خرید ویلا شهرکی

 • $۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا فروشی سمت جنگل داخل شهرک در نوشهر با بنای دوبلکس دارای دو خواب مستر و تراس بادید به جنگل و کوه

  v1598کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 230زیربنا 3خواب
 • $۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی نیم پیلوت در چمستان

  چمستان

  ویلا چمستان شهرکی جنگلی . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل چمستان.خرید ویلا جنگلی شهرکی ارزان قیمت در چمستان

  v1590کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلی نیم پیلوتموقعیت 120زیربنا 2خواب
 • $۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی نیم پیلوت در چمستان

  چمستان

  ویلا چمستان.ویلا شهرکی جنگلی در ابتدای جاده آمل به چمستان. خرید ویلا در چمستان شمال. ویلا شهرکی شمال

  v1589کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلی نیم پیلوتموقعیت 135زیربنا 3خواب
 • $۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در چمستان

  چمستان

  ویلا چمستان. فروش ویلا سمت جنگل خرید در منطقه چمستان.خرید ویلا در چمستان. فروش ویلا شهرکی چمستان

  v1588کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 160زیربنا 2خواب
 • $۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در چمستان

  چمستان

  ویلا شهرکی جنگلی نوساز در شهر چمستان در استان مازندران. خرید ویلا شهرکی در چمستان در طبیعت دشت و چمن

  v1587کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 160زیربنا 2خواب
 • $۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی روبروی خانه دریا سرخرود در سرخرود

  سرخرود

  ویلا شهرکی در سرخرود. خرید و فروش ویلا داخل شهرکی سمت جنگل های شمال کشور در استان مازندران

  v1582کد ملک ویلانوع ملک شهرکی روبروی خانه دریا سرخرودموقعیت 120زیربنا 2خواب
 • $۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت جنگلی کلوده در کلوده

  کلوده

  ویلا در کلوده.خرید ویلا شهرکی در کلوده مازندران.ویلا ارزان قیمت در کلوده بین شهر آمل و محموداباد

  v1580کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت جنگلی کلودهموقعیت 100زیربنا 2خواب
 • $۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت جنگل کلوده در کلوده

  کلوده

  ویلا شهرکی کلوده.ویلا مازندران شهرکی جنگلی در کلوده.خرید ویلا شهرکی در شمال بین آمل و محمودآباد.

  v1579کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت جنگل کلودهموقعیت 180زیربنا 3خواب
 • $۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی چمستان در چمستان

  چمستان

  ویلا شهرکی چمستان.ویلا شهرکی با سند تک برگ در چمستان.خرید ویلا داخل شهرکی در شمال بین آمل و چمستان.

  v1576کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلی چمستانموقعیت 190زیربنا 3خواب
 • $۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی بین آمل و چمستان در چمستان

  چمستان

  ویلا در چمستان.خرید ویلا شهرکی جنگلی در چمستان.ویلا جنگلی داخل شهرک در شمال بین آمل و چمستان

  v1575کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلی بین آمل و چمستانموقعیت 160زیربنا 3خواب