خرید ویلا باغ

 • $۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا استخردار سمت دشت و شالیزار در کلوده

  کلوده

  باغ ویلا در کلوده . خرید باغ ویلا هوشمند در کلوده محمودآباد . باغ ویلا استخردار فول امکانات مازندران

  v1985کد ملک ویلانوع ملک استخردار سمت دشت و شالیزارموقعیت 180زیربنا 3خواب
 • $۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا سنددار ارزان قیمت در سرخرود

  سرخرود

  باغ ویلا فروشی در سرخرود . باغ ویلا ارزان قیمت در سرخرود . خرید باغ ویلا سمت دشت و چمنزار در سرخرود

  v1984کد ملک ویلانوع ملک سنددار ارزان قیمتموقعیت 80زیربنا 2خواب
 • $۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا مستقل جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا باغ جنگلی نوشهر . خرید باغ ویلا فلت سمت جنگل و دارای درختان میوه در نوشهر مازندران در شمال کشور

  v1916کد ملک ویلانوع ملک مستقل جنگلیموقعیت 200زیربنا 4خواب
 • $۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا جنگلی شهرکی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا باغ جنگلی شهرکی نوشهر . خرید باغ ویلا ذوبلکس مبله با سند تکبرگ نوشهر مازندران در شمال کشور

  v1882کد ملک ویلانوع ملک جنگلی شهرکیموقعیت 380زیربنا 3خواب
 • $۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا مستقل جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  ویلا باغ جنگلی نوشهر . خرید باغ ویلا جنگلی با سند ششدانگ و بنای فلت در نوشهر مازندران در شمال کشور

  v1877کد ملک ویلانوع ملک مستقل جنگلیموقعیت 120زیربنا 2خواب
 • $۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا باغ ویلا جنگلی در چمستان

  چمستان

  باغ ویلا شمال . خرید باغ ویلا جنگلی با بنای فلت، سنددار و حیاط وسیع در چمستان استان مازندران در شمال

  v1836کد ملک ویلانوع ملک باغ ویلا جنگلیموقعیت 120زیربنا 2خواب
 • $۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا مستقل سمت دشت در سرخرود

  سرخرود

  خرید باغ ویلا شمال . باغ ویلا استخردار فروشی در سرخرود مازندران در شمال با بنای دوبلکس و نوساز

  v1815کد ملک ویلانوع ملک مستقل سمت دشتموقعیت 200زیربنا 3خواب
 • $۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۵تومان

  ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  باغ ویلا شمال . خرید ویلا باغ شهرکی سمت جنگل اویدر در نوشهر مازندران در شمال با بنای دوبلکس و نوساز

  v1811کد ملک ویلانوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 400زیربنا 4خواب
 • $۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا مستقل سمت دریا در سرخرود

  سرخرود

  ویلا باغ فروشی سمت جنگل با بنای فلت سمت دریادر سرخرود استان مازندران در شمال کشور . مستقل . 2 خوابه

  v1711کد ملک ویلانوع ملک مستقل سمت دریاموقعیت 100زیربنا 2خواب
 • $۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ویلا مستقل جنگلی در چمستان

  چمستان

  ویلا باغ فروشی سمت جنگل با بنای نیم پیلوت در چمستان مازندران در شمال کشور بصورت مستقل نوساز 2 خواب

  v1710کد ملک ویلانوع ملک مستقل جنگلیموقعیت 120زیربنا 2خواب