خرید ویلا شهرکی

 • $۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا نخ شمال شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  نوشهر

  ویلا شهرکی سمت جنگل نخ شمال نوشهر در استان مازندران. خرید و فروش ویلا شهرکی سمت جنگلی نخ شمال نوشهر

  v1529کد ملک ویلانوع ملک نخ شمال شهرکی سمت جنگلموقعیت 150زیربنا 2خواب
 • $۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا نخ شمال شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا شهرکی جنگلی در منطقه ی نخ شمال نوشهر در استان مازندران. خرید و فروش ویلا شهرکی در نخ شمال نوشهر

  v1528کد ملک ویلانوع ملک نخ شمال شهرکی جنگلیموقعیت 200زیربنا 3خواب
 • $۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا علی آباد عسگرخان شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا شهرکی جنگلی در علی آباد عسگرخان نوشهر در استان مازندران. خرید ویلا شهرکی در نوشهر شمال

  v1527کد ملک ویلانوع ملک علی آباد عسگرخان شهرکی جنگلیموقعیت 200زیربنا 3خواب
 • $۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا سمت جنوبی جاده سرخرود به آمل داخل شهرک در سرخرود

  سرخرود

  ویلا داخل شهرک سمت جنوبی سرخرود در استان مازندران. فروش ویلا شهرکی در سمت جنوبی ابتدای جاده سرخرود

  v1524کد ملک ویلانوع ملک سمت جنوبی جاده سرخرود به آمل داخل شهرکموقعیت 160زیربنا 3خواب
 • $۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا فراشکلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  نوشهر

  ویلا شهرکی در منطقه فراشکلا نوشهر در استان مازندران. خرید و فروش ویلا شهرکی جنگلی فراشکلا نوشهر

  v1522کد ملک ویلانوع ملک فراشکلا شهرکی سمت جنگلموقعیت 185زیربنا 3خواب
 • $۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا علمده شهرکی جنگلی در محمودآباد

  محمودآباد

  ویلا شهرکی جنگلی در علمده محمودآباد در استان مازندران. ویلا شهرک جنگلی روبرو روی خانه دریا محمودآباد

  v1517کد ملک ویلانوع ملک علمده شهرکی جنگلیموقعیت 185زیربنا 3خواب
 • $۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا نخ شمال شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا شهرکی جنگلی در منطقه نخ شمال نوشهر در استان مازندران. خرید و فروش ویلا شهرکی جنگلی نخ شمال

  v1514کد ملک ویلانوع ملک نخ شمال شهرکی جنگلیموقعیت 165زیربنا 2خواب
 • $۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا در نوشهر

  نوشهر

  ویلا شهرکی سمت جنگل سیسنگان در نوشهر در استان مازندران. فروش ویلا جنگلی داخل شهرکی در نوشهر

  v1513کد ملک ویلانوع ملک موقعیت 290زیربنا 3خواب
 • $۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا بنجکول شهرکی جنگلی در رویان

  رویان

  ویلا شهرکی جنگلی بنجکول در رویان در استان مازندران. ویلا شهرکی سمت جنگل بین رویان و نوشهر

  v1507کد ملک ویلانوع ملک بنجکول شهرکی جنگلیموقعیت 280زیربنا 4خواب
 • $۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا چاکسر شهرکی نزدیک ساحل در سرخرود

  سرخرود

  ویلا شهرکی منطقه ساحلی چاکسر سرخرود در استان مازندران. ویلا شهرکی نزدیک ساحل چاکسر در استان مازندران

  v1501کد ملک ویلانوع ملک چاکسر شهرکی نزدیک ساحلموقعیت 250زیربنا 4خواب