خرید زمین ویلایی

 • $۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین آویدر جنگلی مستقل در نوشهر

  نوشهر

  زمین ویلایی جنگلی در آویدر نوشهر در استان مازندران. زمین مستقل سمت جنگل آویدر در نوشهر. زمین نوشهر

  z168کد ملک زمیننوع ملک آویدر جنگلی مستقلموقعیت 350زیربنا -خواب
 • $۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین جنگلی مستقل در رویان

  رویان

  خرید قطعه زمین فروشی در منطقه ونوش رویان مازندران در بافت مسکونی با سند مالکیت و جواز ساخت

  z154کد ملک زمیننوع ملک جنگلی مستقلموقعیت 340زیربنا -خواب
 • $۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  زمین ویلایی داخل شهرک جنگلی در استان مازندران،با دید به دریا و جنگل به همراه جواز ساخت در نوشهر شمال

  z150کد ملک زمیننوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 740زیربنا -خواب
 • $۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین جنگلی مستقل در نوشهر

  نوشهر

  خرید قطعه زمین ویلایی سمت جنگل های مازندران، واقع شده در بافت مسکونی و جواز ساخت، در سیسنگان نوشهر

  z144کد ملک زمیننوع ملک جنگلی مستقلموقعیت 450زیربنا -خواب
 • $۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  فروش زمین ویلایی داخل شهرک در شمال با توجه به موقعیت جغرافیایی عالی به جنگل، در بین نوشهر و سیسنگان

  z137کد ملک زمیننوع ملک جنگلیموقعیت 300زیربنا -خواب
 • $۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ساحلی در نوشهر

  نوشهر

  خرید قطعه زمین ویلایی ساحلی قرار گرفته در نزدیکی ساحل دریا، همراه با سند تک برگ ، در شمال نوشهر

  z135کد ملک زمیننوع ملک ساحلیموقعیت 300زیربنا -خواب
 • $۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  قطعه زمین فروشی با قیمت مناسب و موقعیت جغرافیایی و آب و هوای عالی و دید به جنگل، در منطقه چلک نوشهر

  z132کد ملک زمیننوع ملک جنگلیموقعیت 250زیربنا -خواب
 • $۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  فروش قطعه زمین شهرکی با دید توامان به جنگل و دریا در منطقه نخ شمال نوشهر

  z120کد ملک زمیننوع ملک جنگلیموقعیت 400زیربنا -خواب
 • $۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین جنگلی در سرخرود

  سرخرود

  فروش ویلا ساحلی در شمال کشور در شهر توریستی سرخرود که به صورت مستقل در کوچه ای ویلایی نشین در استان

  z114کد ملک زمیننوع ملک جنگلیموقعیت 126زیربنا -خواب
 • $۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  خرید و فروش زمین شهرکی جنگلی با سند تک برگ شش دانگ داخل بافت مسکونی و بلا مانع برای مجوز ساخت قانونی

  z98کد ملک زمیننوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 650زیربنا خواب