خرید ویلا جنگلی

 • $۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا دید به جنگل و دریا در نوشهر

  نوشهر

  خرید ویلا در نوشهر . ویلا جنگلی در منطقه ونوش نوشهر با بنای دوبلکس استخردار با روف گاردن و حیاط زیبا

  V2023کد ملک ویلانوع ملک دید به جنگل و دریاموقعیت 480زیربنا 4خواب
 • $۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا دید به دریا و جنگل در نوشهر

  نوشهر

  ویلا فروشی در نوشهر . خرید ویلا جنگلی با ویوی دریا و جنگل همزمان در نوشهر . ویلا تریپلکس در نوشهر

  v2018کد ملک ویلانوع ملک دید به دریا و جنگلموقعیت 300زیربنا 4خواب
 • $۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی مستقل در رویان

  رویان

  ویلا جنگلی در رویان . خرید ویلا نوساز سمت جنگلهای منطقه ونوش در رویان مازندران با بنای دوبلکس مدرن

  v2016کد ملک ویلانوع ملک جنگلی مستقلموقعیت 300زیربنا 4خواب
 • $۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا دید به دریا و جنگل در رویان

  رویان

  خرید و فروش ویلا جنگلی در منطقه ونوش در رویان مازندران ا بنای دوبلکس مدرن و شیک و دیدبه جنگل و دریا

  v2014کد ملک ویلانوع ملک دید به دریا و جنگلموقعیت 200زیربنا 3خواب
 • $۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا دید به دریا و جنگل در نوشهر

  نوشهر

  ویلا در نوشهر مازندران . ویلا جنگلی تریبلکس با حیاط بزرگ در نوشهر . خرید ویلا سمت جنگل توسکاتک نوشهر

  v2013کد ملک ویلانوع ملک دید به دریا و جنگلموقعیت 400زیربنا 4خواب
 • $۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا سمت جنگل و دشت در نوشهر

  نوشهر

  خرید و فروش ویلا نوشهر . ویلا جنگلی مستقل دوبلکس در انارور نوشهر . فروس ویلا جنگلی در مازندران نوشهر

  V2006کد ملک ویلانوع ملک سمت جنگل و دشتموقعیت 270زیربنا 3خواب
 • $۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا دید به دریا و جنگل در رویان

  رویان

  ویلا فروشی در رویان . خرید ویلا جنگلی با ویوی دریا و جنگل در رویان . ویلا دوبلکس و نوساز در مازندران

  v2001کد ملک ویلانوع ملک دید به دریا و جنگلموقعیت 235زیربنا 4خواب
 • $۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا دید به دریا و جنگل در نوشهر

  نوشهر

  خرید ویلا نوشهر . ویلا شمال در نوشهر . ویلا جنگلی با ویوی دریا و جنگل در نوشهر مازندران بنای دوبلکس

  v1999کد ملک ویلانوع ملک دید به دریا و جنگلموقعیت 220زیربنا 3خواب
 • $۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا دید به جنگل و کوه در چمستان

  چمستان

  ویلا جنگلی چمستان . خرید ویلا دوبلکس سمت جنگلهای شمال در چمستان . ویلا مستقل در مازندران چمستان

  v1996کد ملک ویلانوع ملک دید به جنگل و کوهموقعیت 220زیربنا 3خواب
 • $۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا دید به دریا و جنگل در نوشهر

  نوشهر

  ویلا فروشی در نوشهر مازندران . خرید ویلا جنگلی با دید همزمان به دریا و جنگل و بنای دوبلکس در نوشهر

  v1990کد ملک ویلانوع ملک دید به دریا و جنگلموقعیت 273زیربنا 4خواب