خرید آپارتمان ساحلی

 • $۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان پلاک اول دریا در سرخرود

  سرخرود

  فروش آپارتمان ساحلی در شمال کشور شهرستان سرخرود مازندران با سند تکبرگ و مبله و در پلاک اول سمت دریا

  a1637کد ملک آپارتماننوع ملک پلاک اول دریاموقعیت 135زیربنا 2خواب
 • $۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان دید به دریا ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  فروش آپارتمان ساحلی مبله در سرخ رود در استان مازندران در شمال کشور دو خوابه مستربا ویوی ساحل دریا

  a1636کد ملک آپارتماننوع ملک دید به دریا ساحلیموقعیت 135زیربنا 2خواب
 • $۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان خط دریا ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  فروش آپارتمان ساحلی پلاک سوم در سرخ رود در استان مازندران در شمال کشور دو خوابه با ویوی ساحل دریا

  a1635کد ملک آپارتماننوع ملک خط دریا ساحلیموقعیت 90زیربنا 2خواب
 • $۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی دید دریا در سرخرود

  سرخرود

  فروش آپارتمان ساحلی در سرخ رود در استان مازندران در شمال کشور دو خوابه مستر با چشم انداز زیبای ساحل

  a1634کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلی دید دریاموقعیت 100زیربنا 2خواب
 • $۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  فروش آپارتمان ساحلی در سرخ رود در استان مازندران در شمال کشور دو خوابه مستر با چشم انداز زیبای ساحل

  a1633کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 155زیربنا 2خواب
 • $۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  فروش آپارتمان ساحلی مبله در سرخرود در شمال کشور استان مازندران با قیمت مناسب و سند مالکیت تک برگ

  a1632کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 87زیربنا 2خواب
 • $۳۶۵,۵۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  فروش آپارتمان ساحلی در سرخرود در شمال کشور استان مازندران در پلاک دوم از ساحل با استخر جکوزی مشاع

  a1631کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 85زیربنا 2خواب
 • $۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  فروش آپارتمان ساحلی در سرخرود در شمال کشور استان مازندران در پلاک دوم ساحل با استخر جکوزی مشاع

  a1630کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 80زیربنا 2خواب
 • $۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی مستقل در سرخرود

  سرخرود

  آپارتمان سرخرود. خرید آپارتمان در سرخرود. آپارتمان ساحلی در سرخرود. خرید آپارتمان ساحلی در شمال

  a103کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلی مستقلموقعیت 155زیربنا 3خواب
 • $۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان خط دریا ساحلی پلاک اول دریا در سرخرود

  سرخرود

  آپارتمان سرخرود. خرید آپارتمان در سرخرود. آپارتمان ساحلی در سرخرود. خرید آپارتمان ساحلی در شمال

  a102کد ملک آپارتماننوع ملک خط دریا ساحلی پلاک اول دریاموقعیت 373زیربنا 5خواب