خرید آپارتمان ساحلي

 • $۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  فروش ساخلی اپارتمان شمال

  a147کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 90زیربنا 2خواب
 • $۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  فروش اپارتمان ساحلی سرخ رود

  a145کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلیموقعیت 120زیربنا 2خواب
 • $۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی سمت دریا در بابلسر

  بابلسر

  خرید اپارتمان سمت دریا در بابلسر . اپارتمان ساحلی نوساز و دونبش سمت چمنزارهای بابلسر در مازندران

  a141کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلی سمت دریاموقعیت 120زیربنا 2خواب
 • $۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی سمت دریا در بابلسر

  بابلسر

  آپارتمان ساحلی بابلسر . فروش آپارتمان ساحلی سمت دریا ، 3 خوابه نوساز با سندششدانگ در بابلسر مازندران

  a140کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلی سمت دریاموقعیت 160زیربنا 3خواب
 • $۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی سمت دریا در سرخرود

  سرخرود

  خرید و فروش آپارتمان ساحلی در سرخرود . آپارتمان ساحلی سنددار سمت دریا در شمال مازندران سرخرود

  v2003کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلی سمت دریاموقعیت 120زیربنا 2خواب
 • $۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان ساحلی سمت دریا در سرخرود

  سرخرود

  آپارتمان ساحلی سمت دریا در سرخرود . خرید آپارتمان سنددار و نوساخت محله خطدریا سرخرود مازندران شمال

  a139کد ملک آپارتماننوع ملک ساحلی سمت دریاموقعیت 86زیربنا 2خواب
 • $۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان شهرکی ساحلی در بابلسر

  بابلسر

  خرید آپارتمان ساحلی داخل شهرک سمت دریا با سند ششدانگ در طبقه اول در بابلسر مازندران در شمال

  a138کد ملک آپارتماننوع ملک شهرکی ساحلیموقعیت 100زیربنا 2خواب
 • $۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان دید به دریا در سرخرود

  سرخرود

  آپارتمان ساحلی سنددار سرخرود . آپارتمان ساحلی با ویوی دریا و ساحل در سرخرود مازندران در شمال کشور

  a137کد ملک آپارتماننوع ملک دید به دریاموقعیت 81زیربنا 2خواب
 • $۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان منطقه خط دریا در سرخرود

  سرخرود

  خرید آپارتمان ساحلی سمت دریا در سرخرود . آپارتمان ساحلی سنددار در منطقه خط دریا سرخرود مازندران شمال

  a136کد ملک آپارتماننوع ملک منطقه خط دریاموقعیت 86زیربنا 2خواب
 • $۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  آپارتمان خط دریا ساحلی در سرخرود

  سرخرود

  آپارتمان ساحلی سرخ رود . خرید آپارتمان در شمال . آپارتمان سنددار با ویوی ساحل و دریا مازندران سرخرود

  a135کد ملک آپارتماننوع ملک خط دریا ساحلیموقعیت 100زیربنا 2خواب