خرید ویلا ساحلی

 • $۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  خرید ویلا ساحلی در سرخرود با سند تکبرگ شش دانگ در بهترین منطقه ساحلی در خط دریای سرخرود با حیاط بزرگ

  v886کد ملک ویلانوع ملک ساحلیموقعیت 190زیربنا 3خواب
 • $۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  ویلا ساحلی در سرخرود داخل شهرکی ساحلی با نگهبانی دایمی و سند تک برگ شش دانگ و بنای شیک نوساز دوبلکس

  v885کد ملک ویلانوع ملک ساحلیموقعیت 250زیربنا 3خواب
 • $۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  ویلا ساحلی سرخرود با سند تک برگ و حیاط بزرگ و زمین زیاد ساحلی داخل شهرکی ساحلی با قیمت مناسب اقساطی

  v881کد ملک ویلانوع ملک ساحلیموقعیت 300زیربنا 5خواب
 • $۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  خرید ویلا ساحلی در سرخرود شمال با قیمت ارزان و مناسب و بنای نوساز کلید نخورده در ساحلی جنگلی سرخرود

  v879کد ملک ویلانوع ملک ساحلیموقعیت 160زیربنا 3خواب
 • $۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی در نور

  نور

  خرید فروش ویلا ساحلی در نور شمال داخل شهرکی ساحلی با نگهبانی در محیط ویلایی با امنیت بالا و دنج آرام

  v875کد ملک ویلانوع ملک ساحلیموقعیت 450زیربنا 4خواب
 • $۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی در نور

  نور

  خرید ویلا ساحلی در نور شمال با سند تک برگ شش دانگ در کنار دریا و چسبیده به ساحل در محیطی ویلایی نشین

  v874کد ملک ویلانوع ملک ساحلیموقعیت 520زیربنا 4خواب
 • $۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی در نوشهر

  نوشهر

  خرید ویلا ساحلی نوشهر شمال با سند تک برگ در شهرکی ساحلی با نگهبانی دایمی و ویوی جنگلی منطقه ی بنجکول

  v873کد ملک ویلانوع ملک ساحلیموقعیت 280زیربنا 4خواب
 • $۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا ساحلی در نوشهر شمال داخل شهرکی با نگهبانی دایمی و سند تک برگ با ویوی جنگلی بنجکول با حیاطی بزرگ

  v872کد ملک ویلانوع ملک ساحلیموقعیت 250زیربنا 3خواب
 • $۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا ساحلی شهرکی در نوشهر شمال سند دار با حیاط بزرگ و زمین زیاد در شهرکی ساحلی با ویوی جنگلی بنجکول

  v871کد ملک ویلانوع ملک ساحلیموقعیت 250زیربنا 3خواب
 • $۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا ساحلی در نوشهر شمال داخل شهرکی ساحلی با نگهبانی دایمی و لب دریا و کنار دریا وسند تک برگ شش دانگ

  v870کد ملک ویلانوع ملک ساحلیموقعیت 200زیربنا 3خواب