خرید آپارتمان ساحلی

 • $۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان منطقه خط دریا در سرخرود

  سرخرود

  آپارتمان ساحلی در شمال کشور در استان مازندران سرخرود با سند ششدانگ ، طبقه 14 و تراس رو به دریا

  a1647کد ملک آپارتماننوع ملک منطقه خط دریاموقعیت 85زیربنا 2خواب
 • $۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی مستقل در سرخرود

  سرخرود

  آپارتمان ساحلی فروشی در شمال کشور در استان مازندران شهرستان سرخرود طبقه 5 و 2 خوابه و مبله

  a1646کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلی مستقلموقعیت 108زیربنا 2خواب
 • $۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان منطقه خط دریا در سرخرود

  سرخرود

  آپارتمان ساحلی فروشی در شمال کشور در استان مازندران شهرستان سرخرود با سند مالکیت طبقه 6 و 2 خوابه

  a1645کد ملک آپارتماننوع ملک منطقه خط دریاموقعیت 85زیربنا 2خواب
 • $۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا منطقه خط دریا در سرخرود

  سرخرود

  خرید آپارتمان ساحلی ، طبقه 4 ، با سند ششدانگ رو به دریا در سرخرود مازندران در شمال کشور

  a1640کد ملک ویلانوع ملک منطقه خط دریاموقعیت 100زیربنا 2خواب
 • $۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان پلاک اول دریا در سرخرود

  سرخرود

  خرید آپارتمان ساحلی ، طبقه 11 ، با سند ششدانگ و جکوزی رو به دریا در سرخرود مازندران در شمال کشور

  a1640کد ملک آپارتماننوع ملک پلاک اول دریاموقعیت 240زیربنا 3خواب
 • $۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان منطقه خط دریا در سرخرود

  سرخرود

  آپارتمان ساحلی فروشی در شمال کشور در استان مازندران سرخرود با سند مالکیت ، مبله، طبقه 9 و تراس

  a1644کد ملک آپارتماننوع ملک منطقه خط دریاموقعیت 85زیربنا 2خواب
 • $۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان پلاک دوم ساحل در سرخرود

  سرخرود

  آپارتمان ساحلی فروشی در شمال کشور در استان مازندران سرخرود با سند مالکیت ، مبله، طبقه 5 و 2 خوابه

  a1643کد ملک آپارتماننوع ملک پلاک دوم ساحلموقعیت 108زیربنا 2خواب
 • $۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان سمت خط دریا در سرخرود

  سرخرود

  آپارتمان ساحلی فروشی در شمال کشور در استان مازندران شهرستان سرخرود با سند مالکیت طبقه 5 و 2 خوابه

  a1642کد ملک آپارتماننوع ملک سمت خط دریاموقعیت 120زیربنا 2خواب
 • $۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان دید به دریا ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  آپارتمان ساحلی فروشی در شمال کشور در سرخرود مازندران و در پلاک اول سمت ساحل سند مالکیت 3 خوابه

  a1641کد ملک آپارتماننوع ملک دید به دریا ساحلیموقعیت 170زیربنا 3خواب
 • $۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان پلاک دوم ساحل در سرخرود

  سرخرود

  آپارتمان ساحلی فروشی در شمال کشور در استان مازندران شهرستان سرخرود در پلاک دوم از سمت ساحل 2 خوابه

  a1640کد ملک آپارتماننوع ملک پلاک دوم ساحل موقعیت 80زیربنا 2خواب