خرید ویلا شهرکی

 • $۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت دشت در سرخرود

  سرخرود

  فروش ویلا در شمال . فروش ویلا جنگلی شهرکی سنددار در سرخرود مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس مبله

  v1755کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت دشتموقعیت 165زیربنا خواب
 • $۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت جنگل در سرخرود

  سرخرود

  ویلا فروشی در شمال . فروش ویلا شهرکی سنددار دید به دشت و جنگل در سرخرود مازندران در شمال کشور

  v1754کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت جنگلموقعیت 250زیربنا 3خواب
 • $۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت دشت در سرخرود

  سرخرود

  فروش ویلا در شمال . فروش ویلا مبله شهرکی در سرخرود مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس و سنددار

  v1753کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت دشتموقعیت 240زیربنا 3خواب
 • $۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا سمت جنگل و دشت در سرخرود

  سرخرود

  خرید ویلا شمال . خرید ویلا شهرکی استخردار و دوبلکس با سند تکبرگ در سرخرود مازندران در شمال کشور

  v1752کد ملک ویلانوع ملک سمت جنگل و دشتموقعیت 260زیربنا 4خواب
 • $۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا دید به جنگل و دشت در محمودآباد

  محمودآباد

  ویلا فروشی در شمال . فروش ویلا شهرکی سنددار دید به دشت و شالیزار در محمودآباد مازندران در شمال کشور

  v1751کد ملک ویلانوع ملک دید به جنگل و دشتموقعیت 270زیربنا 4خواب
 • $۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  محمودآباد

  ویلا شمال . فروش ویلا شهرکی جنگلی با بنای نیم پیلوت و نوساز در محموداباد مازندران در شمال ایران

  v1750کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت دشتموقعیت 120زیربنا 2خواب
 • $۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا دید به جنگل و دشت در محمودآباد

  محمودآباد

  ویلا فروشی شمال . ویلا سمت دشت و جنگل داخل شهرکی در محمودآباد مازندران در شمال ایران بنای نیم پیلوت

  v1749کد ملک ویلانوع ملک دید به جنگل و دشتموقعیت 145زیربنا 2خواب
 • $۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  محمودآباد

  فروش ویلا در شمال . فروش ویلا جنگلی شهرکی در محمودآباد مازندران در شمال کشور با بنای نیم پیلوت نوساز

  v1747کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت دشتموقعیت 125زیربنا 3خواب
 • $۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنوبی دید به دشت در محمودآباد

  محمودآباد

  فروش ویلا در شمال . ویلا داخل شهرک با بنای نیم پیلوت و نوساز در محمودآباد مازندران در شمال کشور

  v1746کد ملک ویلانوع ملک جنوبی دید به دشتموقعیت 120زیربنا 2خواب
 • $۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت جنگل در محمودآباد

  محمودآباد

  فروش ویلا جنگلی استخردار در شمال کشور استان مازندران محمودآباد ، داخل شهرک و بنای دوبلکس و 3 خوابه

  v1745کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت جنگلموقعیت 205زیربنا 3خواب