند مالکیت به صورت مستقل

  v1625کد ملک ویلانوع ملک دوبلکس ساحلیموقعیت 150زیربنا 2خواب
 • $۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی ارزان قیمت در سرخرود

  سرخرود

  خرید ویلای ارزان قیمت سمت ساحل در سرخرود با بنای دوبلکس دارای دو خواب و سند مالکیت میباشد

  v1624کد ملک ویلانوع ملک ساحلی ارزان قیمتموقعیت 150زیربنا 2خواب
 • $۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا دوبلکس ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  خرید ویلا ساحلی در سرخرود با بمای دوبکس دارای دو خواب و سند مالکیت به صورت دربستی در کوچه ایی دنج

  v1623کد ملک ویلانوع ملک دوبلکس ساحلیموقعیت 155زیربنا 2خواب
 • $۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی درویش آباد در سرخرود

  سرخرود

  ویلا فروشی سمت ساحل در سرخرود با بنای دوبلکس و دارای سه خواب مستر و سند که به صورت دربستی است

  v1620کد ملک ویلانوع ملک ساحلی درویش آبادموقعیت 155زیربنا 3خواب
 • $۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی شهرکی در سرخرود

  سرخرود

  فروش ویلا ساحلی داخل شهرک در سرخرود با بنای دوبلکس و نمای رومی دارای چهار خواب که سه خوابش مستر است

  v1619کد ملک ویلانوع ملک ساحلی شهرکیموقعیت 225زیربنا 4خواب
 • $۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا باغ ویلا ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  ویلا باغ فروشی سمت ساحل با بنای دوبلکس دارای چهار خواب و سند تمامی لوازم به صورت مبله و باغ وسیع

  v1618کد ملک ویلانوع ملک باغ ویلا ساحلیموقعیت 250زیربنا 4خواب
 • $۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی ارزان قیمت در سرخرود

  سرخرود

  ویلا فروشی ارزان قیمت سمت ساحل با بنای دوبلکس دارای دو خواب و سند و لوازم منزل به صورت مبله است

  v1617کد ملک ویلانوع ملک ساحلی ارزان قیمتموقعیت 115زیربنا 2خواب
 • $۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی ارزان قیمت در سرخرود

  سرخرود

  ویلا فروشی ارزان قیمت سمت ساحل در سرخرود با بنای نیم دوبلکس دارای دو خواب وسند و به صورت مبله است

  v1616کد ملک ویلانوع ملک ساحلی ارزان قیمتموقعیت 110زیربنا 2خواب