خرید ویلا جنگلی

 • $۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  خرید و فروش ویلا داخل شهرکی جنگلی با سند شش دانگ و پرداخت شرایطی اقساطی مناسب در بافت ویلایی امن دنج

  v1132کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 180زیربنا 4خواب
 • $۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  خرید و فروش ویلای جنگلی شهرکی با سند شش دانگ و پرداخت شرایطی نقد و اقساطی بلند مدت محیط ویلایی نشین

  v1131کد ملک ویلانوع ملک جنگلیموقعیت 180زیربنا 3خواب
 • $۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  خرید و فروش ویلا جنگلی شهرکی با سند مالکیت شش دانگ در مجموعه ویلایی دنج و ویوی جنگلی نزدیک دریا ساحل

  V1130کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 164زیربنا 3خواب
 • $۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  خرید و فروش ویلا شهرکی جنگلی با ویوی جنگلی زیبا و پرداخت شرایطی نقد و اقساطی در مجموعه ویلایی کامل

  v1128کد ملک ویلانوع ملک جنگلیموقعیت 180زیربنا 3خواب
 • $۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  خرید و فروش ویلا شهرکی جنگلی با ویوی جنگلی زیبا و پرداخت شرایطی نقد و اقساطی در مجموعه ویلایی کامل

  v1128کد ملک ویلانوع ملک جنگلیموقعیت 180زیربنا 3خواب
 • $۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  خرید و فروش ویلا شهرکی جنگلی با سند ششدانگ و حیاط بزرگ و زمین زیاد با ویوی جنگلی در بافت ویلایی کامل

  v1127کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 180زیربنا 2خواب
 • $۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در محمودآباد

  محمودآباد

  خرید و فروش ویلا جنگلی سند شش دانگ در محموداباد با پرداخت شرایطی نقد و اقساطی در مجموعه کاملا ویلایی

  v1126کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 210زیربنا 3خواب
 • $۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی در چمستان

  چمستان

  خرید و فروش ویلا استخر دار شهرکی با سند شش دانگ تک برگ در مجموعه ویلایی نشین امن دنج اقساطی بلند مدت

  v1125کد ملک ویلانوع ملک جنگلیموقعیت 170زیربنا 3خواب
 • $۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی در چمستان

  چمستان

  خرید و فروش ویلا جنگلی در چمستان بانگهبانی و ویوی جنگل و پرداخت شرایطی نقد و اقساطی بلند مدت در شمال

  v1124کد ملک ویلانوع ملک جنگلیموقعیت 120زیربنا 2خواب
 • $۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی در محمودآباد

  محمودآباد

  خرید و فروش ویلا جنگلی بزرگ سنددار در شمال با سند تک برگ شش دانگ و بنای فلت ارزان و قیمت مناسب جنگلی

  v1123کد ملک ویلانوع ملک جنگلیموقعیت 110زیربنا 2خواب