خرید ویلا جنگلی

 • $۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا شمال . ویلا فروشی در سمت جنگلی منطقه ونوش نوشهر در مازندران ، داخل شهرک با سند مالکیت و نوساز

  v1786کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 450زیربنا 4خواب
 • $۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  خرید ویلا شمال . خرید ویلا جنگلی نوساز داخل شهرک در شمال کشور استان مازندران در نوشهر با بنای دوبلکس

  v1785کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 250زیربنا 4خواب
 • $۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا مستقل جنگلی در چمستان

  چمستان

  خرید ویلا شمال . خرید ویلا جنگلی داخل شهرک در شمال کشور استان مازندران شهرستان چمستان بنا نیم پیلوت

  v1782کد ملک ویلانوع ملک مستقل جنگلیموقعیت 130زیربنا 2خواب
 • $۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  نوشهر

  ویلا شمال . خرید ویلا جنگلی لوکس و مدرن ، داخل شهرکی جنگلی ، در نوشهر مازندران در شمال کشور

  v1781کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت جنگلموقعیت 530زیربنا 4خواب
 • $۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا سمت جنگل و دشت در محمودآباد

  محمودآباد

  ویلا فروشی شمال . فروش ویلا جنگلی در منطقه کلوده بین آمل و محمودآباد مازندران در شمال کشور

  v1776کد ملک ویلانوع ملک سمت جنگل و دشتموقعیت 160زیربنا 2خواب
 • $۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا سمت جنگل و دشت در محمودآباد

  محمودآباد

  خرید ویلا در شمال . فروش ویلا جنگلی بصورت مستقل در محمودآباد مازندران شمال کشور با بنای فلت و نوساز

  v1775کد ملک ویلانوع ملک سمت جنگل و دشتموقعیت 110زیربنا 2خواب
 • $۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  نوشهر

  فروش ویلا در شمال . فروش ویلا جنگلی داخل شهرک در نوشهر مازندران در شمال کشور با بنای تریبلکس و نوساز

  v1771کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت جنگلموقعیت 260زیربنا 2خواب
 • $۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  نوشهر

  خرید ویلا شمال . خرید ویلا جنگلی داخل شهرکی در شمال کشور استان مازندران درنوشهر با بنای دوبلکس

  v1770کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت جنگلموقعیت 215زیربنا 3خواب
 • $۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا مستقل جنگلی در چمستان

  چمستان

  خرید ویلا جنگلی دوبلکس در شمال کشور در چمستان استان مازندران بصورت مستقل با بنای نوساز و دوبلکس

  v1769کد ملک ویلانوع ملک مستقل جنگلیموقعیت 220زیربنا 4خواب
 • $۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در چمستان

  چمستان

  ویلا فروشی شمال . خرید ویلا جنگلی داخل شهرک با بنای نیم دوبلکس نوساز در چمستان مازندران در شمال کشور

  v1768کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 120زیربنا 2خواب