خرید زمین مسکونی

 • $۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین جنوبی در ایزدشهر

  ایزدشهر

  زمین بزرگ 12 هزار متری در ایزد شهر نزدیک دریا و جاده اصلی دارای سند تک برگ شش دانگ در شمال ایزد شهر

  z85کد ملک زمیننوع ملک جنوبیموقعیت 12000زیربنا خواب
 • $۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین جنوبی در ایزدشهر

  ایزدشهر

  زمین در ایزدشهر نور داخل بافت مسکونی سنددار نزدیک دریا بدون مشرف آپارتمان در ایزدشهر شمال کشور ارزان

  z84کد ملک زمیننوع ملک جنوبیموقعیت 400زیربنا خواب
 • $۱,۶۱۶,۷۰۰,۰۰۰تومان

  زمین شهری در آمل

  آمل

  فروش زمین مسکونی تجاری متراژ بالا با کاربری صنعتی و سند اصلاحات ارزی،آب برق گاز،داخل بافت در آمل

  Z54کد ملک زمیننوع ملک شهریموقعیت 5,389زیربنا -خواب
 • $۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین مسکونی جنگلی در آمل

  آمل

  فروش زمین مسکونی با پروانه ساخت با سند مالکیت و داخل بافت با ویوی جنگلی،مناسب جهت شهرک و ویلا سازی

  z36کد ملک زمیننوع ملک مسکونی جنگلیموقعیت 5000زیربنا -خواب
 • $۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین مسکونی متراژ بالا در آمل

  آمل

  فروش زمین مسکونی متراژ بالا،داخل بافت،با سند مالکیت،قابل تفکیک،مناسب جهت شهرک و ویلاسازی،آب برق گاز

  z24کد ملک زمیننوع ملک مسکونی متراژ بالاموقعیت 6،000زیربنا -خواب
 • $۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین مسکونی کنار جنگل در آمل

  آمل

  فروش زمین مسکونی کنار جنگل آمل،داخل بافت،قابلیت تفکیک به قطعه،آب برق گاز،مکانی امن جهت ساخت ویلا

  z32کد ملک زمیننوع ملک مسکونی کنار جنگلموقعیت 1000زیربنا -خواب
 • $۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین مسکونی جنگلی در آمل

  آمل

  فروش زمین با کاربری مسکونی داخل بافت در آمل،دور زمین دیوار،ویوی جنگلی.قابل تفکیک،مناسب جهت ویلاسازی

  z31کد ملک زمیننوع ملک مسکونی جنگلیموقعیت 1000زیربنا -خواب
 • $۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین مسکونی جنگلی در آمل

  آمل

  فروش قطعه زمین با کاربری مسکونی در آمل مناسب جهت ساخت ویلا داخل بافت کنار جنگل،آب برق گاز،ویوی جنگلی

  z19کد ملک زمیننوع ملک مسکونی جنگلیموقعیت 1000زیربنا -خواب
 • $۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین مسکونی شهرکی در آمل

  آمل

  فروش زمین مسکونی شهرکی در آمل با سند،دور دیوار با 5 پروانه ساخت،داخل شهرک و بافت،مناسب جهت ساخت ویلا

  z25کد ملک زمیننوع ملک مسکونی شهرکیموقعیت 2000زیربنا -خواب
 • $۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین مسکونی داخل بافت در چمستان

  چمستان

  فروش زمین با کاربری مسکونی داخل بافت،ویوی جنگلی،سند مالکیت،قابل تفکیک به قطعه، شمال مازندران چمستان

  z11کد ملک زمیننوع ملک مسکونی داخل بافتموقعیت 1200زیربنا -خواب