خرید ویلا شمال

 • $۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شمال در سرخرود

  سرخرود

  ویلا ارزان و زیر قیمت سرخرود شمال بصورت مستقل چهار دیواری در محیطی ویلایی نشین دنج شرایط نقد و اقساط

  v846کد ملک ویلانوع ملک شمالموقعیت 118زیربنا 2خواب
 • $۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در شمال

  شمال

  فروش ویلا شمال نوشهر داخل شهرک جنگلی با ویوی منطقه نخ شمال و سند تک برگ در محیطی ویلایی نشین امن دنج

  V839کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 280زیربنا 3خواب
 • $۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی در چمستان

  چمستان

  خرید ویلا شمال چمستان ارزان در شهرکی ویلایی نشین با امنیت و شرایط پرداخت نقد و اقساط بلند مدت ماهانه

  V837کد ملک ویلانوع ملک شهرکیموقعیت 120زیربنا 2خواب
 • $۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی در چمستان

  چمستان

  خرید ویلا شمال چمستان داخل شهرکی زیبا باویوی جنگلی و قیمت ارزان و مناسب و پرداخت نقد و اقساطی شرایطی

  V836کد ملک ویلانوع ملک شهرکیموقعیت 170زیربنا 3خواب
 • $۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی در کلوده

  کلوده

  ویلا شمال کلوده در شهرکی جنگلی با نگهبانی و سند و پرداخت اقساطی بلندمدت در شهرکی ویلایی با ویوی جنگل

  V833کد ملک ویلانوع ملک شهرکیموقعیت 170زیربنا 3خواب
 • $۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی در کلوده

  کلوده

  خرید ویلا شمال کلوده در شهرکی با نگهبانی و بنای شیک در بافت ویلایی با امنیت بالا و قیمت مناسب اقساطی

  V828کد ملک ویلانوع ملک شهرکیموقعیت 170زیربنا 3خواب
 • $۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در کلوده

  کلوده

  ویلا شمال کلوده با سند تک برگ در شهرکی با ویوی جنگلی و ویلایی نشین با پرداخت نقد و اقساطی شرایطی شیک

  v827کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 170زیربنا 3خواب
 • $۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا شمال نوشهر در ونوش داخل شهرکی جنگلی و بافت ویلایی با امنیت پرداخت نقد و اقساطی نزدیک قسمت ساحلی

  v824کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 550زیربنا 3خواب
 • $۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی در محمودآباد

  محمودآباد

  ویلا جنگلی مستقل در محمودآباد با سند تک برگ بصورت چهار دیواری مستقل باقیمت مناسب در بافت ویلایی شمال

  v821کد ملک ویلانوع ملک جنگلیموقعیت 140زیربنا 2خواب
 • $۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  فروش ویلا شمال نوشهر با سند بصورت مستقل چهاردیواری بنای تریبلکس استخر دار منطقه نخ شمال پرداخت اقساط

  v817کد ملک ویلانوع ملک جنگلیموقعیت 600زیربنا 5خواب