خرید ویلا جنگلی

 • $۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی شهرکی در چمستان

  چمستان

  ویلا شمال در چمستان . فروش ویلا جنگلی داخل شهرک با بنای دوبلکس و نوساز در چمستان مازندران شمال کشور

  v1853کد ملک ویلانوع ملک جنگلی شهرکیموقعیت 140زیربنا 2خواب
 • $۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا مستقل سمت جنگل در رویان

  رویان

  ویلا شمال فروشی . خرید ویلا سمت جنگل در رویان مازندران در شمال کشور با بنای فلت و سنددار

  v1851کد ملک ویلانوع ملک مستقل سمت جنگلموقعیت 130زیربنا 2خواب
 • $۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا مستقل جنگلی سنددار در نوشهر

  نوشهر

  خرید و فروش ویلا در شمال . خرید ویلا جنگلی با سند ششدانگ و بنای فلت نوساز در نوشهر مازندران شمال

  v1850کد ملک ویلانوع ملک مستقل جنگلی سنددارموقعیت 160زیربنا 3خواب
 • $۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا مستقل جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا شمال فروشی در نوشهر مازندران . با بنای دوبلکس و نوساز و سند مالکیت بصورت مستقل سمت جنگل شمال

  v1849کد ملک ویلانوع ملک مستقل جنگلی موقعیت 210زیربنا 3خواب
 • $۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا مستقل جنگلی سنددار در نوشهر

  نوشهر

  ویلا شمال در مازندران . ویلا جنگلی مبله با بنای تریبلکس و سونا و جکوزی و شاه نشین در نوشهر مازندران

  v1848کد ملک ویلانوع ملک مستقل جنگلی سنددارموقعیت 330زیربنا 3خواب
 • $۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی سنددار در نوشهر

  نوشهر

  ویلا فروشی شمال . ویلا جنگلی ،دوبلکس ، استخردار و فول مبله با سند تکبرگ در نوشهر مازندران در شمال

  v1846کد ملک ویلانوع ملک جنگلی سنددارموقعیت 230زیربنا 3خواب
 • $۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی سنددار در چمستان

  چمستان

  خرید و فروش ویلا شمال . ویلا جنگلی با بنای دوبلکس ،نوساز و سند تکبرگ در چمستان مازندران با حیاط زیبا

  v1841کد ملک ویلانوع ملک جنگلی سنددارموقعیت 150زیربنا 3خواب
 • $۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی سنددار در چمستان

  چمستان

  ویلا شمال . خرید و فروش ویلا سمت جنگل های چمستان مازندران با بنای نیم پیلوت و سند تکبرگ

  v1839کد ملک ویلانوع ملک جنگلی سنددارموقعیت 130زیربنا 2خواب
 • $۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی مبله در چمستان

  چمستان

  ویلا جنگلی فروشی در شمال، استان مازندران ، شهرستان چمستان با بنای نیم پیلوت و کامل مبله و قیمت مناسب

  v1837کد ملک ویلانوع ملک جنگلی مبلهموقعیت 130زیربنا 2خواب
 • $۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در چمستان

  چمستان

  ویلا شمال . فروش ویلا جنگلی داخل شهرک با سند و استخر و بنای دوبلکس در چمستان مازندران در شمال کشور

  v1835کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 200زیربنا 3خواب