خرید ویلا ساحلی

 • $۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی ارزان قیمت در سرخرود

  سرخرود

  ویلا فروشی ارزان قیمت سمت ساحل با بنای دوبلکس دارای دو خواب و سند و لوازم منزل به صورت مبله است

  v1617کد ملک ویلانوع ملک ساحلی ارزان قیمتموقعیت 115زیربنا 2خواب
 • $۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی ارزان قیمت در سرخرود

  سرخرود

  ویلا فروشی ارزان قیمت سمت ساحل در سرخرود با بنای نیم دوبلکس دارای دو خواب وسند و به صورت مبله است

  v1616کد ملک ویلانوع ملک ساحلی ارزان قیمتموقعیت 110زیربنا 2خواب
 • $۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی سنددار در محمودآباد

  محمودآباد

  ویلا فروشی سمت ساحل در محمودآباد با بنای دوبلکس دارای سه خواب و سند مالکیت و همچنین مبله میباشد

  v1612کد ملک ویلانوع ملک ساحلی سنددارموقعیت 100زیربنا 3خواب
 • $۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا داخل شهرک ساحلی در محمودآباد

  محمودآباد

  ویلا فروشی سمت ساحل داخل شهرک در محمودآباد با بنای دوبلکس دارای سه خواب و سند و حیاط بزرگ است

  v1611کد ملک ویلانوع ملک داخل شهرک ساحلیموقعیت 164زیربنا 3خواب
 • $۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی شهرکی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا فروشی داخل شهرک ساحلی در نوشهر با بنای دوبلکس دارای سه خواب و سند مالکیت و استخر و جکوزی

  v1605کد ملک ویلانوع ملک ساحلی شهرکیموقعیت 500زیربنا خواب
 • $۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا صلاح الدین کلا نوشهر در نوشهر

  نوشهر

  ویلا فروشی سمت ساحل ویلایی نشین در صلاح الدین کلا نوشهر با بنای دوبلکس دارای چهار خواب مستر و سند

  v1604کد ملک ویلانوع ملک صلاح الدین کلا نوشهرموقعیت 330زیربنا 4خواب
 • $۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرک ساحلی استخردار در نوشهر

  نوشهر

  ویلا فروشی ساحلی داخل شهرک در نوشهر با بنای دوبلکس دارای چهار خواب مستر و سند مالکیت واستخر و مبله

  v1603کد ملک ویلانوع ملک شهرک ساحلی استخردارموقعیت 500زیربنا 4خواب
 • $۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی با ساحل اختصاصی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا فروشی داخل شهرک سمت ساحل در نوشهر با بنای دوبلکس دارای سه اتاق خواب وسند مالکیت و استخر و جکوزی

  v1602کد ملک ویلانوع ملک شهرکی با ساحل اختصاصیموقعیت زیربنا 3خواب
 • $۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی مستقل در سرخرود

  سرخرود

  v1595کد ملک ویلانوع ملک ساحلی مستقل موقعیت 300زیربنا 3خواب
 • $۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی مستقل در سرخرود

  سرخرود

  ویلا در سرخرود. خرید ویلا ساحلی در سرخرود.ویلا ساحلی سرخرود خرید. فروش ویلا ساحلی جنب شهرک خانه دریا

  v1594کد ملک ویلانوع ملک ساحلی مستقل موقعیت 150زیربنا 3خواب