خرید زمین ساحلی

 • $۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ت

  زمین ساحلی در نوشهر

  نوشهر

  زمین ساحلی سند ششدانگ در نوشهر با موقعیت چسبیده به ساحل با ویوی جنگلی مناسب ساخت تجاری مسکونی تفریحی

  z96کد ملک زمیننوع ملک ساحلیموقعیت 25000زیربنا خواب
 • $۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ساحلی در نوشهر

  نوشهر

  خرید زمین ساحلی با ویوی دریا و دید به ساحل نوشهر در شمال و منطقه ی جنگلی ساحلی ونوش نزدیک به سیسنگان

  Z89کد ملک زمیننوع ملک ساحلیموقعیت 250زیربنا خواب
 • $۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ساحلی در محمودآباد

  محمودآباد

  زمین ساحلی در محمودآباد با سند شش دانگ تک برگ و قیمت مناسب نزدیک ساحل و دریای شمال و در بافت ویلایی

  z83کد ملک زمیننوع ملک ساحلیموقعیت 250زیربنا خواب
 • $۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ساحلی سنددار در ایزدشهر

  ایزدشهر

  فروش زمین قطعه ای ساحلی با سند مالکیت تک برگ و با جواز ساخت و پلاک سوم دریا در شمال ایزدشهر مازندران

  z80کد ملک زمیننوع ملک ساحلی سنددارموقعیت 190زیربنا -خواب
 • $۲,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین قطعه اول دریا در ایزدشهر

  ایزدشهر

  فروش قطعه زمین ساحلی پلاک اول دریا با سند مالکیت با رعایت حریم دریا و آماده ساخت در شمال در ایزدشهر

  z79کد ملک زمیننوع ملک قطعه اول دریاموقعیت 986زیربنا -خواب
 • $۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین داخل شهرک ساحلی در شمال

  شمال

  فروش قطعه زمین ساحلی با سند مالکیت،داخل شهرک با نگهبانی و داخل بافت در شمال ، بین محمودآباد و سرخرود

  z77کد ملک زمیننوع ملک داخل شهرک ساحلیموقعیت 200زیربنا -خواب
 • $۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین قسطی با سند در سرخرود

  سرخرود

  فروش قطعه زمین قواره ای ساحلی با سند مالکیت تک برگ،دید دریا، بصورت نقد اقساط در شمال،مازندران،سرخرود

  z74کد ملک زمیننوع ملک قسطی با سندموقعیت 200زیربنا -خواب
 • $۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین شهرکی ساحلی در نوشهر

  نوشهر

  فروش قطعه زمین ساحلی شهرکی با سند مالکیت و مجوز ساخت ویلا ، در شمال ، مازندران ، شهر ساحلی نوشهر

  z73کد ملک زمیننوع ملک شهرکی ساحلیموقعیت 300زیربنا -خواب
 • $۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین داخل شهرک ساحلی در نوشهر

  نوشهر

  فروش زمین ساحلی با سند مالکیت ، داخل شهرک و داخل بافت در شمال ، مازندران ، شهرستان ساحلی نوشهر

  z72کد ملک زمیننوع ملک داخل شهرک ساحلیموقعیت 500زیربنا -خواب
 • $۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ساحلی شهرکی در نوشهر

  نوشهر

  فروش قطعه زمین ساحلی داخل شهرک ساحلی با سند ششدانگ و داخل بافت با ویوی دریا در شمال مازندران نوشهر

  z68کد ملک زمیننوع ملک ساحلی شهرکیموقعیت 300زیربنا -خواب