خرید آپارتمان ساحلی

 • $۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی سمت دریا در سرخرود

  سرخرود

  خرید و فروش آپارتمان ساحلی در سرخرود . آپارتمان ساحلی سنددار سمت دریا در شمال مازندران سرخرود

  v2003کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلی سمت دریاموقعیت 120زیربنا 2خواب
 • $۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی سمت دریا در سرخرود

  سرخرود

  آپارتمان ساحلی سمت دریا در سرخرود . خرید آپارتمان سنددار و نوساخت محله خطدریا سرخرود مازندران شمال

  a139کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلی سمت دریاموقعیت 86زیربنا 2خواب
 • $۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان شهرکی ساحلی در بابلسر

  بابلسر

  خرید آپارتمان ساحلی داخل شهرک سمت دریا با سند ششدانگ در طبقه اول در بابلسر مازندران در شمال

  a138کد ملک آپارتماننوع ملک شهرکی ساحلیموقعیت 100زیربنا 2خواب
 • $۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان دید به دریا در سرخرود

  سرخرود

  آپارتمان ساحلی سنددار سرخرود . آپارتمان ساحلی با ویوی دریا و ساحل در سرخرود مازندران در شمال کشور

  a137کد ملک آپارتماننوع ملک دید به دریاموقعیت 81زیربنا 2خواب
 • $۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان منطقه خط دریا در سرخرود

  سرخرود

  خرید آپارتمان ساحلی سمت دریا در سرخرود . آپارتمان ساحلی سنددار در منطقه خط دریا سرخرود مازندران شمال

  a136کد ملک آپارتماننوع ملک منطقه خط دریاموقعیت 86زیربنا 2خواب
 • $۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان خط دریا ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  آپارتمان ساحلی سرخ رود . خرید آپارتمان در شمال . آپارتمان سنددار با ویوی ساحل و دریا مازندران سرخرود

  a135کد ملک آپارتماننوع ملک خط دریا ساحلیموقعیت 100زیربنا 2خواب
 • $۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان دید به دریا در سرخرود

  سرخرود

  آپارتمان ساحلی در سرخ رود . فروش آپارتمان ساحلی سنددار با ویوی عالی به دریا سرخرود مازندران در شمال

  a134کد ملک آپارتماننوع ملک دید به دریاموقعیت 105زیربنا 2خواب
 • $۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان دید به دریا در محمودآباد

  محمودآباد

  آپارتمان ساحلی سنددار در محموداباد مازندران واقع در شمال کشور با 2 خواب مستر و دید عالی به دریا

  a133کد ملک آپارتماننوع ملک دید به دریا موقعیت 95زیربنا 2خواب
 • $۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان نزدیک به دریا در سرخرود

  سرخرود

  آپارتمان ساحلی مازندران سرخرود . خرید آپارتمان ساحلی سنددار 2 خوابه نزدیک به دریا و جاده اصلی سرخرود

  a132کد ملک آپارتماننوع ملک نزدیک به دریاموقعیت 95زیربنا 2خواب
 • $۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان پلاک دوم دریا در سرخرود

  سرخرود

  آپارتمان ساحلی پلاک دوم از سمت ساحل دریا با استخر و جکوزی، امکانات ورزشی، سند ششدانگ سرخرود مازندران

  a131کد ملک آپارتماننوع ملک پلاک دوم دریاموقعیت 75زیربنا خواب