خرید باغ

 • $۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  باغ جنگلی در آمل

  آمل

  فروش یک قطعه باغ مرکبات داخل بافت با ویوی جنگلی و مناسب جهت ساخت ویلا و شهرک ویلایی بین آمل و چمستان

  z42کد ملک باغنوع ملک جنگلیموقعیت 2500زیربنا -خواب
 • $۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  باغ باغ جنگلی در آمل

  آمل

  فروش باغ آمل،باغ مرکبات در اطراف آمل و کنار رودخانه و جنگل،ویوی جنگلی زیبا،کیلومتر6جاده آمل به تهران

  z 17کد ملک باغنوع ملک باغ جنگلیموقعیت 5000زیربنا -خواب
 • $۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  باغ جنگلی روستایی در آمل

  آمل

  باغ مرکبات در آمل و چسبیده به بافت و جنگل و آب برق گاز و ویو و چشم انداز جنگلی،کیلومتر10آمل بتهران

  z15کد ملک باغنوع ملک جنگلی روستاییموقعیت 1000زیربنا -خواب
 • $۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  باغ باغ جنگلی در چمستان

  چمستان

  فروش باغ در اطراف چمستان با درخت مرکبات و ویوی جنگلی و چسبیده به جنگل،کنار روستایی بین آمل و چمستان

  z13کد ملک باغنوع ملک باغ جنگلیموقعیت 1000زیربنا -خواب