خرید زمین شهرکی

 • $۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  فروش زمین شهرکی جنگلی با دید به دریا و جنگل به همراه جواز ساخت در منطقه شمع جاران نوشهر مازندران

  z146کد ملک زمیننوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 740زیربنا -خواب
 • $۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  فروش زمین شهرکی جنگلی در استان مازندران،زمین متراژ بالا مناسب ساخت ویلا با سند و جواز ساخت در نوشهر

  z145کد ملک زمیننوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 1000زیربنا -خواب
 • $۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  زمین شهرکی جنگلی در استان مازندران،زمین فروشی داخل بافت مسکونی با سند و جواز ساخت در استان مازندران

  z143کد ملک زمیننوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 300زیربنا -خواب
 • $۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  فروش زمین جنگلی داخل شهرکی نوساز،داخل بافت مسکونی با مجوز ساخت در منطقه نخ شمال نوشهر استان مازندران

  z141کد ملک زمیننوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 588زیربنا -خواب
 • $۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  فروش زمین داخل شهرکی جنگلی در منطقه ویلایی نشین نوشهر در شمال کشور استان مازندران با سند و جواز ساخت

  z139کد ملک زمیننوع ملک جنگلیموقعیت 370زیربنا -خواب
 • $۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین جنگلی در رویان

  رویان

  قطعه زمین فروشی با موقعیت جغرافیایی فوق العاده در بنجکول رویان با سند مالکیت تک برگ و جواز ساخت

  z131کد ملک زمیننوع ملک جنگلیموقعیت 300زیربنا -خواب
 • $۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  فروش قطعه زمین شهرکی جنگلی با دید به جنگل و داخل بافت آماده ساخت ویلا در منطقه ونوش نوشهر

  z130کد ملک زمیننوع ملک جنگلیموقعیت 500زیربنا -خواب
 • $۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  قطعه زمین شهرکی واقع شده در پای کوه با دید همزمان به دریا و جنگل در منطقه زیبا و معروف ونوش نوشهر

  z129کد ملک زمیننوع ملک جنگلیموقعیت 850زیربنا -خواب
 • $۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  قطعه زمین فروشی در شهرکی چسبیده به جنگل و با دید همزمان به جنگل و دریا در منطقه ونوش نوشهر

  z128کد ملک زمیننوع ملک جنگلیموقعیت 250زیربنا -خواب
 • $۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  قطعه زمین فروشی در شهرکی رو به جنگل با سند مالکیت تک برگ، در نوشهر بین پارک جنگلی سیسنگان و رویان

  z126کد ملک زمیننوع ملک جنگلیموقعیت 418زیربنا -خواب