خرید زمین ساحلی

 • $۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ساحلی مستقل در سرخرود

  سرخرود

  خرید زمین ساحلی شمال . یک قواره زمین ساحلی سنددار و داخل بافت مسکونی با مجوز ساخت در سرخرود

  z183کد ملک زمیننوع ملک ساحلی مستقلموقعیت 200زیربنا -خواب
 • $۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ت

  زمین ساحلی مستقل در نوشهر

  نوشهر

  فروش زمین خوش قواره از جاده اصلی تا لب ساحل دریای نوشهر در استان مازندران در شمال با سند ششدانگ

  z181کد ملک زمیننوع ملک ساحلی مستقلموقعیت 2850زیربنا -خواب
 • $۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین سمت دریا در سرخرود

  سرخرود

  یک قواره زمین فروشی در شمال ایران در استان مازندران شهرستان سرخ رود داخل بافت شهرکی و با مجوز ساخت

  z178کد ملک زمیننوع ملک سمت دریاموقعیت 300زیربنا -خواب
 • $۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین صلاح الدین کلا ساحلی شهرکی در نوشهر

  نوشهر

  زمین ساحلی شهرکی در منطقه صلاح الدین کلا نوشهر در استان مازندران. خرید و فروش زمین ساحلی در نوشهر

  z169کد ملک زمیننوع ملک صلاح الدین کلا ساحلی شهرکیموقعیت 210زیربنا -خواب
 • $۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین درویش آباد ساحلی مستقل در سرخرود

  سرخرود

  خرید زمین ساحلی در خط دریا سرخرود در استان مازندران. خرید و فروش زمین ساحلی خط دریا سرخرود

  z165کد ملک زمیننوع ملک درویش آباد ساحلی مستقلموقعیت 250زیربنا 2خواب
 • $۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین درویش آباد ساحلی مستقل در سرخرود

  سرخرود

  زمین ساحلی درویش آباد سرخرود در استان مازندران. خرید و فروش زمین های ساحلی سمت دریا سرخرود

  z164کد ملک زمیننوع ملک درویش آباد ساحلی مستقلموقعیت 226زیربنا -خواب
 • $۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین سیسنگان ساحلی شهرکی در نوشهر

  نوشهر

  زمین ساحلی شهرکی در سیسنگان نوشهر.خرید و فروش زمین شهرکی ساحلی در مازندران.خرید زمین شهرکی در نوشهر

  z160کد ملک زمیننوع ملک سیسنگان ساحلی شهرکیموقعیت 325زیربنا -خواب
 • $۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین دریاسر ساحلی در محمودآباد

  محمودآباد

  زمین ساحلی محمودآباد.زمین ساحلی منطقه دریاسر محمودآباد.خرید و فروش زمین ساحلی دریاسر سمت محمودآباد

  z157کد ملک زمیننوع ملک دریاسر ساحلیموقعیت 580زیربنا -خواب
 • $۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ساحلی مستقل در سرخرود

  سرخرود

  زمین ساحلی مستقل فروشی در شمال کشور شهر سرخرود،چسبیده به جاده اصلی و سند مالکیت تک برگ

  z153کد ملک زمیننوع ملک ساحلی مستقلموقعیت 450زیربنا -خواب
 • $۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ت

  زمین ساحلی در نوشهر

  نوشهر

  زمین ساحلی متراژ بالا چسبیده به جاده و ساحل با دید جنگل و دریا در نوشهر در شمال کشور استان مازندران

  z142کد ملک زمیننوع ملک ساحلیموقعیت 14241زیربنا -خواب