خرید ویلا شهرکی

 • $۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت جنگلی کلوده در کلوده

  کلوده

  ویلا در کلوده.خرید ویلا شهرکی در کلوده مازندران.ویلا ارزان قیمت در کلوده بین شهر آمل و محموداباد

  v1580کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت جنگلی کلودهموقعیت 100زیربنا 2خواب
 • $۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت جنگل کلوده در کلوده

  کلوده

  ویلا شهرکی کلوده.ویلا مازندران شهرکی جنگلی در کلوده.خرید ویلا شهرکی در شمال بین آمل و محمودآباد.

  v1579کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت جنگل کلودهموقعیت 180زیربنا 3خواب
 • $۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی چمستان در چمستان

  چمستان

  ویلا شهرکی چمستان.ویلا شهرکی با سند تک برگ در چمستان.خرید ویلا داخل شهرکی در شمال بین آمل و چمستان.

  v1576کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلی چمستانموقعیت 190زیربنا 3خواب
 • $۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی بین آمل و چمستان در چمستان

  چمستان

  ویلا در چمستان.خرید ویلا شهرکی جنگلی در چمستان.ویلا جنگلی داخل شهرک در شمال بین آمل و چمستان

  v1575کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلی بین آمل و چمستانموقعیت 160زیربنا 3خواب
 • $۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی حاجی کلا سرخرود در سرخرود

  سرخرود

  ویلا سرخرود. ویلا شهرکی با نگهبانی دائمی در سرخرود. فروش ویلا داخل شهرکی برند قدیمی چسبیده به سرخرود

  v1569کد ملک ویلانوع ملک شهرکی حاجی کلا سرخرودموقعیت 300زیربنا 5خواب
 • $۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی حاجی کلا سرخرود در سرخرود

  سرخرود

  ویلا سرخرود. ویلا شهرکی با نگهبانی دائمی در سرخرود. فروش ویلا داخل شهرکی برند قدیمی چسبیده به سرخرود

  v1568کد ملک ویلانوع ملک شهرکی حاجی کلا سرخرودموقعیت 300زیربنا 5خواب
 • $۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا نخ شمال شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا نوشهر.ویلا شهرکی نوشهر.خرید ویلا شهرکی در نوشهر. خرید ویلا شهرکی جنگلی در منطقه نخ شمال نوشهر

  v1565کد ملک ویلانوع ملک نخ شمال شهرکی جنگلیموقعیت 250زیربنا 4خواب
 • $۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا نخ شمال شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا نوشهر.خرید ویلا شهرکی نخ شمال در نوشهر.خرید و فروش ویلا شهرکی جنگلی استخردار در نوشهر مازندران

  v1564کد ملک ویلانوع ملک نخ شمال شهرکی جنگلیموقعیت 450زیربنا 4خواب
 • $۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا نخ شمال شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا نوشهر. خرید ویلا نوشهر. خرید ویلا شهرکی در نوشهر. خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر. ویلا در نوشهر

  v1563کد ملک ویلانوع ملک نخ شمال شهرکی جنگلیموقعیت 120زیربنا 2خواب
 • $۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا روبروی خزرشهر شهرکی در سمت جنوبی در بابلسر

  بابلسر

  خرید ویلا شهرکی جنب خزرشهر در بابلسر . ویلا شهرکی سمت جنگل در استان مازندران شهر بابلسر. ویلا بابلسر

  v1560کد ملک ویلانوع ملک روبروی خزرشهر شهرکی در سمت جنوبی موقعیت 250زیربنا 3خواب