خرید زمین ویلایی

 • $۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰تومان

  زمین داخل شهرک سند دار در نوشهر

  نوشهر

  فروش زمین نوشهر.فروش قطعه زمین ویلایی داخل شهرک، کنار جنگل با سند و مجوز ساخت در شمال،مازندران،نوشهر

  z70کد ملک زمیننوع ملک داخل شهرک سند دارموقعیت 450زیربنا -خواب
 • $۷۲,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ویلایی شهرکی سنددار در شمال نوشهر

  شمال نوشهر

  فروش قطعه زمین قواره ای شهرکی با سند،داخل بافت،جواز و پروانه ساخت ویلا در شمال صلاح الدین کلا نوشهر

  z62کد ملک زمیننوع ملک ویلایی شهرکی سنددارموقعیت 200زیربنا -خواب
 • $۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ویلایی روستایی در شمال

  شمال

  فروش زمین در شمال مازندران بین آمل و چمستان.فروش قطعه زمین ویلایی داخل بافت با سند مالکیت در چمستان

  z57کد ملک زمیننوع ملک ویلایی روستاییموقعیت 1,100زیربنا -خواب
 • $۹۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ویلایی جنگلی در شمال

  شمال

  فروش قطعه زمین ویلایی چسبیده به جنگل داخل بافت با سند مالکیت در کنار روستائی در شمال مازندران آمل

  z56کد ملک زمیننوع ملک ویلایی جنگلیموقعیت 1,000زیربنا -خواب
 • $۵۲,۵۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ویلایی داخل بافت در آمل

  آمل

  فروش قطعه زمین ویلایی جنگلی با کاربری مسکونی آمل،داخل بافت،سند مالکیت،زمین با درخت مرکبات،آب برق گاز

  z40کد ملک زمیننوع ملک ویلایی داخل بافتموقعیت 700زیربنا -خواب
 • $۲۰۳,۵۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ویلایی روستایی در آمل

  آمل

  فروش زمین ویلایی شهرکی داخل بافت داخل شهرک،بمساحت3700مترمربع و قابل تفکیک و مناسب جهت ساخت ویلا

  z38کد ملک زمیننوع ملک ویلایی روستاییموقعیت 3،700زیربنا -خواب
 • $۴۴,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ویلایی داخل بافت در آمل

  آمل

  فروش زمین ویلایی با درخت مرکبات و داخل بافت در آمل بمساحت400متر مربع،چسبیده به جنگل،دارای آب،برق،گاز

  z37کد ملک زمیننوع ملک ویلایی داخل بافتموقعیت 400زیربنا -خواب
 • $۶۵,۲۵۰,۰۰۰تومان

  زمین ویلایی شهرکی در آمل

  آمل

  فروش زمین ویلایی جنگلی داخل شهرک و داخل بافت آمل،دور زمین دیوار،آب برق گاز،فروش نقد و اقساط و قسطی

  z35کد ملک زمیننوع ملک ویلایی شهرکیموقعیت 435زیربنا -خواب
 • $۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ویلایی روستایی در آمل

  آمل

  فروش زمین ویلایی داخل بافت با ویوی جنگلی اطراف آمل،تفکیک شده به4قطعه250متری،فروش یکجا یا قطعه ای

  z34کد ملک زمیننوع ملک ویلایی روستاییموقعیت 1000زیربنا -خواب
 • $۴۸,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ویلایی داخل بافت در آمل

  آمل

  فروش زمین ویلایی قطعه ای داخل بافت با سند مالکیت و آب برق گاز،با ویوی جنگلی و مناسب ویلا سازی در آمل

  z33کد ملک زمیننوع ملک ویلایی داخل بافتموقعیت 600زیربنا -خواب