خرید زمين شهرکي

 • $۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین شهرکی سمت جنگل در رویان

  رویان

  زمین شهرکی رویان مازندران . خرید زمین شهرکی با دید به جنگل و مجوز ساخت ویلا در رویان مازندران، شمال

  z196کد ملک زمیننوع ملک شهرکی سمت جنگلموقعیت 325زیربنا -خواب
 • $۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  نوشهر

  فروش یک قطعه زمین داخل بافت شهرکی مجوز دار برای ساخت ویلا در شهر نوشهر استان مازندران در شمال کشور

  z185کد ملک زمیننوع ملک شهرکی سمت جنگلموقعیت 368زیربنا -خواب
 • $۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین شهرکی جنگلی در رویان

  رویان

  فروش زمین جنگلی داخل شهرک در جاده آب پری شهرستان رویان . مازندران . شمال کشور با مجوز ساخت

  z182کد ملک زمیننوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 1000زیربنا -خواب
 • $۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین زمین شهرکی داخل بافت در نوشهر

  نوشهر

  فروش زمین جنگلی داخل شهرکی مجوز دار در نوشهر استان مازندران در شمال کشور با سند ششدانگ و بافت مسکونی

  z180کد ملک زمیننوع ملک زمین شهرکی داخل بافتموقعیت 500زیربنا -خواب
 • $۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  فروش یک قطعه زمین داخل بافت شهرکی مجوز دار برای ساخت ویلا در شهر نوشهر استان مازندران در شمال کشور

  z176کد ملک زمیننوع ملک شهرکی جنگلیموقعیت 450زیربنا -خواب
 • $۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ونوش شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  زمین نوشهر.خرید زمین شهرکی نوشهر.زمین شهرکی جنگلی در ونوش نوشهر.خرید و فروش زمین شهرکی در نوشهر

  z174کد ملک زمیننوع ملک ونوش شهرکی جنگلیموقعیت 320زیربنا -خواب
 • $۲۳۷,۵۰۰,۰۰۰تومان

  زمین نخ شمال شهرکی جنگلی در نوشهر

  نوشهر

  زمین نوشهر.خرید زمین شهرکی نوشهر.زمین نخ شمال نوشهر. خرید و فروش زمین شهرکی جنگلی در نخ شمال نوشهر

  z173کد ملک زمیننوع ملک نخ شمال شهرکی جنگلیموقعیت 250زیربنا -خواب
 • $۶۳۲,۵۰۰,۰۰۰تومان

  زمین بندپی شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  نوشهر

  ویلا محمودآباد. خرید ویلا در محمودآباد. ویلا جنگلی فلت در محمودآباد در استان مازندران. ویلا شمال

  z172کد ملک زمیننوع ملک بندپی شهرکی سمت جنگلموقعیت 506زیربنا -خواب
 • $۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین شهرکی سمت جنوب جاده در سرخرود

  سرخرود

  زمین شهرکی روبروی منطقه چاکسر در سرخرود | زمین شهرکی سمت جنگلی در شهر سرخرود| زمین شهرکی سرخرود

  z170کد ملک زمیننوع ملک شهرکی سمت جنوب جادهموقعیت 300زیربنا -خواب
 • $۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  زمین ونوش شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  نوشهر

  فروش زمین شهرکی جنگلی ونوش نزدیک شهر نوشهر در استان مازندران. زمین شهرکی جنگلی در منطقه ونوش نوشهر

  z167کد ملک زمیننوع ملک ونوش شهرکی سمت جنگلموقعیت 331زیربنا -خواب