خرید زمین ساحلی

 • $۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین صلاح الدین کلا ساحلی شهرکی در نوشهر

  نوشهر

  زمین ساحلی شهرکی در منطقه صلاح الدین کلا نوشهر در استان مازندران. خرید و فروش زمین ساحلی در نوشهر

  z169کد ملک زمیننوع ملک صلاح الدین کلا ساحلی شهرکیموقعیت 210زیربنا -خواب
 • $۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین درویش آباد ساحلی مستقل در سرخرود

  سرخرود

  خرید زمین ساحلی در خط دریا سرخرود در استان مازندران. خرید و فروش زمین ساحلی خط دریا سرخرود

  z165کد ملک زمیننوع ملک درویش آباد ساحلی مستقلموقعیت 250زیربنا 2خواب
 • $۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین درویش آباد ساحلی مستقل در سرخرود

  سرخرود

  زمین ساحلی درویش آباد سرخرود در استان مازندران. خرید و فروش زمین های ساحلی سمت دریا سرخرود

  z164کد ملک زمیننوع ملک درویش آباد ساحلی مستقلموقعیت 226زیربنا -خواب
 • $۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین سیسنگان ساحلی شهرکی در نوشهر

  نوشهر

  زمین ساحلی شهرکی در سیسنگان نوشهر.خرید و فروش زمین شهرکی ساحلی در مازندران.خرید زمین شهرکی در نوشهر

  z160کد ملک زمیننوع ملک سیسنگان ساحلی شهرکیموقعیت 325زیربنا -خواب
 • $۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین دریاسر ساحلی در محمودآباد

  محمودآباد

  زمین ساحلی محمودآباد.زمین ساحلی منطقه دریاسر محمودآباد.خرید و فروش زمین ساحلی دریاسر سمت محمودآباد

  z157کد ملک زمیننوع ملک دریاسر ساحلیموقعیت 580زیربنا -خواب
 • $۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ساحلی مستقل در سرخرود

  سرخرود

  زمین ساحلی مستقل فروشی در شمال کشور شهر سرخرود،چسبیده به جاده اصلی و سند مالکیت تک برگ

  z153کد ملک زمیننوع ملک ساحلی مستقلموقعیت 450زیربنا -خواب
 • $۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ت

  زمین ساحلی در نوشهر

  نوشهر

  زمین ساحلی متراژ بالا چسبیده به جاده و ساحل با دید جنگل و دریا در نوشهر در شمال کشور استان مازندران

  z142کد ملک زمیننوع ملک ساحلیموقعیت 14241زیربنا -خواب
 • $۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  قطعه زمین فروشی واقع شده در شهرکی به سمت ساحل منطقه ویلایی سرخرود، به همراه سند مالکیت،جواز ساخت

  z140کد ملک زمیننوع ملک ساحلیموقعیت 242زیربنا -خواب
 • $۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ساحلی در نوشهر

  نوشهر

  خرید قطعه زمین ساحلی قرار گرفته در نزدیکی ساحل دریا در منطقه صلاح الدین کلا نوشهر، همراه سند تک برگ

  z136کد ملک زمیننوع ملک ساحلیموقعیت 300زیربنا -خواب
 • $۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ساحلی در نوشهر

  نوشهر

  فروش زمین ساحلی شمال چسبیده به دریا و جاده اصلی و با دید به دریا و جنگل در پارک جنگلی سیسنگان نوشهر

  z134کد ملک زمیننوع ملک ساحلیموقعیت 5000زیربنا -خواب