خرید ویلا ساحلی

 • $۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی ساحلی در نوشهر

  نوشهر

  فروش ویلا در شمال . فروش ویلا ساحلی داخل شهرک در نوشهر مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس و سنددار

  v1801کد ملک ویلانوع ملک شهرکی ساحلیموقعیت 250زیربنا 3خواب
 • $۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  ویلا ساحلی فروشی در سرخ رود مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس ، داخل شهرک ساحلی ، کامل مبله

  v1791کد ملک ویلانوع ملک شهرکی ساحلیموقعیت 183زیربنا 3خواب
 • $۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی درویش آباد در سرخرود

  سرخرود

  خرید ویلا شمال . خرید ویلا ساحلی مستقل در شمال کشور استان مازندران در سرخرود با بنای دوبلکس

  v1790کد ملک ویلانوع ملک ساحلی درویش آبادموقعیت 180زیربنا 3خواب
 • $۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا مستقل سمت دریا در سرخرود

  سرخرود

  ویلا شمال . فروش ویلا ساحلی مبله ، دوبلکس و نوساز ، با سند مالکیت در سرخرود مازندران در شمال کشور

  v1789کد ملک ویلانوع ملک مستقل سمت دریاموقعیت 200زیربنا 3خواب
 • $۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی مستقل در سرخرود

  سرخرود

  ویلا شمال . خرید ویلا ساحلی مستقل در منطقه درویش آباد سرخرود در شمال کشور با بنای دوبلکس و نوساز

  v1763کد ملک ویلانوع ملک ساحلی مستقلموقعیت 180زیربنا 3خواب
 • $۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  فروش ویلا شمال . فروش ویلا ساحلی شهرکی در سرخرود مازندران در شمال ، با بنای دوبلکس و فول مبله و حیاط

  v1762کد ملک ویلانوع ملک شهرکی ساحلیموقعیت 183زیربنا 3خواب
 • $۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی شهرکی در سرخرود

  سرخرود

  ویلا شمال . فروش ویلا داخل شهرکی ساحلی ، دوبلکس و نوساز ، با سند در سرخرود مازندران در شمال کشور

  v1761کد ملک ویلانوع ملک ساحلی شهرکیموقعیت 215زیربنا 4خواب
 • $۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا ساحلی مستقل در سرخرود

  سرخرود

  خرید ویلا شمال . خرید ویلا ساحلی بصورت مستقل با بنای دوبلکس و سند مالکیت در سرخرود مازندران

  v1759کد ملک ویلانوع ملک ساحلی مستقلموقعیت 120زیربنا 2خواب
 • $۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا منطقه خط دریا در سرخرود

  سرخرود

  خرید ویلا شمال . خرید ویلا شهرکی ساحلی ، مبله و دوبلکس با سند تکبرگ، در سرخرود مازندران در شمال کشور

  v1757کد ملک ویلانوع ملک منطقه خط دریاموقعیت 207زیربنا 3خواب
 • $۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا مستقل سمت دریا در سرخرود

  سرخرود

  ویلا شمال . ویلا ساحلی در سرخرود مازندران ، شمال کشور با بنای تریبلکس و مبله بصورت مستقل با سند

  v1744کد ملک ویلانوع ملک مستقل سمت دریاموقعیت 170زیربنا 4خواب