خرید ویلا جنگلی

 • $۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا ارزان قیمت مناسب خرید با نوع بنا هم کف مبله شده در منطقه خوش اب و هوا ونوش نوشهر با دید به جنگل

  v1261کد ملک ویلانوع ملک جنگلیموقعیت 100زیربنا 2خواب
 • $۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا ارزان قیمت در سیسنگان نوشهر به صورت مستقل در کوچه ای ویلایی نشین در منطقه جنگلی استان مازندران

  v1255کد ملک ویلانوع ملک جنگلیموقعیت 103زیربنا 2خواب
 • $۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  خرید ویلا جنگلی با قیمت مناسب مبله شده و با دید به جنگل در ناحیه جنگلی ونوش نوشهر استان مازندران

  v1254کد ملک ویلانوع ملک جنگلیموقعیت 145زیربنا 2خواب
 • $۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  خرید ویلا دوبلکس نوساز شهرکی جنگلی در منطقه زیبای ونوش نوشهر با چشم انداز همزمان به جنگل و دریا

  v1252کد ملک ویلانوع ملک جنگلیموقعیت 210زیربنا 3خواب
 • $۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی در سرخرود

  سرخرود

  فروش ویلا ارزان قیمت سمت چنگل در شمال کشور استان مازندران شهر سرخرود با بنای نیم دوبلکس نوساز

  v1241کد ملک ویلانوع ملک جنگلیموقعیت 100زیربنا 2خواب
 • $۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  فروش ویلا در شمال کشور استان مازندران در کوچه ای ویلایی نشین در منطقه خوش آب و هوای چیلک در نوشهر

  v1240کد ملک ویلانوع ملک جنگلیموقعیت 170زیربنا 3خواب
 • $۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا دوبلکس مبله شده نوساز شهرکی جنگلی در منطقه زیبا و معروف ونوش نوشهر با دید به جنگل

  v1238کد ملک ویلانوع ملک جنگلیموقعیت 200زیربنا 3خواب
 • $۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا فروشی سمت جنگل های نوشهر در کوچه ای ویلایی نشین به صورت مستقل در منطقه خوش آب و هوای ونوش شمال

  v1234کد ملک ویلانوع ملک جنگلیموقعیت 250زیربنا 3خواب
 • $۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  فروش ویلا نوساز دوبکس مستقل در منطقه جنگلی شهر نوشهر با فاصله کم از جاده اصلی و جنگل های سیسنگان

  v1231کد ملک ویلانوع ملک جنگلیموقعیت 210زیربنا 4خواب
 • $۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  فروش ویلا مستقل جنگلی در کوچه ای ویلایی نشین و خارج از بافت بومی در منطقه خوش آب و هوای ونوش درنوشهر

  v1230کد ملک ویلانوع ملک جنگلیموقعیت 220زیربنا 3خواب