خرید زمین قطعه ای

 • $۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  فروش قطعه زمین قواره ای در نوشهر مناسب جهت ساخت و ساز ویلا و سرمایه گذاری در نخ شمال شهر نوشهر

  z138کد ملک زمیننوع ملک جنگلیموقعیت 468زیربنا -خواب
 • $۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  خرید قطعه زمین جنگلی با مکان جغرافیایی عالی و دید به جنگل در نزدیکی پارک سیسنگان نوشهر

  z127کد ملک زمیننوع ملک جنگلیموقعیت 600زیربنا -خواب
 • $۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین جنگلی در سرخرود

  سرخرود

  زمین جنگلی با متراژ وسیع جهت سرمایه گذاری در تجارت ساخت ویلا در شهر سرخرود

  z119کد ملک زمیننوع ملک جنگلیموقعیت 33000زیربنا -خواب
 • $۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  فروش زمین جنگلی مناسب خرید در منطقه زیبای توسکاتک نوشهر در شمال کشور استان مازندران

  z105کد ملک زمیننوع ملک جنگلیموقعیت 612زیربنا -خواب
 • $۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین جنگلی در محمودآباد

  محمودآباد

  فروش زمین مناسب ویلاسازی در منطقه جنگلی سیاهرودسر بین دو شهر محمودآباد و سرخرود

  z101کد ملک زمیننوع ملک جنگلیموقعیت 720زیربنا 0خواب
 • $۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین جنگلی شهرکی در نوشهر شمال

  نوشهر شمال

  فروش قطعه زمین جنگلی با سند مالکیت و داخل شهرک ویلایی و دور محصور و داخل بافت در نوشهر شمال مازندران

  z81کد ملک زمیننوع ملک جنگلی شهرکیموقعیت 970زیربنا -خواب
 • $۸۷,۵۰۰,۰۰۰تومان

  زمین داخل شهرک با سند در شمال

  شمال

  فروش قطعه زمین قواره ای داخل بافت مسکونی و داخل شهرک با سند مالکیت و 1500متری ساحل در شمال،محمودآباد

  z78کد ملک زمیننوع ملک داخل شهرک با سندموقعیت 250زیربنا -خواب
 • $۴۴,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین شهرکی جنگلی در محمودآباد

  محمودآباد

  فروش زمین در محمودآباد شمال.فروش قطعه زمین سنددار داخل بافت با مجوز و داخل شهرک در شمال محموداباد

  v77کد ملک زمیننوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 200زیربنا -خواب
 • $۵۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین شهرکی جنگلی در محمودآباد

  محمودآباد

  فروش زمین قطعه قواره ای داخل شهرک ویلایی با سند،رو به دشت و شالیزار داخل بافت، جواز در شمال محمواباد

  z75کد ملک زمیننوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 220زیربنا -خواب
 • $۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین شهرکی جنگلی با سند در نوشهر

  نوشهر

  فروش قطعه زمین ویلایی قواره ای داخل شهرک و کنار جنگل با سند و مجوز ساخت در شمال ، مازندران ، نوشهر

  z71کد ملک زمیننوع ملک شهرکی جنگلی با سندموقعیت 400زیربنا -خواب