خرید ویلا شمال

 • $۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا سمت چمنزار و دشت در سرخرود

  سرخرود

  ویلا جنگلی سمت دشت و چمنزار سرخرود . ویلا فروشی با سند مالکیت در سرخرود مازندران در شمال ایران

  v1869کد ملک ویلانوع ملک سمت چمنزار و دشتموقعیت 135زیربنا 2خواب
 • $۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنوبی دید به دشت در سرخرود

  سرخرود

  ویلا شمال . خرید و فروش ویلا دوبلکس سنددار در سمت دشت و چمنزار در شهرسان سرخ رود مازندران در شمال

  v1844کد ملک ویلانوع ملک جنوبی دید به دشتموقعیت 178زیربنا 3خواب
 • $۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا مستقل سمت دشت در محمودآباد

  محمودآباد

  خرید و فروش ویلا شمال . ویلا سنددار با بنای فلت سمت دشت و چمنزار در شهرستان محمودآباد مازندران

  v1843کد ملک ویلانوع ملک مستقل سمت دشتموقعیت 145زیربنا 3خواب
 • $۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا دید به جنگل و دشت در محمودآباد

  محمودآباد

  ویلا شمال . خرید ویلا استخردار با سند ششدانگ و بنای دوبلکس و نوساز در محمودآباد مازندران . شمال کشور

  v1842کد ملک ویلانوع ملک دید به جنگل و دشتموقعیت 170زیربنا 3خواب
 • $۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا استخردار سمت دشت و شالیزار در محمودآباد

  محمودآباد

  ویلا فروشی شمال . خرید ویلا سمت دشت و جنگل با سند و استخر و فول مبله محمودآباد مازندران در شمال

  v1833کد ملک ویلانوع ملک استخردار سمت دشت و شالیزارموقعیت 130زیربنا 2خواب
 • $۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا مستقل سمت دشت در محمودآباد

  محمودآباد

  ویلا فروشی در محمودآباد . خرید ویلا نیم پیلوت و نوساز با سندتکبرگ در محموداباد مازندران در شمال کشور

  v1832کد ملک ویلانوع ملک مستقل سمت دشتموقعیت 175زیربنا 3خواب
 • $۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا مستقل سمت جنگل در محمودآباد

  محمودآباد

  ویلا فروشی شمال . فروش ویلا جنگلی در محمودآباد مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس و مستقل سمت دشت

  v1807کد ملک ویلانوع ملک مستقل سمت جنگلموقعیت 220زیربنا 3خواب
 • $۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا سمت جنگل و دشت در محمودآباد

  محمودآباد

  ویلا شمال . خرید ویلا جنگلی نوساز در محموداباد مازندران در شمال کشور سمت جنگل و دشت ،بنای نیم دوبلکس

  v1806کد ملک ویلانوع ملک سمت جنگل و دشتموقعیت 145زیربنا 3خواب
 • $۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی سمت دریا در سرخرود

  سرخرود

  ویلا شمال . فروش ویلا ساحلی لوکس ، داخل شهرک سمت دریا در سرخرود مازندران در شمال با استخر روباز

  v1758کد ملک ویلانوع ملک شهرکی سمت دریاموقعیت 190زیربنا 3خواب
 • $۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی دوبلکس در سرخرود

  سرخرود

  فروش ویلا شمال . فروش ویلا ساحلی در شمال کشور استان مازندران و شهرستان سرخرود دوبلکس، سنددار و مبله

  v1692کد ملک ویلانوع ملک ساحلی دوبلکسموقعیت 140زیربنا 2خواب