خرید ویلا باغ

 • $۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  خرید و فروش ویلا باغ جنگلی سند ششدانگ با پرداخت شرایطی نقد و اقساطی در بافت ویلایی نشین امن دنج ارام

  v1115کد ملک ویلانوع ملک جنگلیموقعیت 180زیربنا 3خواب
 • $۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا باغ جنگلی در سرخرود

  سرخرود

  خرید و فروش ویلا باغ با حیاط بزرگ و زمین زیاد در سرخرود مازندران با پرداخت شرایطی نقد و اقساطی مناسب

  v1112کد ملک ویلا باغنوع ملک جنگلیموقعیت 140زیربنا 3خواب
 • $۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا باغ شهرکی جنگلی در کلوده

  کلوده

  خرید و فروش ویلا جنگلی در کلوده شمال در بافت کاملا ویلایی نشین امن دنج ارام با ساخت بنای شیک و نوساز

  v1099کد ملک ویلا باغنوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 150زیربنا 3خواب
 • $۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا باغ شهرکی جنگلی در چمستان

  چمستان

  خرید ویلا باغ جنگلی در چمستان با سند شش دانگ و مدارک قانونی کامل با پرداخت نقد و اقساطی شرایطی شمال

  v1095کد ملک ویلا باغنوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 260زیربنا 4خواب
 • $۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا باغ شهرکی جنگلی در نوشهر با سند شش دانگ منطقه چلک با ویوی جنگلی نزدیک دریا و نوار ساحلی امن دنج

  v1088کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 270زیربنا 4خواب
 • $۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا شهرکی در نوشهر باسند ششدانگ و ویوی جنگلی ونوش نزدیک دریا و نوار ساحلی در بافت کاملا ویلایی نشین

  v1075کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 920زیربنا 3خواب
 • $۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا باغ ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  ویلا باغ ساحلی در سرخرود با سند شش دانگ نزدیک دریا در نوار ساحلی با حیاط بزرگ و زمین زیاد ویلا باغی

  v1073کد ملک ویلا باغنوع ملک ساحلیموقعیت 305زیربنا 4خواب
 • $۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شمال در سرخرود

  سرخرود

  ویلا باغ جنگلی در شمال سرخرود با حیاط بزرگ ویلایی و زمین زیاد باغی سند ششدانگ وپرداخت شرایطی اقساطی

  V1068کد ملک ویلانوع ملک شمالموقعیت 130زیربنا 2خواب
 • $۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا باغ جنگلی مستقل و مجزا در نوشهر با سند شش دانگ و ویوی جنگلی نزدیک دریا با حیاط و زمین بزرگ باغی

  v1056کد ملک ویلانوع ملک جنگلیموقعیت 200زیربنا 2خواب
 • $۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی ساحلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا باغ ساحلی در نوشهر داخل شهرک ساحلی با نگهبانی با سند شش دانگ با ویوی جنگلی سیسنگان و نزدیک دریا

  v1049کد ملک ویلانوع ملک شهرکی ساحلیموقعیت 200زیربنا 4خواب