خرید زمین قطعه ای

 • $۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین شهرکی جنگلی سنددار در نوشهر

  نوشهر

  فروش قطعه زمین ویلایی داخل شهرک و کنار جنگل با ویوی جنگل با سند و مجوز ساخت در شمال ،مازندران ،نوشهر

  z69کد ملک زمیننوع ملک شهرکی جنگلی سنددارموقعیت 320زیربنا -خواب
 • $۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین شهرکی ویلایی با سند در محمودآباد

  محمودآباد

  فروش زمین شهرکی با سند مالکیت و داخل بافت و داخل شهرک با جواز ساخت ویلا در شمال،مازندران محمودآباد

  z67کد ملک زمیننوع ملک شهرکی ویلایی با سندموقعیت 200زیربنا -خواب
 • $۷۴,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین شهرکی با سند جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  فروش قطعه زمین قواره ای شهرکی با ویوی جنگل و نزدیک دریا داخل شهرک و داخل بافت در شمال مازندران نوشهر

  z66کد ملک زمیننوع ملک شهرکی با سند جنگلیموقعیت 200زیربنا -خواب
 • $۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین قطعه ای سنددار در محمودآباد

  محمودآباد

  فروش زمین قطعه ای قسطی با سند و داخل بافت،با فاصله 800متری از ساحل و دریا در شمال مازندران محمودآباد

  z64کد ملک زمیننوع ملک قطعه ای سنددارموقعیت 200زیربنا -خواب
 • $۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین قطعه ای شهرکی در صلاح الدین کلا نوشهر

  صلاح الدین کلا نوشهر

  فروش زمین جنگلی قطعه ای قواره ای داخل بافت سند دار داخل شهرک ویلایی در شمال صلاح الدین کلا نوشهر

  z63کد ملک زمیننوع ملک قطعه ای شهرکیموقعیت 250زیربنا -خواب
 • $۲۶,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین قطعه ای جنگلی در آمل

  آمل

  فروش یک قطعه زمین خوش قواره سند دار و آب برق گاز دار داخل بافت مناسب ساخت ویلا در روستایی اطراف آمل

  Z55کد ملک زمیننوع ملک قطعه ای جنگلیموقعیت 260زیربنا -خواب
 • $۹۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین قطعه ای جنگلی در چمستان

  چمستان

  زمین ویلایی قطعه ای با کاربری مسکونی و سند مالکیت،داخل بافت بمتراژ500متر در روستائی بین آمل و چمستان

  z52کد ملک زمیننوع ملک قطعه ای جنگلیموقعیت 500زیربنا -خواب
 • $۳۵,۲۳۰,۰۰۰تومان

  زمین قطعه ای داخل بافت در چمستان

  چمستان

  فروش 12 قطعه زمین شهرکی جنگلی سنددار(از 271متر تا 360متر)با آب برق گاز و داخل شهرک بین آمل و چمستان.

  z51کد ملک زمیننوع ملک قطعه ای داخل بافتموقعیت 271زیربنا -خواب
 • $۳۹,۲۰۰,۰۰۰تومان

  زمین قطعه ای داخل بافت در سرخرود

  سرخرود

  فروش زمین قطعه ای داخل شهرک با سند مالکیت و گازدار،نزدیک دریا و داخل بافت،جواز ساخت بین آمل و سرخرود

  z45کد ملک زمیننوع ملک قطعه ای داخل بافتموقعیت 280زیربنا -خواب
 • $۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین قطعه ای سنددار در سرخرود

  سرخرود

  فروش قطعه زمین ویلایی شهرکی و داخل شهرک و داخل بافت با سند مالکیت و آب،برق،گاز،نزدیک دریا در سرخرود

  z44کد ملک زمیننوع ملک قطعه ای سنددارموقعیت 200زیربنا -خواب