خرید ویلا شهرکی

 • $۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی در سرخرود

  سرخرود

  ویلا شهرکی سرخرود

  v2025کد ملک ویلانوع ملک جنگلیموقعیت 220زیربنا 3خواب
 • $۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در رویان

  رویان

  ویلا شهرکی در رویان . خرید ویلا در منطقه جنگلی وازیوار با بنای دوبلکس و مبله داخل شهرک در رویان شمال

  v2022کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 330زیربنا 3خواب
 • $۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا سمت چمنزار و دشت در بابلسر

  بابلسر

  فروش ویلا شهرکی در بابلسر . ویلا داخل شهرک با سند ششدانگ و نگهبانی شهرکی در بابلسر مازندران

  v2021کد ملک ویلانوع ملک سمت چمنزار و دشتموقعیت 235زیربنا 3خواب
 • $۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا سمت چمنزار و دشت در بابلسر

  بابلسر

  ویلا شهرکی بابلسر . خرید ویلا سنددار در بابلسر . ویلا دوبلکس نوساز داخل شهرک سمت چمنزار بابلسر شمال

  v2020کد ملک ویلانوع ملک سمت چمنزار و دشتموقعیت 170زیربنا 3خواب
 • $۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا استخردار مبله سمت جنگل در نوشهر

  نوشهر

  ویلا شهرکی نوشهر. خرید ویلا استخردار و مبله داخل شهرک جنگلی با بنای دوبلکس در نوشهر مازندران در شمال

  v2017کد ملک ویلانوع ملک استخردار مبله سمت جنگلموقعیت 230زیربنا 3خواب
 • $۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا دید به دریا و جنگل در رویان

  رویان

  خرید ویلا در رویان . ویلا شهرکی در رویان . ویلا با ویوی دریا و جنگل در منطقه ونوش مازندران در رویان

  v2015کد ملک ویلانوع ملک دید به دریا و جنگلموقعیت 300زیربنا 4خواب
 • $۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت دشت در کلوده

  کلوده

  فروش ویلا کلوده مازندران . ویلا شهرکی در کلوده . خرید ویلا شهرکی سمت دشت و چمنزار تریبلکس در کلوده

  v2012کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت دشتموقعیت 300زیربنا 3خواب
 • $۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان

  چمستان

  فروش ویلا شهرکی در چمستان . ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان . خرید ویلا نوساز در مازندران چمستان

  v2011کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت جنگلموقعیت 190زیربنا 4خواب
 • $۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا دید به جنگل در آمل

  آمل

  ویلا فروشی در آمل . خرید ویلا شهرکی نوساز سمت جنگل با ویوی دشت و جنگلهای شمال در آمل

  v2010کد ملک ویلانوع ملک دید به جنگل موقعیت 170زیربنا 3خواب
 • $۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت دشت در محمودآباد

  محمودآباد

  خرید ویلا در محموداباد . ویلا شهرکی در محموداباد . ویلا سنددار با بنای دوبلکس در مازندران محموداباد

  v2009کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت دشتموقعیت 165زیربنا 3خواب