خرید ویلا شهرکی

 • $۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در محمودآباد

  محمودآباد

  ویلا شمال فروشی . خرید ویلا شهرکی سنددار سمت جنگل اطراف کلوده محموداباد در مازندران شمال کشور

  v1777کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 150زیربنا 3خواب
 • $۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا سمت جنگل و دشت در محمودآباد

  محمودآباد

  خرید ویلا شمال . خرید ویلا داخل شهرک سمت جنگل اطراف کلوده بین امل و محموداباد در مازندران شمال

  v1774کد ملک ویلانوع ملک سمت جنگل و دشتموقعیت 140زیربنا 2خواب
 • $۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا سمت چمنزار و دشت در محمودآباد

  محمودآباد

  ویلا شمال . خرید ویلا شهرکی نوساز در محموداباد مازندران در شمال کشور سمت جنگل و دشت منطقه کلوده

  v1773کد ملک ویلانوع ملک سمت چمنزار و دشتموقعیت 150زیربنا 2خواب
 • $۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا سمت جنگل و دشت در محمودآباد

  محمودآباد

  ویلا شمال . خرید ویلا شهرکی نوساز در محموداباد مازندران در شمال کشور سمت جنگل و دشت منطقه کلوده

  v1772کد ملک ویلانوع ملک سمت جنگل و دشتموقعیت 150زیربنا 3خواب
 • $۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  نوشهر

  ویلا شمال . فروش ویلا شهرکی جنگلی با بنای دوبلکس و نوساز در نوشهر مازندران در شمال ایران

  v1764کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت جنگلموقعیت 530زیربنا 4خواب
 • $۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت دشت در سرخرود

  سرخرود

  خرید ویلا شمال . خرید ویلا جنگلی مبله داخل شهرک در شمال کشور استان مازندران در سرخرود با بنای دوبلکس

  v1760کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت دشتموقعیت 170زیربنا 3خواب
 • $۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت جنگل در سرخرود

  سرخرود

  خرید ویلا شمال .خرید ویلا شهرکی استخردار و دوبلکس با سند تکبرگ نوساز در سرخرود مازندران در شمال کشور

  v1756کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت جنگلموقعیت 270زیربنا 4خواب
 • $۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت دشت در سرخرود

  سرخرود

  فروش ویلا در شمال . فروش ویلا جنگلی شهرکی سنددار در سرخرود مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس مبله

  v1755کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت دشتموقعیت 165زیربنا خواب
 • $۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت جنگل در سرخرود

  سرخرود

  ویلا فروشی در شمال . فروش ویلا شهرکی سنددار دید به دشت و جنگل در سرخرود مازندران در شمال کشور

  v1754کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت جنگلموقعیت 250زیربنا 3خواب
 • $۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت دشت در سرخرود

  سرخرود

  فروش ویلا در شمال . فروش ویلا مبله شهرکی در سرخرود مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس و سنددار

  v1753کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت دشتموقعیت 240زیربنا 3خواب