خرید زمین شهرکی

 • $۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین شهرکی روبروی خط دریا در سرخرود

  سرخرود

  زمین شهرکی سمت جنوبی سرخرود در استان مازندران. خرید و فروش زمین های شهرکی در جنوب جاده ی سرخرود

  z163کد ملک زمیننوع ملک شهرکی روبروی خط دریاموقعیت 500زیربنا -خواب
 • $۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین شهرکی روبروی منطقه خط دریا در سرخرود

  سرخرود

  زمین شهرکی روبرو خط دریا سمت دشت و چمن در سرخرود. خرید و فروش زمین شهرکی بین سرخرود و فریدونکنار

  z162کد ملک زمیننوع ملک شهرکی روبروی منطقه خط دریاموقعیت 350زیربنا -خواب
 • $۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین بنجکول شهرکی جنگلی در رویان

  رویان

  زمین بنجکول شهرکی در رویان. زمین شهرکی جنگلی در منطقه بنجکول شهر رویان. خرید و فروش زمین شهرکی رویان

  z161کد ملک زمیننوع ملک بنجکول شهرکی جنگلیموقعیت 300زیربنا -خواب
 • $۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ونوش شهرکی در نوشهر

  نوشهر

  زمین شهرکی فروشی در نوشهر . فروش زمین قواره ای داخل شهرک در منطقه جنگلی ونوش در نوشهر در شمال کشور

  z159کد ملک زمیننوع ملک ونوش شهرکیموقعیت 340زیربنا -خواب
 • $۱,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  زمین شهرکی جنگلی در نوشهر.خرید و فروش زمین شهرکی جنگلی در مازندران.خرید زمین شهرکی در نوشهر

  z158کد ملک زمیننوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 860زیربنا -خواب
 • $۹۰۴,۸۰۰,۰۰۰تومان

  زمین شهرکی جنگلی در رویان

  رویان

  فروش زمین شهرکی متراژ بالا به سمت جنگل در منطقه ویلایی در شهر رویان،دید همزمان به جنگل و دریا با سند

  z156کد ملک زمیننوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 1040زیربنا -خواب
 • $۱,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  قطعه زمین شهرکی جنگلی فروشی در مازندران شهر نوشهر، دید همزمان از دریا و جنگل، با سند مالکیت ششدانگ

  z152کد ملک زمیننوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 860زیربنا -خواب
 • $۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰تومان

  زمین شهرکی جنگلی در رویان

  رویان

  خرید زمین شهرکی جنگلی در بین شهر رویان و پارک جنگلی سیسنگان در استان مازندران، با سند مالکیت

  z147کد ملک زمیننوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 314زیربنا -خواب
 • $۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  فروش زمین شهرکی جنگلی با دید به دریا و جنگل به همراه جواز ساخت در منطقه شمع جاران نوشهر مازندران

  z146کد ملک زمیننوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 740زیربنا -خواب
 • $۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  فروش زمین شهرکی جنگلی در استان مازندران،زمین متراژ بالا مناسب ساخت ویلا با سند و جواز ساخت در نوشهر

  z145کد ملک زمیننوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 1000زیربنا -خواب