خرید ویلا جنگلی

 • $۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا بنجکول جنگلی مستقل در نوشهر

  نوشهر

  ویلا جنگلی مستقل در منطقه ی بنجکول نوشهر در استان مازندران. ویلا مستقل جنگلی در منطقه بنجکول نوشهر

  v1520کد ملک ویلانوع ملک بنجکول جنگلی مستقلموقعیت 395زیربنا 4خواب
 • $۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا عالم کلا سمت جنگل مستقل در نوشهر

  نوشهر

  ویلا جنگلی مستقل در عالم کلا نزدیک شهر نوشهر در استان مازندران. خرید و فروش ویلا جنگلی در شهر نوشهر

  v1519کد ملک ویلانوع ملک عالم کلا سمت جنگل مستقلموقعیت 360زیربنا 4خواب
 • $۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا علمده جنگلی مستقل در محمودآباد

  محمودآباد

  ویلا جنگلی تریبلکس در منطقه علمده محمودآباد در استان مازندران. خرید و فروش ویلا جنگلی در محمودآباد

  v1518کد ملک ویلانوع ملک علمده جنگلی مستقل موقعیت 190زیربنا 3خواب
 • $۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا سیسنگان جنگلی مستقل در نوشهر

  نوشهر

  فروش ویلا جنگلی سیسنگان نوشهر با دید همزمان به دریا و جنگل در استان مازندران. فروش ویلا جنگلی نوشهر

  v1515کد ملک ویلانوع ملک سیسنگان جنگلی مستقلموقعیت 330زیربنا 3خواب
 • $۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا مستقل حوالی مناطق جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا فروشی در حوالی مناطق جنگلی نوشهر در استان مازندران. خرید و فروش ویلا جنگلی سمت نوشهر در شمال

  v1512کد ملک ویلانوع ملک مستقل حوالی مناطق جنگلی موقعیت 140زیربنا 2خواب
 • $۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا صلاح الدین کلا جنگلی مستقل در نوشهر

  نوشهر

  ویلا جنگلی مستقل در منطقه صلاح الدین کلا نوشهر در استان مازندران. خرید و فروش ویلا مستقل جنگلی نوشهر

  v1510کد ملک ویلانوع ملک صلاح الدین کلا جنگلی مستقلموقعیت 220زیربنا 3خواب
 • $۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا امیررود سمت جنگل در نوشهر

  نوشهر

  فروش ویلا جنگلی فلت در منطقه امیررود نوشهر در استان مازندران. ویلا جنگلی امیررود نوشهر در شمال کشور

  v1509کد ملک ویلانوع ملک امیررود سمت جنگلموقعیت 100زیربنا 2خواب
 • $۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا صلاح الدین کلا جنگلی مستقل در نوشهر

  نوشهر

  ویلا جنگلی در منطقه صلاح الدین کلا نوشهر در استان مازندران. خرید و فروش ویلا جنگلی مستقل در نوشهر

  v1508کد ملک ویلانوع ملک صلاح الدین کلا جنگلی مستقلموقعیت 190زیربنا 3خواب
 • $۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا بنجکول جنگلی مستقل در رویان

  رویان

  ویلا جنگلی بنجکول در رویان در استان مازندران. ویلا بنجکول جنگلی فروشی در رویان. ویلا جنگلی در رویان

  v1506کد ملک ویلانوع ملک بنجکول جنگلی مستقلموقعیت 230زیربنا 4خواب
 • $۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ونوش جنگلی مستقل در نوشهر

  نوشهر

  خرید و فروش ویلا جنگلی ونوش نزدیک شهر نوشهر در استان مازندران. ویلا مستقل سمت جنگل در ونوش نوشهر.

  v1505کد ملک ویلانوع ملک ونوش جنگلی مستقلموقعیت 200زیربنا 3خواب