خرید زمین قطعه ای

 • $۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  نوشهر

  خرید زمین قطعه ای در نوشهر مازندران شمال ، داخل شهرک جنگلی با مجوز ساخت و سند داخل بافت مسکونی

  z186کد ملک زمیننوع ملک شهرکی سمت جنگلموقعیت 400زیربنا -خواب
 • $۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین مستقل جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  فروش زمین در شمال . یک قواره زمین جنگلی متراژ بالا، داخل بافت در نوشهر استان مازندران در شمال کشور

  z184کد ملک زمیننوع ملک مستقل جنگلیموقعیت 4600زیربنا -خواب
 • $۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین جنگلی متراژ بالا در نوشهر

  نوشهر

  فروش زمین در شهرستان نوشهر استان مازندران در شمال کشور داخل بافت و دارای مجوز ساخت و متراژ زیاد

  z177کد ملک زمیننوع ملک جنگلی متراژ بالاموقعیت 2500زیربنا -خواب
 • $۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین جنگلی پای کوه در نوشهر

  نوشهر

  زمین قطعه ای مسکونی چسبیده به کوه پایه های جنگلی در شمال کشور نوشهر ، مناسب ویلاسازی با جواز ساخت

  z155کد ملک زمیننوع ملک جنگلی پای کوهموقعیت 2000زیربنا -خواب
 • $۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  فروش قطعه زمین قواره ای در نوشهر مناسب جهت ساخت و ساز ویلا و سرمایه گذاری در نخ شمال شهر نوشهر

  z138کد ملک زمیننوع ملک جنگلیموقعیت 468زیربنا -خواب
 • $۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  خرید قطعه زمین جنگلی با مکان جغرافیایی عالی و دید به جنگل در نزدیکی پارک سیسنگان نوشهر

  z127کد ملک زمیننوع ملک جنگلیموقعیت 600زیربنا -خواب
 • $۱۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ت

  زمین جنگلی در سرخرود

  سرخرود

  زمین جنگلی با متراژ وسیع جهت سرمایه گذاری در تجارت ساخت ویلا در شهر سرخرود

  z119کد ملک زمیننوع ملک جنگلیموقعیت 33000زیربنا -خواب
 • $۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  فروش زمین جنگلی مناسب خرید در منطقه زیبای توسکاتک نوشهر در شمال کشور استان مازندران

  z105کد ملک زمیننوع ملک جنگلیموقعیت 612زیربنا -خواب
 • $۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین جنگلی در محمودآباد

  محمودآباد

  فروش زمین مناسب ویلاسازی در منطقه جنگلی سیاهرودسر بین دو شهر محمودآباد و سرخرود

  z101کد ملک زمیننوع ملک جنگلیموقعیت 720زیربنا 0خواب
 • $۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین جنگلی شهرکی در نوشهر شمال

  نوشهر شمال

  فروش قطعه زمین جنگلی با سند مالکیت و داخل شهرک ویلایی و دور محصور و داخل بافت در نوشهر شمال مازندران

  z81کد ملک زمیننوع ملک جنگلی شهرکیموقعیت 970زیربنا -خواب