خرید ویلا شهرکی

 • $۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت جنگل در سرخرود

  سرخرود

  ویلا شهرکی سمت جنوبی جاده سرخرود به محمودآباد در استان مازندران. فروش ویلا شهرکی در سمت جنوبی سرخرود

  v1545کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت جنگلموقعیت 240زیربنا 3خواب
 • $۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا چهارمحل شهرک جنگلی در محمودآباد

  محمودآباد

  ویلا شهرکی چهارمحل در محمودآباد در استان مازندران. ویلا شهرک جنگلی نوساز در منطقه چهارمحل محمودآباد

  v1542کد ملک ویلانوع ملک چهارمحل شهرک جنگلیموقعیت 200زیربنا 3خواب
 • $۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا چهارمحل شهرکی سمت جنگل در محمودآباد

  محمودآباد

  ویلا شهرکی در منطقه چهارمحل محمودآباد در استان مازندران.ویلا دوبلکس سمت جنگل و دشت در شهر محموداباد

  v1541کد ملک ویلانوع ملک چهارمحل شهرکی سمت جنگلموقعیت 170زیربنا 4خواب
 • $۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت جنگل چهارمحل در محمودآباد

  محمودآباد

  ویلا شهرکی جنگلی چهارمحل در محمودآباد در استان مازندران. خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در محمودآباد

  v1540کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت جنگل چهارمحلموقعیت 170زیربنا 3خواب
 • $۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ونوش شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  نوشهر

  خرید و فروش ویلا شهرکی جنگلی ونوش نزدیک شهر نوشهر در استان مازندران. خرید ویلا شهرکی در ونوش نوشهر

  v1538کد ملک ویلانوع ملک ونوش شهرکی سمت جنگلموقعیت 400زیربنا 4خواب
 • $۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا سیاهرود شهرک جنگلی در رویان

  رویان

  ویلا شهرک جنگلی در منطقه سیاهرود شهر رویان در استان مازندران. ویلا شهرک جنگلی لوکس در نوشهر

  v1537کد ملک ویلانوع ملک سیاهرود شهرک جنگلیموقعیت 400زیربنا 3خواب
 • $۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ونوش شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  نوشهر

  خرید و فروش ویلا شهرکی در منطقه ونوش نزدیک شهر نوشهر در استان مازندران. ویلا شهرکی سمت جنگل نوشهر

  v1536کد ملک ویلانوع ملک ونوش شهرکی سمت جنگلموقعیت 280زیربنا 4خواب
 • $۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا نخ شمال شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  نوشهر

  ویلا شهرکی سمت جنگل نخ شمال نوشهر در استان مازندران. خرید و فروش ویلا شهرکی سمت جنگلی نخ شمال نوشهر

  v1529کد ملک ویلانوع ملک نخ شمال شهرکی سمت جنگلموقعیت 150زیربنا 2خواب
 • $۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا نخ شمال شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا شهرکی جنگلی در منطقه ی نخ شمال نوشهر در استان مازندران. خرید و فروش ویلا شهرکی در نخ شمال نوشهر

  v1528کد ملک ویلانوع ملک نخ شمال شهرکی جنگلیموقعیت 200زیربنا 3خواب
 • $۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا علی آباد عسگرخان شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا شهرکی جنگلی در علی آباد عسگرخان نوشهر در استان مازندران. خرید ویلا شهرکی در نوشهر شمال

  v1527کد ملک ویلانوع ملک علی آباد عسگرخان شهرکی جنگلیموقعیت 200زیربنا 3خواب