خرید زمين قطعه اي

 • $۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین دید به دریا و جنگل در رویان

  رویان

  خرید و فروش زمین قطعه ای سمت جنگلهای ونوش رویان ، داخل بافت،سند تکبرگ و جواز ساخت در مازندران شمال

  z202کد ملک زمیننوع ملک دید به دریا و جنگلموقعیت 170زیربنا -خواب
 • $۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین جنگلی مستقل در نوشهر

  نوشهر

  زمین فروشی نوشهر . زمین داخل بافت در نوشهر . خرید زمین جنگلی با جواز ساخت و ساز در مازندران نوشهر

  z201کد ملک زمیننوع ملک جنگلی مستقلموقعیت 200زیربنا -خواب
 • $۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین سمت جنگل و دشت در نوشهر

  نوشهر

  فروش زمین قطعه ای در نوشهر . زمین فروشی در شمال . خرید زمین جنگلی داخل بافت مسکونی نوشهر مازندران

  z200کد ملک زمیننوع ملک سمت جنگل و دشتموقعیت 250زیربنا -خواب
 • $۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین مستقل جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  زمین جنگلی قطعه ای در نوشهر . فروش زمین جنگلی داخل بافت مسکونی با مجوز ساخت در نوشهر مازندران

  z199کد ملک زمیننوع ملک مستقل جنگلیموقعیت 300زیربنا -خواب
 • $۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین مستقل جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  زمین قطعه ای در نوشهر . خرید یک قواره زمین جنگلی داخل بافت مسکونی و مجوز ساخت در نوشهر مازندران شمال

  z197کد ملک زمیننوع ملک مستقل جنگلیموقعیت 457زیربنا -خواب
 • $۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  زمین قطعه ای جنگلی شهرکی نوشهر . خرید زمین جنگلی شهرکی با سند و مجوز ساخت در نوشهر مازندران در شمال

  z194کد ملک زمیننوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 600زیربنا -خواب
 • $۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  نوشهر

  زمین قطعه ای شهرکی نوشهر . خرید زمین جنگلی شهرکی با سند و مجوز ساخت در نوشهر مازندران در شمال ایران

  z193کد ملک زمیننوع ملک شهرکی سمت جنگلموقعیت 465زیربنا -خواب
 • $۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین دید به جنگل در نوشهر

  نوشهر

  خرید زمین در شمال . فروش زمین قطعه ای با ویوی جنگل و داخل بافت مسکونی در منطقه ونوش نوشهر درمازندران

  z191کد ملک زمیننوع ملک دید به جنگل موقعیت 270زیربنا -خواب
 • $۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  زمین فروشی در شمال . خرید و فروش زمین داخل شهرک جنگلی در نوشهر مازندران شمال با دید عالی به جنگل

  z188کد ملک زمیننوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 630زیربنا -خواب
 • $۲۷۲تومان

  زمین شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  نوشهر

  خرید و فروش زمین قطعه ای داخل شهرکی با مجوز ساخت و داخل بافت در نوشهر مازمدران در شمال کشور

  z187کد ملک زمیننوع ملک شهرکی سمت جنگلموقعیت 320زیربنا -خواب