خرید آپارتمان ساحلی

 • $۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان دید به دریا در سرخرود

  سرخرود

  آپارتمان ساحلی در سرخرود . خرید آپارتمان ساحلی نوساز با سند ششدانگ در طبقه 9 سرخرود مازندران شمال

  a130کد ملک آپارتماننوع ملک دید به دریا موقعیت 100زیربنا 2خواب
 • $۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان پلاک دوم دریا در سرخرود

  سرخرود

  آپارتمان ساحلی سرخرود .خرید آپارتمان در سرخرود شمال. آپارتمان سرخرود. آپارتمان ساحلی پلاک دوم دریا

  a129کد ملک آپارتماننوع ملک پلاک دوم دریاموقعیت 85زیربنا 2خواب
 • $۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان منطقه خط دریا ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  آپارتمان ساحلی در سرخرود . خرید آپارتمان ساحلی با سند ششدانگ در طبقه6 و 2 خوابه سرخرود مازندران شمال

  a128کد ملک آپارتماننوع ملک منطقه خط دریا ساحلیموقعیت 138زیربنا 2خواب
 • $۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان پلاک دوم ساحل در سرخرود

  سرخرود

  آپارتمان ساحلی در پلاک دوم از ساحل سرخرود مازندران با سند ششدانگ ، طبقه 14 و تراس رو به دریای شمال

  a127کد ملک آپارتماننوع ملک پلاک دوم ساحلموقعیت 75زیربنا 2خواب
 • $۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان داخل شهر سمت دریا در بابلسر

  بابلسر

  آپارتمان ساحلی فروشی در شمال کشور در استان مازندران بابلسر نوساز با سند مالکیت ، طبقه 7 و 3 خوابه

  a126کد ملک آپارتماننوع ملک داخل شهر سمت دریاموقعیت 170زیربنا 3خواب
 • $۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان داخل شهر سمت دریا در بابلسر

  بابلسر

  خرید و فروش آپارتمان ساحلی در شمال . خرید آپارتمان ساحلی مبله و سنددار در بابلسر مازندران در شمال

  a126کد ملک آپارتماننوع ملک داخل شهر سمت دریاموقعیت 92زیربنا 2خواب
 • $۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان سمت دریا در سرخرود

  سرخرود

  آپارتمان ساحلی مبله فروشی در شمال کشور در استان مازندران سرخرود با سند مالکیت ، طبقه2 و 2 خوابه

  a125کد ملک آپارتماننوع ملک سمت دریاموقعیت 103زیربنا 2خواب
 • $۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی سنددار در بابلسر

  بابلسر

  خرید و فروش آپارتمان ساحلی در شمال . خرید آپارتمان ساحلی سنددار در بابلسر مازندران در شمال

  a124کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلی سنددارموقعیت 155زیربنا 3خواب
 • $۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان منطقه خط دریا در سرخرود

  سرخرود

  آپارتمان ساحلی در شمال کشور در استان مازندران سرخرود با سند ششدانگ ، طبقه 14 و تراس رو به دریا

  a123کد ملک آپارتماننوع ملک منطقه خط دریاموقعیت 85زیربنا 2خواب
 • $۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی مستقل در سرخرود

  سرخرود

  آپارتمان ساحلی فروشی در شمال کشور در استان مازندران شهرستان سرخرود طبقه 5 و 2 خوابه و مبله

  a122کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلی مستقلموقعیت 108زیربنا 2خواب