خرید زمین شهرکی

 • $۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین حوالی شهر رویان شهرکی جنگلی در رویان

  رویان

  زمین شهرکی سمت جنگل در حوالی شهر رویان در استان مازندران. فروش زمین شهرکی جنگلی در شهر رویان.

  z166کد ملک زمیننوع ملک حوالی شهر رویان شهرکی جنگلیموقعیت 381زیربنا -خواب
 • $۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین شهرکی روبروی خط دریا در سرخرود

  سرخرود

  زمین شهرکی سمت جنوبی سرخرود در استان مازندران. خرید و فروش زمین های شهرکی در جنوب جاده ی سرخرود

  z163کد ملک زمیننوع ملک شهرکی روبروی خط دریاموقعیت 500زیربنا -خواب
 • $۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین شهرکی روبروی منطقه خط دریا در سرخرود

  سرخرود

  زمین شهرکی روبرو خط دریا سمت دشت و چمن در سرخرود. خرید و فروش زمین شهرکی بین سرخرود و فریدونکنار

  z162کد ملک زمیننوع ملک شهرکی روبروی منطقه خط دریاموقعیت 350زیربنا -خواب
 • $۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین بنجکول شهرکی جنگلی در رویان

  رویان

  زمین بنجکول شهرکی در رویان. زمین شهرکی جنگلی در منطقه بنجکول شهر رویان. خرید و فروش زمین شهرکی رویان

  z161کد ملک زمیننوع ملک بنجکول شهرکی جنگلیموقعیت 300زیربنا -خواب
 • $۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ونوش شهرکی در نوشهر

  نوشهر

  زمین شهرکی فروشی در نوشهر . فروش زمین قواره ای داخل شهرک در منطقه جنگلی ونوش در نوشهر در شمال کشور

  z159کد ملک زمیننوع ملک ونوش شهرکیموقعیت 340زیربنا -خواب
 • $۱,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  زمین شهرکی جنگلی در نوشهر.خرید و فروش زمین شهرکی جنگلی در مازندران.خرید زمین شهرکی در نوشهر

  z158کد ملک زمیننوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 860زیربنا -خواب
 • $۹۰۴,۸۰۰,۰۰۰تومان

  زمین شهرکی جنگلی در رویان

  رویان

  فروش زمین شهرکی متراژ بالا به سمت جنگل در منطقه ویلایی در شهر رویان،دید همزمان به جنگل و دریا با سند

  z156کد ملک زمیننوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 1040زیربنا -خواب
 • $۱,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  قطعه زمین شهرکی جنگلی فروشی در مازندران شهر نوشهر، دید همزمان از دریا و جنگل، با سند مالکیت ششدانگ

  z152کد ملک زمیننوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 860زیربنا -خواب
 • $۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰تومان

  زمین شهرکی جنگلی در رویان

  رویان

  خرید زمین شهرکی جنگلی در بین شهر رویان و پارک جنگلی سیسنگان در استان مازندران، با سند مالکیت

  z147کد ملک زمیننوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 314زیربنا -خواب
 • $۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  فروش زمین شهرکی جنگلی با دید به دریا و جنگل به همراه جواز ساخت در منطقه شمع جاران نوشهر مازندران

  z146کد ملک زمیننوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 740زیربنا -خواب