خرید زمين ويلايي

 • $۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین مستقل جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  زمین فروشی در شمال . خرید یک قطعه زمین ویلایی دونبش داخل بافت مسکونی در نوشهر مازندران در شمال کشور

  z190کد ملک زمیننوع ملک مستقل جنگلیموقعیت 600زیربنا -خواب
 • $۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین مستقل جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  فروش زمین در شمال . یک قواره زمین جنگلی فروشی داخل بافت مسکونی در نوشهر استان مازندران در شمال کشور

  z179کد ملک زمیننوع ملک مستقل جنگلیموقعیت 617زیربنا -خواب
 • $۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین داخل شهرک در نوشهر

  نوشهر

  فروش زمین ویلایی داخل شهرک در نوشهر استان مازندران در شمال کشور دارای سند مالکیت و مجوز ساخت ویلا

  z175کد ملک زمیننوع ملک داخل شهرکموقعیت 703زیربنا _خواب
 • $۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین جنگلی جنوبی جاده سرخرود در سرخرود

  سرخرود

  زمین جنگلی سمت جنوبی سرخرود در استان مازندران. خرید و فروش زمین های مسکونی در جنوب جاده ی سرخرود

  z171کد ملک زمیننوع ملک جنگلی جنوبی جاده سرخرودموقعیت 620زیربنا -خواب
 • $۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین آویدر جنگلی مستقل در نوشهر

  نوشهر

  زمین ویلایی جنگلی در آویدر نوشهر در استان مازندران. زمین مستقل سمت جنگل آویدر در نوشهر. زمین نوشهر

  z168کد ملک زمیننوع ملک آویدر جنگلی مستقلموقعیت 350زیربنا -خواب
 • $۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین جنگلی مستقل در رویان

  رویان

  خرید قطعه زمین فروشی در منطقه ونوش رویان مازندران در بافت مسکونی با سند مالکیت و جواز ساخت

  z154کد ملک زمیننوع ملک جنگلی مستقلموقعیت 340زیربنا -خواب
 • $۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  زمین ویلایی داخل شهرک جنگلی در استان مازندران،با دید به دریا و جنگل به همراه جواز ساخت در نوشهر شمال

  z150کد ملک زمیننوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 740زیربنا -خواب
 • $۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین جنگلی مستقل در نوشهر

  نوشهر

  خرید قطعه زمین ویلایی سمت جنگل های مازندران، واقع شده در بافت مسکونی و جواز ساخت، در سیسنگان نوشهر

  z144کد ملک زمیننوع ملک جنگلی مستقلموقعیت 450زیربنا -خواب
 • $۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  فروش زمین ویلایی داخل شهرک در شمال با توجه به موقعیت جغرافیایی عالی به جنگل، در بین نوشهر و سیسنگان

  z137کد ملک زمیننوع ملک جنگلیموقعیت 300زیربنا -خواب
 • $۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ساحلی در نوشهر

  نوشهر

  خرید قطعه زمین ویلایی ساحلی قرار گرفته در نزدیکی ساحل دریا، همراه با سند تک برگ ، در شمال نوشهر

  z135کد ملک زمیننوع ملک ساحلیموقعیت 300زیربنا -خواب